Training Geluksvogels

Leerlingen leren om gelukkig(er) te zijn

Training Geluksvogels - leren om gelukkig(er) te zijn

Geluksvogels is een (klassikale) training en bestaat uit 10 lessen waarin uw leerlingen leren om:

 • een basishouding aan te nemen waarbij ‘je gelukkig voelen’ het uitgangspunt is
 • hun kwaliteiten te (er)kennen
 • aandachtiger te zijn
 • oplossingsgericht te denken
 • beter om te gaan met tegenslagen

Vraag het een willekeurige ouder bij jullie op school: “Wat wil je dat je kind later wordt?” Grote kans dat er antwoorden volgen als gezond, oud en gelukkig. Deze laatste horen we het meest. Kijken we naar de huidige lesroosters op scholen voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, zien we daar echter nooit een utje geluk weg geschreven staan. Kennelijk vinden we met z’n allen dat ieder kind gelukkig zal worden en gaan we ervan uit dat iedereen zelf zijn route vindt naar zijn of haar geluk.

Niets blijkt echter minder waar. Het is een groot misverstand dat geluk afhankelijk is van omstandigheden. Het zijn niet de omgeving waarin je leeft, of de dingen die je bezit die maken dat gelukkig bent. Onderzoek toont aan dat dit slechts zo’n 10 % van je geluksbeleving bepaalt. De overige 50 % is afhankelijk van genen en 40% hangt af van je eigen houding ten aanzien van geluk. Deze maakbaarheid van geluk heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen. In een maatschappij waarin er veel wordt gevraagd van flexibiliteit en er een grote druk ligt op mensen, is het des te belangrijker om vaardigheden te bezitten om je eigen geluk te sturen. Het kunnen omgaan met tegenslagen, het denken in oplossingen en ‘het leven in het nu’ zijn basisvaardigheden geworden.

Hierbij is het overigens niet zo dat leven in het nu altijd positief moet zijn. De uitdaging zit hem erin, de veerkracht te vergroten op het moment dat het ‘nu’ niet als positief wordt ervaren. Het programma Geluksvogels kan klassikaal worden ingezet op zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Er wordt in tien lessen gewerkt aan vaardigheden als gelukkig en aandachtiger zijn, oplossingsgericht denken en omgaan met tegenslagen. Dit zijn bouwstenen die kinderen helpen veerkrachtiger in het leven te staan en zijn inzetbaar bij onder meer faalangst, somberheid en stressklachten.

1-daagse opleiding tot trainer 'Geluksvogels'

Tijdens de 1-daagse opleiding tot trainer Geluksvogels zal dieper worden ingegaan op de theoretische achtergrond van het programma. Daarnaast worden de 10 lessen besproken en is er aandacht voor het implementeren van deze lessen binnen uw school. Na afloop van de Dag krijgt u de handleiding en een exemplaar van het werkboek mee. Werkboeken zijn te bestellen via de website van ECLG.

Voor wie is deze training geschikt?

 • primair onderwijs: IB-ers, leerkrachten en onderwijsassistenten groep 1 t/m 8
 • voortgezet onderwijs: Mentoren en leerkrachten klas 1 - 2
Locaties en trainingsdata
Zwolle
Donderdag 27 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Apeldoorn
Dinsdag 14 mei 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: 1e Wormenseweg 326, 7333 GZ Apeldoorn

Amersfoort (Velp)
Dinsdag 02 juli 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort

Utrecht (De Meern)
Donderdag 24 januari 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern

Arnhem (Velp)
Donderdag 11 april 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Parkstraat 3-B, 6881 JA Velp

Doetinchem
Dinsdag 09 juli 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Koopmanslaan 3, 7005 BK Doetinchem

Nijmegen (Wijchen)
Dinsdag 07 mei 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Woeziksestraat 100, 6604 CM Wijchen

's-Hertogenbosch
Dinsdag 26 maart 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Ploossche Hof 85, 5233 HG, 's-Hertogenbosch

Dordrecht
Donderdag 04 juli 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Admiraalsplein 168, 3317 BC Dordrecht

Breda
Dinsdag 18 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Tilburg
Donderdag 13 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg

Eindhoven
Dinsdag 02 april 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Venlo
Donderdag 27 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo-Blerick

Maastricht
Donderdag 16 mei 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Pastoor Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen

Studiebelasting

Totaal ca. 8 u, waarvan ca. 6 u contacttijd, 2 u opdrachttijd/voorbereiding.

Kosten

De prijs voor deze training bedraagt €. 225,- per deelnemer en is inclusief de handleiding, één exemplaar van het werkboek, certificaat, koffie/thee/fris en lunch.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestu geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

Voor deze training geldt een minimum aantal van 6 en een maximum van 16 deelnemers.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze training bedraagt 12.

Wat zijn EduCredits?

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij mevr. Aimeé Dejong, a.dejong@eclg.nl. Na ontvangst van uw aanmelding, bevestigen wij uw aanmelding en sturen wij u onze factu. Na de ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief.


Afmelden en kosten

 • Annulering tot 2 weken voor aanvang van de training is kosteloos
 • Bij afmelding tot 1 week voor aanvang van de training wordt €. 45,- aan (administratie)kosten in rekening gebracht.
 • Bij afmelding binnen 1 week voor aanvang van de training wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
 • Bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Meld u dus tijdig af als u onverhoopt toch niet kunt deelnemen.

Professioneel advies en ondersteuning

Voor meer inhoudelijke informatie over deze training kunt u contact opnemen met een van onze trainers. De namen van deze trainers worden boven in de rechterkolom vermeld. Telefonisch zijn deze trainers te bereiken op nummer: 085 - 002 21 30


Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij ECLG Leerlingenzorg en op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze klachtenregeling kunt u hier raadplegen/downloaden