Mindfulness coach PO en VO

Praktische training om mindfulness in de klas in te zetten

Mindfulness coach onderwijs PO en VO

In onze huidige samenleving, met veel prikkels en afleidingen, is het voor veel leerlingen behoorlijk lastig om de aandacht bij het schoolwerk en instructies te houden. Als leerkracht zeg je vast wel eens: ‘houd je aandacht er eens bij’. Maar weten de leerlingen wel wat aandacht is en hoe zij hun aandacht er beter bij kunnen houden?

Mindfulness is de techniek om met aandacht te (leren) leven. Met behulp van aandachttraining in de klas ervaren leerlingen hoe zij bewust om kunnen gaan met hun aandacht. De leerlingen leren dat zij een keuze hebben, dat ze niet altijd hoeven te reageren op alles wat ze ervaren. Door oefeningen leren ze opmerken waar hun aandacht naartoe gaat en hoe zij hun aandacht kunnen terugbrengen. Ook leren ze door mindfulness meer over hun gedachten en gevoelens en hoe zij door middel van aandacht geven en verleggen met hun gevoelens en gedachten kunnen omgaan.

Onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam heeft aangetoond dat mindfulness positieve effecten heeft op weerbaarheid, tegen stress en het functioneren van leerlingen. Leerlingen piekeren minder, zijn zich bewuster van hun emoties, ervaren meer geluksgevoelens en ervaren hun leven als meer begrijpelijk, hanteerbaar en betekenisvol.

De training Mindfulness coach PO/VO geeft leerkrachten een kapstok om Mindfulness in hun dagelijks onderwijsrooster op te nemen, met een minimale belasting voor de primaire leerkrachttaken. De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Eerst wordt de kennis over mindfulness (verder) uitgebreid en leert u als leerkracht, door het doen van diverse oefeningen, zelf wat mindfulness inhoudt.

Bij het onderdeel ‘mindfulness in de klas’ wordt er praktisch ingegaan op hoe je mindfulness in de klas kunt brengen. U ontvangt een handreiking, met daarin een beschrijving van 12 concrete mindfulness sessies. Er wordt hierbij een onderverdeling in twee groepen gemaakt, leerkrachten van groep 1 t/m 4 en leerkrachten van groep 5 t/m 8 (+ VO klas 1-2). Beide groepen gaan met een eigen programma aan de slag.

Wat leren uw leerlingen van u als Mindfulness coach?

 • aandachtiger omgaan met zichzelf en de mensen/leerlingen om hen heen
 • bewust omgaan met spanning en stress
 • over compassie voor zichzelf en anderen
 • de grens aanvoelen tussen druk zijn en je druk maken.

Programma

Dag 1
 • Kennismaking met Mindfulness
  Kernaspecten van mindfulness, mindfulness en het brein, voordelen/effecten van mindfulness
 • Hoe mindful is het kind en de leerkracht?
  Wat heeft het kind van de leerkracht nodig? Wat zijn vaardigheden van een mindfulness trainer?
 • Mindfulness in de klas
  ‘Ingrediënten’ van een mindful klas
 • Uitleg bij het trainingsprogramma
  Aan welke doelen wordt gewerkt met de training, wat is de opbouw en hoe in te zetten in je eigen klas?
 • Doorlopen van de eerste sessies
  Oefenen met de sessies
Dag 2
 • Terugkoppelen ervaringen
  De oefeningen die zijn uitgeprobeerd in de klas met elkaar bespreken
 • Terug kijken
  Hoe te reflecteren na de oefeningen met leerlingen
 • Emotieregulatie
  Emoties en mindfulness
 • Doorlopen de overige sessies
  Oefenen met de sessies
 • Praktische voorbereiding
  Introduceren van Mindfulness in de school, bij ouders

Voor wie?

De training Mindfulness is bestemd voor professionals uit het:

 • primair onderwijs: IB-ers, leerkrachten en onderwijsassistenten groep 1 t/m 8
 • voortgezet onderwijs: Mentoren en leerkrachten klas 1 - 2
Locaties en trainingsdata
Zwolle
Dag 1 di. 22 januari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 12 februari 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Apeldoorn
Dag 1 di. 01 oktober 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 29 oktober 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Professor Röntgenstraat 8, 7311 AM Apeldoorn

Amersfoort
Dag 1 do. 17 januari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 07 februari 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort

Utrecht
Dag 1 do. 19 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 10 oktober 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern

Arnhem (Velp)
Dag 1 do. 16 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 06 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Parkstraat 3-B, 6881 JA Velp

Doetinchem
Dag 1 do. 21 november 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 12 december 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Koopmanslaan 3, 7005 BK Doetinchem

Nijmegen (Wijchen)
Dag 1 di. 19 maart 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 09 april 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Woeziksestraat 100, 6604 CM Wijchen

's-Hertogenbosch
Dag 1 do. 12 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 03 oktober 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Ploossche Hof 85, 5233 HG, 's-Hertogenbosch

Dordrecht
Dag 1 di. 08 oktober 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 05 november 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Admiraalsplein 168, 3317 BC Dordrecht

Breda
Dag 1 do. 04 juni 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 25 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Tilburg
Dag 1 do. 16 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 06 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg

Eindhoven
Dag 1 di. 07 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 28 mei 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Venlo
Dag 1 do. 05 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 26 september 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo-Blerick

Maastricht
Dag 1 do. 14 maart 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 04 april 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Pastoor Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen

Studiebelasting

Totaal ca. 12 u contacttijd en 14 u opdrachttijd/zeflstudie

Kosten

De prijs voor deze 2-daagse training bedraagt €. 335,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen, certificaat, koffie/thee/fris en lunch.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestu geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

Voor deze training geldt een minimum aantal van 6 en een maximum van 16 deelnemers.

Vroegboekkorting

Voor aanmeldingen die wij voor de zomervakantie ontvangen voor opleidingen die starten in schooljaar 2019-2020 geldt, naast de hierboven vermelde kortingen, een extra korting van 7.5%

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze training bedraagt 17.

Wat zijn EduCredits?

Certificaat

Het certificaat wordt verstrekt wanneer u beide Dagen heeft bijgewoond en aan alle (huiswerk)opdrachten heeft voldaan.

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij mevr. Aimeé Dejong, a.dejong@eclg.nl. Na ontvangst van uw aanmelding, bevestigen wij uw aanmelding en sturen wij u onze factu. Na de ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief.


Afmelden en kosten

 • Annulering tot 2 weken voor aanvang van de training is kosteloos
 • Bij afmelding tot 1 week voor aanvang van de training wordt €. 45,- aan (administratie)kosten in rekening gebracht.
 • Bij afmelding binnen 1 week voor aanvang van de training wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
 • Bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Meld u dus tijdig af als u onverhoopt toch niet kunt deelnemen.

Professioneel advies en ondersteuning

Voor meer inhoudelijke informatie over deze training kunt u contact opnemen met een van onze trainers. De namen van deze trainers worden boven in de rechterkolom vermeld. Telefonisch zijn deze trainers te bereiken op nummer: 085 - 002 21 30


Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij ECLG Leerlingenzorg en op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze klachtenregeling kunt u hier raadplegen/downloaden