Opleiding anti-pestcoördinator PO

Pesten is een complex probleem en lijkt vaak ongrijpbaar

Opleiding Anti-pestcoördinator basisonderwijs

Pesten is een complex probleem. Het is dynamisch, vaak ongrijpbaar, maar bovenal voelbaar. Vooral voor de kinderen en jongeren die gepest worden, maar ook voor de andere leerlingen in de klas. Tussen de tien en vijftien procent van de leerlingen binnen het onderwijs wordt regelmatig ernstig gepest. Dat betekent dat er in uw klas gemiddeld twee tot drie leerlingen slachtoffer zijn van pestgedrag. De afgelopen jaren is er gewerkt aan een wet die scholen verplicht pesten structureel aan te pakken, ‘de anti-pestwet’. Op 1 augustus 2015 is deze wet in werking getreden.

Scholen krijgen een expliciete verantwoordelijkheid voor het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid en moeten de sociale veiligheid op school gaan monitoren. Verder moet er een vast aanspreekpunt komen voor leerlingen en ouders als het gaat om pestproblematiek, de anti-pestcoördinator. Ook moet de de anti-pestcoördinator het anti-pestbeleid binnen de school gaan coördineren. Tot slot zal de Inspectie van het Onderwijs nauwgezetter gaan controleren als het gaat om pesten en de sociale veiligheid binnen de school, en indien nodig handhavend optreden.

Veranderingen voor uw school

Binnen uw school zal er dus het een en ander veranderen. Er is of zal een nieuwe functie ontstaan die vorm gegeven moet worden. Wij lichten u in over de nieuwe wet, kunnen u aangeven waar u als school aan móet voldoen en waar u vrijheid heeft om aan bepaalde zaken een eigen invulling te geven. We bespreken met u hoe u het anti-pestbeleid binnen uw school vorm kunt geven. Vervolgens kunt u met uw team weloverwogen kiezen voor de manier die het beste bij úw school past!

Voor wie

De cursus anti-pestcoördinator is bestemd voor professionals uit het:

 • primair onderwijs: leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en teamleiders.

Doel

Kennis verschaffen over de ‘anti-pestwet’ en de inhoud en gevolgen van deze wet. Inzicht geven in pesten als groepsprobleem, in de ernstige gevolgen van pesten en in het belang van positieve groepsvorming om pesten te voorkomen. Vergroten van de kennis en vaardigheden om de functie van anti-pestcoördinator vorm te kunnen geven. Kennis meegeven om beleid met betrekking tot pesten (inclusief pestprotocol) te kunnen maken.

Inhoud en opbouw van de training

Deze cursus bestaat uit twee bijeenkomsten. We starten om 9.30 u en zijn ’s middags om ongeveer 15.30 u klaar. Er zal op beide dagen voor een lunch gezorgd worden. Aan het eind van dag 1 krijgt u een huiswerkopdracht mee voor de tweede bijeenkomst. Samenvattend worden tijdens de workshop de volgende onderwerpen behandeld.

De opbouw per dag is als onderstaand:

Programma dag 1:

 • Wat is pesten? Verschil plagen/pesten
 • Vormen van pesten (waaronder cyberpesten)
 • Rollen in de pestsituatie
 • Oorzaken en gevolgen van pesten
 • Positieve groepsvorming
 • Wat wordt er met de ‘anti-pestwet’ van jullie verwacht?
 • Voorbespreken huiswerkopdracht

Programma dag 2:

 • Bespreken huiswerkopdracht; in kaart brengen huidige situatie op school
 • Hoe stel je een goed pestprotocol op?
 • De vijsporenaanpak tegen pesten
 • Als de pester niet stopt ...
 • Veilig voelen op het schoolplein
 • Taak en positie Anti-pestcoördinator binnen de school
 • Maken van een SWOT-analyse; wat gaat er al goed en waar liggen kansen ter verbetering op uw school?
 • Anti-pestprogramma’s; welke programma’s zijn er en wat zijn voor- en nadelen?
 • Ervaring opdoen met materialen
 • Afsluiting
Locaties en trainingsdata
Zwolle
Dag 1 do. 07 februari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 21 maart 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Apeldoorn
Dag 1 di. 18 juni 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 09 juli 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: 1e Wormenseweg 326, 7333 GZ Apeldoorn

Amersfoort
Dag 1 do. 19 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 10 oktober 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort

Utrecht
Dag 1 di. 16 april 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 21 mei 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern

Arnhem (Velp)
Dag 1 do. 19 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 10 oktober 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Parkstraat 3-B, 6881 JA Velp

Doetinchem
Dag 1 do. 03 oktober 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 31 oktober 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Koopmanslaan 3, 7005 BK Doetinchem

Nijmegen
Dag 1 di. 09 april 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 21 mei 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Woeziksestraat 100, 6604 CM Wijchen

's-Hertogenbosch
Dag 1 do. 23 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 20 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Ploossche Hof 85, 5233 HG, 's-Hertogenbosch

Dordrecht
Dag 1 di. 15 januari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 05 februari 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Admiraalsplein 168, 3317 BC Dordrecht

Breda
Dag 1 di. 17 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 08 oktober 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Tilburg
Dag 1 do. 21 maart 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 18 april 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg

Eindhoven
Dag 1 di. 26 maart 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 16 april 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Venlo
Dag 1 do. 19 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 10 oktober 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Antoniusplein 2, 5921 GV Venlo-Blerick

Maastricht (Meerssen)
Dag 1 di. 02 april 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 14 mei 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Pastoor Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen

Studie-uren

Totaal 12 uur, waarvan ca. 2 uur opdrachttijd

Kosten

De prijs voor deze 2-daagse cursus bedraagt €. 445,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen, certificaat, koffie/thee/fris en lunches.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

Voor deze cursus geldt een minimum aantal van 6 en een maximum van 16 deelnemers.

Vroegboekkorting

Voor aanmeldingen die wij voor de zomervakantie ontvangen voor opleidingen die starten in schooljaar 2019-2020 geldt, naast de hierboven vermelde kortingen, een extra korting van 7.5%

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze training bedraagt 22.

Wat zijn EduCredits?

Certificaat

Het certificaat wordt verstrekt wanneer u beide cursusdagen heeft bijgewoond en aan alle (huiswerk)opdrachten heeft voldaan.

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij mevr. Aimeé Dejong, a.dejong@eclg.nl. Na ontvangst van uw aanmelding, bevestigen wij uw aanmelding en sturen wij u onze factuur. Na de ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief.


Afmelden en kosten

 • Annulering tot 2 weken voor aanvang van de training is kosteloos
 • Bij afmelding tot 1 week voor aanvang van de training wordt €. 45,- aan (administratie)kosten in rekening gebracht.
 • Bij afmelding binnen 1 week voor aanvang van de training wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
 • Bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Meld u dus tijdig af als u onverhoopt toch niet kunt deelnemen.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over onze training kunt u contact opnemen met een van onze trainers, of u kunt bellen naar nummer 085 - 002 21 30.


Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij ECLG Leerlingenzorg en op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze klachtenregeling kunt u hier raadplegen/downloaden