Orthopedagogische huiswerkbegeleiding en Remedial Teaching

Als uw zoon of dochter op het voorgezet onderwijs zit, is het maken van huiswerk en het leren voor overhoringen aan de orde van de dag. Het kan uw zoon of dochter veel moeite kosten om hier dagelijks mee aan de slag te moeten. Zo kan het zijn dat hij of zij geen motivatie heeft om taken uit te voeren, weinig overzicht heeft of geen idee heeft hoe taken efficiënt aan te pakken. We spreken dan van een 'niet optimale werkhouding'. Door deze niet optimale werkhouding kunnen de resultaten lager uitvallen dan verwacht. Vaak wordt er dan onterecht getwijfeld aan de capaciteiten van uw kind en kan het zelfs zo lopen dat hij of zij wordt teruggezet naar een lager niveau of een jaar moet overdoen. Dit lost echter het werkelijke probleem niet op.

Huiswerkbegeleiding of Remedial Teaching op maat

Het is van groot belang dat duidelijk wordt waarom uw zoon of dochter een niet optimale werkhouding laat zien. Heeft hij of zij moeite met organisatorische aspecten, zoals het plannen en/of structureren van taken? Zijn het sociaal-emotionele aspecten die de werkhouding van uw zoon of dochter belemmeren, zoals een lage motivatie of een andere leerstijl? Het kan ook zijn dat hij of zij moeite heeft met de inhoud van de taak, zoals het toepassen van wiskundige formules. De orthopedagogische huiswerkbegeleiding is er op gericht de oorzaken aan te pakken, zodat uw zoon of dochter de begeleiding krijgt die nodig is; huiswerkbegeleiding op maat. Hierdoor zal de taakwerkhouding van uw zoon of dochter verbeteren waardoor het maken van huiswerk een minder grote opgave zal zijn.

Begeleidingsplan

Na een intakegesprek met u en uw zoon of dochter wordt een begeleidingsplan opgesteld. Het begeleidingsplan bevat een plan van aanpak waarin de doelen van de bijles of huiswerkbegeleiding zijn omschreven. De doelen worden tussentijds geëvalueerd. Hierdoor behoudt uzelf en uw kind het inzicht in het begeleidingsproces en is de kans groter dat zijn of haar studieresultaten verbeteren.

Zelfstandige taakwerkhouding

Onze orthopedagogische huiswerkbegeleiding heeft altijd tot doel dat uw zoon of dochter na een bepaalde tijd met minder of geheel zonder begeleiding kan. Een zelfstandige taakwerkhouding is hierbij van essentieel belang. Wij hebben gedurende onze ondersteuning dan ook veel aandacht hiervoor. Uw zoon of dochter is namelijk, met het oog op de toekomst, pas ècht geholpen als hij of zij zelfstandig een efficiente taakwerkhouding kan aannemen.

Mogelijkheden en combinaties

In het begeleidingsplan komen wij tot een voorstel voor de eerste 4 tot 8 weken. De begeleiding bestaat dan doorgaans uit een combinatie van Orthopedagogische huiswerkbegeleiding (OHB) en Reguliere huiswerkbegeleiding (RHB), eventueel aangevuld met enkele individuele sessies.

De individuele begeleiding wordt ingezet wanneer er sprake is structurele of hardnekkige leerproblemen.

De Orthopedagogische huiswerkbegeleiding wordt gegeven in kleinere groepjes van 4 tot 6 leerlingen, door een ervaren orthopedagoog. Zo is er voldoende tijd om met elke leerling te werken aan de belangrijkste aandachtspunten. In de regel wordt per week 2 x 2 uur besteed aan Orthopedagogische huiswerkbegeleiding. Tussentijds en/of aan het einde van de begeleiding vindt een gezamelijke evaluatie plaats om de voortgang en het mogelijke vervolg samen te bespreken. In overleg is het mogelijk dat logboeken van de belegeiding per e-mail naar de leerkracht (en ouders) gestuurd worden, zodat de leerkracht op de hoogte blijft en eventueel aanvullende ondersteuning vanuit school kan bieden.

De agenda van uw dochter of zoon kan naar wens aangevuld worden met reguliere huiswerkbegeleiding. Hier geldt een maximum van 10 leerlingen per groep/ begeleider.

Tarieven

De kosten per maand zijn afhankelijk van de combinaties van begeleidings-mogelijkheden. Uit onderstaand overzicht krijgt u wel een aardig idee van de kosten:

  • Kennismakingsgesprek (20 - 30 min) : kostenloos indien de begeleiding binnen een maand opgestart wordt. Indien de begeleiding niet opgestart wordt, dan brengen wij €. 27,50 bij u in rekening.
  • Opstellen van het begeleidingsplan: €. 45,-
  • Didactisch onderzoek (optioneel): per uur  €. 50,-
  • Verslaglegging didactisch onderzoek: per uur  €. 45,-
  • Remedial Teaching:  €. 39,50,- voor een sessie van 1 uur
  • Remedial Teaching:  €. 59,25 voor een sessie van 1,5 uur
  • Orthopedagogische huiswerkbegeleiding:  €. 29,50 per sessie van 2 uur
  • Reguliere huiswerkbegeleiding:  €. 19,50 per sessie van 2 uur
 

Voorbeeld:

Maandag RHB 15.30 - 17.45 uur €. 19,50
Woensdag OHB 15.45 - 17.45 uur €. 29,50
Totaal   €. 49,00 per week

Locaties en agenda

U kunt uw dochter of zoon voor huiswerkbegeleiding aanmelden voor onderstaande locaties en dagen:

Apeldoorn
Maandag RHB van 15.30 - 18.00 uur
Dinsdag RHB of OHB van 15.30 - 18.00 uur
Donderdag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Vrijdag OHB van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: Prof. Röntgenstraat 8, 7311 AM Apeldoorn

Arnhem
Maandag RHB van 15.30 - 18.00 uur
Dinsdag RHB of OHB van 15.30 - 18.00 uur
Donderdag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Vrijdag OHB van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: IJsselburcht 3, 6825 BS Arnhem

Nijmegen
Maandag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Dinsdag RHB of OHB van 15.30 - 18.00 uur
Woensdag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Donderdag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Vrijdag RHB van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: Snelliusstraat 6, 6533 NV Nijmegen

Rosmalen
Maandag RHB van 15.30 - 18.00 uur
Dinsdag RHB of OHB van 15.30 - 18.00 uur
Woensdag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Donderdag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Vrijdag RHB van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: Striensestraat 35-35a, 5241 AW Rosmalen

Breda
Maandag RHB van 15.30 - 18.00 uur
Dinsdag RHB of OHB van 15.30 - 18.00 uur
Donderdag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Vrijdag OHB van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: Laan van Mertersem 61b, 4812 PR Breda

Eindhoven
Maandag RHB van 15.30 - 18.00 uur
Dinsdag RHB of OHB van 15.30 - 18.00 uur
Woensdag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Donderdag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Vrijdag RHB van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: Kerstrooslaan 6, 5644 EA Eindhoven

Roermond
Maandag RHB van 15.30 - 18.00 uur
Dinsdag RHB of OHB van 15.30 - 18.00 uur
Woensdag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Donderdag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Vrijdag RHB van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: Keulsebaan 506, 6045 GL Roermond

Heerlen
Maandag RHB van 15.30 - 18.00 uur
Dinsdag RHB of OHB van 15.30 - 18.00 uur
Woensdag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Donderdag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Vrijdag RHB van 15.30 - 18.00 uur

Locatie: Hei-Grindelweg 73, 6414 BS Heerlen

Maastricht (nog 2 plaatsen beschikbaar)
Dinsdag OHB van 15.30 - 18.00 uur
Donderdag OHB van 16.00 - 18.30 uur

Locatie: Randwijcksingel 20, 6229 EE Maastricht


Andere dagen c.q. tijden zijn bespreekbaar en individuele huiswerkbegeleiding kan op afspraak gegeven worden.

Meer informatie

Wilt u uw dochter of zoon aanmelden, dan kunt u een e-mail sturen naar mevr. M. Keulen: m.keulen@eclg.nl. Vermeld hierin uw gegevens, de gegevens van uw zoon of dochter en de locatie waar uw kind wilt deelnemen. Een van onze medewerkers zal dan contact met opnemen voor nadere afstemming.

Of u kunt bellen naar nummer 085 - 877 1673.