Psychologisch onderzoek bij kinderen

Een psychologisch onderzoek bij kinderen wordt afgenomen om een goede inschatting te krijgen van de capaciteiten, kenmerken, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. De uitslagen van een onderzoek zeggen iets over het functioneren van een kind en bieden een verklaring voor mogelijke problemen. En op basis hiervan kan een psycholoog of orthopedagoog komen tot een plan van aanpak om de geconstateerde problemen effectief en efficiënt aan te pakken.

Bij ECLG werken wij niet met psychologisch of pedagogisch assistenten. Alle onderzoeken, begeleidingen en behandeling worden bij ons verzorgd door academisch geschoolde psychologen en orthopedagogen of door een van onze hoofdbehandelaren. (K&J psycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist).

Psychologische onderzoeksgebieden:

Een psychologisch onderzoek bij kinderen kan worden uitgevoerd op een (combinatie) van onderstaande gebieden:

 • Intelligentie & meer- of hoogbehaafdheid
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Autisme - ADHD
 • (Faal)angst
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Depressiviteit - negatief zelfbeeld

Standaard uitgebreid psychologisch onderzoek:   €. 720,-

Een uitgebreid psychologsch onderzoek bestaat uit 2 onderzoeksochtenden (1e ochtend het IQ onderzoek en de 2e ochtend het aanvullend onderzoek). In sommige gevallen is verder aanvullend onderzoek wenselijk dan wel noodzakelijk. In dat geval zullen wij u per omgaande informeren en van een vrijblijvende prijsopgave voorzien.

 • Schriftelijk en/of persoonlijk intakegesprek.
 • Onderzoek en testen intelligentie 2,5 tot 3 uur
 • Aanvullend onderzoek, neuropsychologisch, didactisch of sociaal-emotioneel
 • De resultaten van de onderzoeken scoren c.q. beoordelen
 • Verslaglegging onderzoek
 • Afsluitend evaluatie/adviesgesprek

Specialistische en Generalistische Basis GGZ

Onderzoeken en behandelingen welke vallen onder de Specialistische of Generalistische Basis GGZ worden vergoed door uw gemeente. Het betreft dan onder andere behandeling en onderzoek bij Autisme, ADHD, depressiviteit, trauma's, negatief zelfbeeld, gedragsproblemen, angsten, fobieën, dwang- en eetstoornissen. Meer informatie over de route en toegang tot de vergoede zorg vindt u hier.

Waar kunt u terecht voor een uitgebreid psychologisch onderzoek

Voor een psychologisch onderzoek kunt u terecht in een van onderstaande plaatsen:

 • Apeldoorn
 • Amersfoort
 • Nieuwegein
 • Tiel
 • Arnhem
 • Doetinchem
 • Nijmegen
 • Rosmalen
 • Eindhoven
 • Breda
 • Venlo
 • Roermond
 • Heerlen
 • Maastricht

Meer informatie

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u een e-mail sturen naar Daniëlle Wolfs, d.wolfs@eclg.nl. of bellen naar 085 - 877 16 73.