Orthopedagogische huiswerkbegeleiding en Remedial Teaching

Als uw zoon of dochter op het voorgezet onderwijs zit, is het maken van huiswerk en het leren voor overhoringen aan de orde van de dag. Het kan uw zoon of dochter veel moeite kosten om hier dagelijks mee aan de slag te moeten. Zo kan het zijn dat hij of zij geen motivatie heeft om taken uit te voeren, weinig overzicht heeft of geen idee heeft hoe taken efficiënt aan te pakken. We spreken dan van een 'niet optimale werkhouding'. Door deze niet optimale werkhouding kunnen de resultaten lager uitvallen dan verwacht. Vaak wordt er dan onterecht getwijfeld aan de capaciteiten van uw kind en kan het zelfs zo lopen dat hij of zij wordt teruggezet naar een lager niveau of een jaar moet overdoen. Dit lost echter het werkelijke probleem niet op.

Huiswerkbegeleiding of Remedial Teaching op maat

Het is van groot belang dat duidelijk wordt waarom uw zoon of dochter een niet optimale werkhouding laat zien. Heeft hij of zij moeite met organisatorische aspecten, zoals het plannen en/of structureren van taken? Zijn het sociaal-emotionele aspecten die de werkhouding van uw zoon of dochter belemmeren, zoals een lage motivatie of een andere leerstijl? Het kan ook zijn dat hij of zij moeite heeft met de inhoud van de taak, zoals het toepassen van wiskundige formules. De orthopedagogische huiswerkbegeleiding is er op gericht de oorzaken aan te pakken, zodat uw zoon of dochter de begeleiding krijgt die nodig is; huiswerkbegeleiding op maat. Hierdoor zal de taakwerkhouding van uw zoon of dochter verbeteren waardoor het maken van huiswerk een minder grote opgave zal zijn.

Begeleidingsplan

De huiswerkbegeleiding start met een intakegesprek met ouders en de leerling om de hulpvraag in kaart te brengen. Waar loopt uw zoon of dochter tegenaan en welke leerdoelen heeft uw kind? Naar aanleiding van dit gesprek wordt een begeleidingsplan opgesteld. Dit begeleidingsplan bevat het plan van aanpak, waarin de doelen van de huiswerkbegeleiding zijn omschreven. Deze doelen worden tussentijds geëvalueerd. Hierdoor behoudt uzelf en uw kind het inzicht in het begeleidingsproces en is de kans groter dat zijn of haar studieresultaten verbeteren.

Zelfstandige taakwerkhouding en studievaardigheden

Onze orthopedagogische huiswerkbegeleiding heeft altijd tot doel dat uw zoon of dochter na een bepaalde tijd met minder of geheel zonder begeleiding kan. Een zelfstandige taakwerkhouding is hierbij van essentieel belang. Wij hebben gedurende onze ondersteuning dan ook veel aandacht hiervoor. Uw zoon of dochter is namelijk, met het oog op de toekomst, pas ècht geholpen als hij of zij zelfstandig een efficiente taakwerkhouding kan aannemen.

Daarnaast wordt gewerkt aan studievaardigheden waarbij planning een vast onderdeel is. Leerlingen leren een planning te maken en vooruit te kijken, maar er wordt vooral gekeken naar wat nodig is om je aan de planning te houden. Reflectie op eigen handelen staat hierbij centraal. Tijdens de huiswerkbegeleiding krijgt de leerling verschillende leerstrategieën aangeboden. Door steeds te reflecteren op de planning en de gekozen aanpak, ervaart de leerling waar zijn of haar valkuilen liggen en welke strategieën bij hem of haar passen.

Organisatie en opzet van de huiswerkbegeleiding

Orthopedagogische huiswerkbegeleiding wordt 2x per week gegeven in blokken van 2 uur. De groepen bestaan uit maximaal 6 leerlingen en staan onder begeleiding van een ervaren orthopedagoog. De voortgang wordt bijgehouden in een logboek, dit krijgt de leerling steeds mee naar huis. Er is maandelijks een terugkoppeling naar ouders en/of de mentor. In de vakanties vindt er geen begeleiding plaats. Wanneer een leerling een keer minder huiswerk heeft, worden oefeningen aangeboden om de studievaardigheden te trainen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan tekstverklaren en vakoverstijgende vaardigheden. De groep zal bijvoorbeeld uitgedaagd worden tot discussies door middel van stellingen. Leerlingen leren zo debatteren, stelling te nemen en voor hun mening uitkomen. Leerlingen leren hierbij ook van elkaar.

Kosten orthopedagogische huiswerkbegeleiding

De kosten bedragen €. 220,- per maand voor 2 x 2 uur huiswerkbegeleiding per week, dit is inclusief het intakegesprek. Indien de begeleiding niet binnen een maand opgestart wordt, dan wordt voor het intakegesprek alsnog €. 27,50 in rekening gebracht.

De kosten voor het opstellen van het begeleidingsplan bedragen éénmalig €. 45,-

Wanneer de leerlingen een laptop of tablet nodig hebben voor het maken van hun huiswerk, dan dienen ze deze zelf mee te nemen.

Locaties en agenda

U kunt uw dochter of zoon voor huiswerkbegeleiding aanmelden voor onderstaande locaties en dagen:

Huiswerkbegeleiding Apeldoorn
Maandag van 15.30 - 18.00 uur
Woensdag van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: Prof. Röntgenstraat 8, 7311 AM Apeldoorn

Huiswerkbegeleiding Arnhem
Maandag van 15.30 - 18.00 uur
Woensdag van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: IJsselburcht 3, 6825 BS Arnhem

Huiswerkbegeleiding Nijmegen
Maandag van 15.30 - 18.00 uur
Woensdag van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: Snelliusstraat 6, 6533 NV Nijmegen

Huiswerkbegeleiding Rosmalen
Maandag van 15.30 - 18.00 uur
Woensdag van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: Striensestraat 35-35a, 5241 AW Rosmalen

Huiswerkbegeleiding Breda
Maandag van 15.30 - 18.00 uur
Woensdag van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: Amstelstraat 4, 4812 VL Breda

Huiswerkbegeleiding Eindhoven
Dinsdag van 15.30 - 18.00 uur
Donderdag van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: Kerstrooslaan 6, 5644 EA Eindhoven

Huiswerkbegeleiding Roermond
Maandag van 15.30 - 18.00 uur
Woensdag van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: Keulsebaan 506, 6045 GL Roermond

Huiswerkbegeleiding Maastricht (nog 2 plaatsen beschikbaar)
Maandag van 15.30 - 18.30 uur
Donderdag van 15.30 - 18.30 uur

Locatie: Randwijcksingel 20, 6229 EE Maastricht


Andere dagen c.q. tijden zijn bespreekbaar en individuele huiswerkbegeleiding kan op afspraak gegeven worden.

Meer informatie

Wilt u uw dochter of zoon aanmelden, dan kunt u een e-mail sturen naar mevr. M. Keulen: m.keulen@eclg.nl. Vermeld hierin uw gegevens, de gegevens van uw zoon of dochter en de locatie waar uw kind wilt deelnemen. Een van onze medewerkers zal dan contact met opnemen voor nadere afstemming.

Of u kunt bellen naar nummer 085 - 877 1673.