Generalistische Basis GGZ

Elk kind heeft wel eens een moment dat het niet lekker in zijn/haar vel zit. Dit kan komen doordat er iets naars gebeurd is, of doordat er iets veranderd is in zijn/haar leven, of omdat er dingen zijn die ze (te) spannend vinden. Het kan ook zijn dat het erin is geslopen en men niet goed weet waarom. Het niet lekker voelen gaat in sommige gevallen gewoon weer over. Maar soms heeft het ook invloed op hun gedrag of hun stemming.

Niet zelden bemerken de leerkrachten op school, de ouders thuis of het kind/de jongere zelf dat het even niet zo lekker loopt en dat er iets aan de hand is. Het kind/de jongere kan zorgelijk gedrag gaan vertonen, zoals concentratieproblemen, boos/agressief gedrag, teruggetrokken gedrag, somberheid, (faal)angst, onzekerheid enz.

Eerstelijns psychologische zorg

Eerstelijns psychologische behandeling/therapie is er op gericht om samen met kinderen/jongeren en hun ouders in kaart te brengen waar ze tegenaan lopen en hen te helpen hier mee om te gaan. Met behulp van gesprekken, spelmateriaal en/of oefeningen wordt de hulpvraag verhelderd en kan er gewerkt worden aan het verminderen van de klacht(en) en het verbeteren van de stemming. In sommige situaties kan er ook gebruik gemaakt worden van EMDR, een traumaverwerkingstherapie.

Voor ouders kan het eveneens prettig en verhelderend zijn, om een gesprek te hebben met een psycholoog. Bijvoorbeeld wanneer ouders behoefte hebben aan ondersteunende gesprekken over hoe zij om kunnen gaan met de situatie of over hoe zij zich het beste kunnen opstellen naar hun kind. Ouders kunnen zich eventueel aanmelden voor ouderbegeleiding.

Indien mogelijk en gewenst kan ook de school betrokken en ondersteund worden bij het proces.

Reden voor aanmelding eerstelijns psychologische zorg

Onderstaand vindt u een overzicht met redenen waarvoor u uw kind zou kunnen aanmelden. Wordt uw reden hier niet vermeld, dan kunt u beste even telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen voor nadere informatie.

 • Concentratie- of aandachtsproblemen
 • Pesten of moeilijk gedrag
 • Gedragsproblemen zoals slecht luisteren, hyperactiviteit, opstandig zijn, vaak ruzie maken
 • Problemen bij het verwerken van een echtscheiding
 • Problemen bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis
 • Omgaan met verlies/rouwverwerking
 • Sociale problemen
 • Milde ontwikkelingsstoornissen (ADHD, add, pdd-nos)
 • Psychosomatische klachten; lichamelijke klachten zonder eenduidige medische oorzaak
 • Negatief zelfbeeld, onzekerheid, faalangst
 • Fobieën en angsten
 • Hyperventilatie
 • Identiteitsproblemen en/of autoriteitsproblemen bij adolescenten
 • Moeilijkheden met de opvoeding

Waar vindt u ons?

Voor bovenstaande zaken kunt u bij ons terecht in de onderstaande plaatsen:

 • Amersfoort
 • Apeldoorn
 • Arnhem
 • Nijmegen
 • Rosmalen
 • Nieuwegein
 • Tiel
 • Breda
 • Eindhoven
 • Venlo
 • Roermond
 • Heerlen
 • Maastricht

Wilt u meer weten?

Wenst meer informatie over eerstelijns psychologische zorg en behandelingen bij kinderen, dan kunt u een e-mail sturen naar mevr. Daniƫlle Wolfs, d.wolfs@eclg.nl. of bellen naar 085 - 877 16 73.