Psychologisch onderzoek bij kinderen

Een psychologisch onderzoek bij kinderen wordt afgenomen om een goede inschatting te krijgen van de capaciteiten, kenmerken, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. De uitslagen van een onderzoek zeggen iets over het functioneren van een kind en bieden een verklaring voor mogelijke problemen. En op basis hiervan kan een psycholoog of orthopedagoog komen tot een plan van aanpak om de geconstateerde problemen effectief en efficiënt aan te pakken.

Bij ECLG werken wij niet met psychologisch of pedagogisch assistenten. Alle onderzoeken, begeleidingen en behandeling worden bij ons verzorgd door academisch geschoolde psychologen en orthopedagogen of door een van onze hoofdbehandelaren. (K&J psycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist).

Psychologische onderzoeksgebieden:

Een psychologisch onderzoek bij kinderen kan worden uitgevoerd op een (combinatie) van onderstaande gebieden:

 • Intelligentie & meer- of hoogbehaafdheid
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Autisme - ADHD
 • (Faal)angst
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Depressiviteit - negatief zelfbeeld

Prijsindicatie

Zonder een schriftelijk en telefonisch of persoonlijk intakegesprek is het niet mogelijk om op voorhand al aan te geven welke onderzoeken en tests er afgenomen moeten worden. Onderstaand vindt u een prijsindicatie voor een uitgebreid psychologisch onderzoek. Na de intake, en bij voorkeur ook na de afname van het intelligentieonderzoek, kunnen wij u een goed beeld geven over het vervolgonderzoek.

Standaard uitgebreid psychologisch onderzoek:   €. 650,-
 • Schriftelijk en/of persoonlijk intakegesprek.
 • Onderzoek en testen intelligentie 2,5 tot 3 uur
 • Aanvullend onderzoek, neuropsychologisch, didactisch of sociaal-emotioneel
 • De resultaten van de onderzoeken scoren c.q. beoordelen
 • Verslaglegging onderzoek

* Een uitgebreid psychologsch onderzoek bestaat uit 2 onderzoeksochtenden (1e ochtend het IQ onderzoek en de 2e ochtend het aanvullend onderzoek). In sommige gevallen is verder aanvullend onderzoek wenselijk dan wel noodzakelijk. In dat geval zullen wij u per omgaande informeren en van een vrijblijvende prjsopgave voorzien. Optioneel zijn een intakegesprek voorafgaand aan het onderzoek en/of een adviesgesprek met handelingsadviezen na het onderzoek.

Voor een psychologisch onderzoekkunt u terecht in een van onderstaande plaatsen:

Meer informatie

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u een e-mail sturen naar Daniëlle Wolfs, d.wolfs@eclg.nl. of bellen naar 085 - 877 16 73.