Psychosociale problemen in de klas

Somberheid, boosheid, druk gedrag, angsten of psychosomatische klachten

Psychosociale problemen in de klas

In deze cursus besteden we aandacht aan de veel voorkomende soorten psychosociale en GGZ-problematiek zoals bijvoorbeeld somberheid, boosheid, druk gedrag, sociale angst, faalangst en psychosomatische klachten bij leerlingen. Wanneer is er bij een baaldag meer aan de hand? Wanneer wordt ‘niet lekker in je vel zitten’ zorgelijk? Welke signalen vertellen je dat het probleem niet uit zichzelf oplost? En de meest belangrijke vraag; Hoe signaleer je deze knelpunten als leerkracht? Het op tijd signaleren van deze problematiek is belangrijk omdat emotionele en gedragsproblemen in de jeugd vaak een voorbode zijn van stoornissen bij jongvolwassenen.

Om zorgelijke gedragingen te kunnen signaleren, is het allereerst belangrijk te weten waar je op moet letten. Tijdens deze cursusdag zal enerzijds de focus liggen op het vergroten van de kennis van psychosociale en GGZ-problematiek met de daarbij behorende kenmerken. Anderzijds wordt er aandacht besteed aan het herkennen van deze kenmerken. Weten wàt je zou kunnen zien is één, herkennen wanneer het zich aandient is een tweede. Hiervoor maken we gebruik van beeldmateriaal en bespreken we gedragingen van leerlingen. Zien en praten over zorgt voor herkenning.

Tot slot is er ruimte om met elkaar na te denken over stappen die voor jezelf en jouw team steun bieden bij wat je kunt doen als je zorgelijke kenmerken hebt gesignaleerd.

Doel

Vergroten van het signaleringsvermogen en vaardigheden van leerkrachten en IB-ers om signalen rondom psychosociale problemen bij leerlingen beter te interpreteren.

Voor wie

Deze cursus is geschikt voor professionals uit het:

 • primair onderwijs: leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en teamleiders.
 • voortgezet onderwijs: leerkrachten klas 1 - 2, mentoren en zorgcoördinatoren (onderbouw)

Opzet en inhoud van de workshop

Deze workshop bestaat uit één Dag met een ochtend- en een middagprogramma. We starten om 9.30 uur en zijn ’s middags om ongeveer 15.30 uur klaar.

Samenvattend worden tijdens de workshop de volgende onderwerpen behandeld:

Programma
 • Kennismaking
 • Welke problematiek komen je vaak tegen?
 • Welke signalen vind je moeilijk te herkennen?
 • Bespreking van gedragskenmerken ipv labels bij psychosociale en GGZ-problematiek
 • Zichtbaar maken van de problematiek dmv beeldmateriaal en het praten over het gedrag van (jouw) leerlingen
 • Bespreken van methodes en materialen die ingezet zouden kunnen worden bij bepaalde gedragskenmerken
 • Wat doe je als je je zorgen maakt over bepaald gedrag?
 • Analyse maken van wat er al goed gaat bij jou op school als het om het signaleren van psychosociale problemen gaat. Wat zou er anders/beter kunnen? Waar liggen kansen?
 • Afsluiting
Locaties en trainingsdata
Zwolle
Donderdag 06 december 2018 09.30 - 15. 30 u

Locatie: Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Apeldoorn
Nieuwe datum volgt 09.30 - 15. 30 u

Locatie: 1e Wormerseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn

Amersfoort
Dinsdag 04 december 2018 09.30 - 15. 30 u

Locatie: Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort

Utrecht
Donderdag 17 januari 2019 09.30 - 15. 30 u

Locatie: Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern

Arnhem (Velp)
Donderdag 15 november 2018 09.30 - 15. 30 u

Locatie: Parkstraat 3-B, 6881 JA Velp

Doetinchem
Dinsdag 12 maart 2019 09.30 - 15. 30 u

Locatie: Koopmanslaan 3, 7005 BK Doetinchem

Nijmegen
Dinsdag 30 oktober 2018 09.30 - 15. 30 u

Locatie: Woeziksestraat 100, 6604 CM Wijchen

's-Hertogenbosch
Dinsdag 18 december 2018 09.30 - 15. 30 u

Locatie: Ploossche Hof 85, 5233 HG, 's-Hertogenbosch

Breda
Dinsdag 19 maart 2019 09.30 - 15. 30 u

Locatie: Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Eindhoven
Donderdag 06 december 2018 09.30 - 15. 30 u

Locatie: Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Venlo
Dinsdag 12 maart 2019 09.30 - 15. 30 u

Locatie: Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo-Blerick

Maastricht
Donderdag 07 februari 2019 09.30 - 15. 30 u

Locatie: Pastoor Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen

Studie-uren

Totaal 7 uur, waarvan ca. 2 uur zelfstudie.

Kosten

De prijs voor deze workshop bedraagt  €. 165,- inclusief cursusmap, certificaat en lunch.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

Voor deze workshop geldt een minimum aantal van 6 en een maximum van 16 deelnemers. Tot 2 weken voor aanvang kunt u zich kosteloos afmelden. Bij afmelden binnen 2 weken voor aanvang wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht en bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze workshop bedraagt 8.

Wat zijn EduCredits?

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij mevr. Aimée Dejong, a.dejong@eclg.nl. Na ontvangst van uw aanmelding, zullen wij op korte termijn uw aanmelding bevestigen.