Opleiding taalcoördinator PO

Basisscholen besteden gemiddeld ruim 7 u per week aan taal

Opleiding Taalcoördinator basisonderwijs

Basisscholen besteden gemiddeld ruim 7 u per week aan de Nederlandse taal. Dat is goed voor te stellen, want we leven in een echte taalmaatschappij. Effectief taalonderwijs is belangrijk, want de resultaten werken door in alle vakken. Kinderen die problemen hebben met de taal, hebben het ook moeilijker bij de andere vakgebieden.

Maar hoe effectief is het taalonderwijs op jouw school? Zijn de leesprestaties naar behoren of verlaten (te) veel kinderen groep 8 met een leesachterstand? Hoe worden de lessen in woordenschat vormgegeven en zijn de lessen begrijpend lezen daadwerkelijk effectief? Is er sprake van een doorgaande lijn?

Een taalcoördinator is van wezenlijk belang om de taalopbrengsten te vergroten. De verantwoording van het taalbeleid en de implementatie van het beleid komt namelijk steeds meer bij school te liggen.

In deze 4-daagse opleiding Taalcoördinator van ECLG staat een sterk praktijkgerichte insteek centraal. Er wordt kennis en inzicht gegeven in de factoren die van invloed zijn op goed taal-/ leesonderwijs op school. Hierbij komen de verschillende taaldomeinen, recente ontwikkelingen, uitgangspunten en opbouw van de leerlijnen aanbod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan taalbeleid. Vanuit de eigen schoolsituatie worden verbeterpunten opgesteld om het taalonderwijs te versterken. Hoe passen deze verbeterpunten in het huidige taalbeleid en met welk van deze punten ga je daadwerkelijk aan de slag?

Doelgroep

Leerkrachten en intern begeleiders binnen het basisonderwijs

Inhoud en opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit 4 opleidingsdagen van 09.30 - 15.30 u.

Dag 1: Taalbeleid en technisch lezen

 • Leerlijnen
 • Taalbeleid
 • Effectieve didactiek
 • Succesfactoren
 • Risicoleerlingen
 • Plusleerlingen  

Dag 2: Begrijpend lezen en spelling

 • Effectieve didactiek
 • Succesfactoren
 • Risicoleerlingen
 • Plusleerlingen  

Dag 3: Woordenschat en mondelinge taal

 • Effectieve didactiek
 • Succesfactoren
 • Plusleerlingen
 • Risicoleerlingen

Dag 4: Stellen, geïntegreerd taalonderwijs, taalbeleid

 • Effectieve didactiek
 • Succesfactoren
 • Geïntegreerd aan taal werken
 • Presentaties
Locaties en trainingsdata
Zwolle
Dag 1 di. 17 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 08 oktober 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 05 november 09.30 - 15.30 u
Dag 4 di. 26 november 09.30 - 15.30 u

Locatie: Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Apeldoorn
Dag 1 do. 11 april 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 16 mei 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 06 juni 09.30 - 15.30 u
Dag 4 do. 27 juni 09.30 - 15.30 u

Locatie: 1e Wormenseweg 326, 7333 GZ Apeldoorn

Amersfoort
Dag 1 di. 19 maart 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 09 april 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 21 mei 09.30 - 15.30 u
Dag 4 di. 18 juni 09.30 - 15.30 u

Locatie: Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort

Utrecht
Dag 1 do. 03 oktober 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 31 oktober 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 21 november 09.30 - 15.30 u
Dag 4 do. 12 december 09.30 - 15.30 u

Locatie: Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern

Arnhem (Velp)
Dag 1 do. 14 maart 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 18 april 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 23 mei 09.30 - 15.30 u
Dag 4 do. 20 juni 09.30 - 15.30 u

Locatie: Parkstraat 3-B, 6881 JA Velp

Doetinchem
Dag 1 do. 19 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 10 oktober 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 07 november 09.30 - 15.30 u
Dag 4 do. 28 november 09.30 - 15.30 u

Locatie: Koopmanslaan 3, 7005 BK Doetinchem

Nijmegen (Wijchen)
Dag 1 di. 17 september 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 08 oktober 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 05 november 09.30 - 15.30 u
Dag 4 di. 26 november 09.30 - 15.30 u

Locatie: Woeziksestraat 100, 6604 CM Wijchen

's-Hertogenbosch
Dag 1 di. 10 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 01 oktober 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 28 oktober 09.30 - 15.30 u
Dag 4 di. 19 november 09.30 - 15.30 u

Locatie: Ploossche Hof 85, 5233 HG, 's-Hertogenbosch

Dordrecht
Dag 1 do. 19 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 10 oktober 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 07 november 09.30 - 15.30 u
Dag 4 do. 28 november 09.30 - 15.30 u

Locatie: Admiraalsplein 168, 3317 BC Dordrecht

Breda
Dag 1 do. 03 oktober 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 31 oktober 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 21 november 09.30 - 15.30 u
Dag 4 do. 12 december 09.30 - 15.30 u

Locatie: Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Tilburg
Dag 1 do. 14 maart 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 18 april 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 23 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 4 do. 20 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Eindhoven
Dag 1 do. 21 maart 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 11 april 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 09 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 4 do. 06 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Venlo
Dag 1 di. 10 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 01 oktober 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 29 oktober 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 4 di. 19 november 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo-Blerick

Maastricht
Dag 1 di. 19 maart 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 09 april 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 21 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 4 di. 18 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Pastoor Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen

Studiebelasting

Totaal ca. 28 u waarvan 20 u contacttijd en ca. 8 u aan praktijkopdrachten.

Kosten

De prijs voor deze 4-daagse opleiding bedraagt €. 695,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen, certificaat, koffie/thee/fris en lunch.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

Voor deze opleiding geldt een minimum aantal van 6 en een maximum van 16 deelnemers.

Vroegboekkorting

Voor aanmeldingen die wij voor de zomervakantie ontvangen voor opleidingen die starten in schooljaar 2019-2020 geldt, naast de hierboven vermelde kortingen, een extra korting van 7.5%

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze training bedraagt 35.

Wat zijn EduCredits?

Certificaat

Het certificaat wordt verstrekt wanneer u minimaal 3 van de 4 opleidingsdagen heeft bijgewoond en aan alle (huiswerk)opdrachten heeft voldaan.

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij mevr. Aimeé Dejong, a.dejong@eclg.nl. Na ontvangst van uw aanmelding, bevestigen wij uw aanmelding en sturen wij u onze factu. Na de ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief.

Afmelden en kosten

 • Annulering tot 2 weken voor aanvang van de training is kosteloos
 • Bij afmelding tot 1 week voor aanvang van de training wordt €. 45,- aan (administratie)kosten in rekening gebracht.
 • Bij afmelding binnen 1 week voor aanvang van de training wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
 • Bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Meld u dus tijdig af als u onverhoopt toch niet kunt deelnemen.

Professioneel advies en ondersteuning

Voor meer inhoudelijke informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met een van onze trainers. De namen van deze trainers worden boven in de rechterkolom vermeld. Telefonisch zijn deze trainers te bereiken op nummer: 085 - 002 21 30


Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij ECLG Leerlingenzorg en op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze klachtenregeling kunt u hier raadplegen/downloaden