Wie of wat is het Expertisecentrum Leren & Gedrag

ECLG is een orthopedagogen- en psychologenpraktijk en heeft als primaire doelstelling en ambitie om kinderen en jongvolwassen te voorzien van kwalitatief hoogwaardige ondersteuning en begeleiding.

Ondersteuning en begeleiding waardoor kinderen zich sociaal-, emotioneel en educatief optimaal kunnen ontplooien.

Ondersteuning en begeleiding waardoor kinderen een volwaardig toekomstperspectief hebben. Zowel in hun verdere school- als arbeidsloopbaan.

Het is onze visie en overtuiging dat deze ambitie enkel te realiseren is als kinderen deze ondersteuning en begeleiding krijgen in de thuissituatie én in de schoolomgeving.

ECLG : Expertisecemtrum Leren & Gedrag

ECLG is gespecialiseerd in onderzoek, behandeling en begeleiding bij kinderen en jeugdigen met leer- en/of gedragsproblemen. Maar ook voor kinderen en jeugdigen die problemen ondervinden op het gebied van sociale zelfredzaamheid, zelfbeeld, zelfstandigheid, structureren, sociale interactie en vrijetijdsbesteding.

Onze professionals onderhouden daarom niet alleen nauwe contacten met de ouders, maar ook met de scholen en andere betrokken instanties. Ook scholen kunnen een beroep doen op ECLG voor didactische onderzoeken en/of consulten. Meer infomatie hierover vindt u hier.

Overige samenwerkingen

Omdat bij ECLG de juiste ondersteuning en begeleiding voor kinderen centraal staat, werken wij ook nauw samen met andere specialisten en experts. Dankzij deze samenwerkingen is het mogelijk om onze doelsstellingen en ambities te realiseren, en daarmee kunnen wij dus zorgbehoevende kinderen maximaal ondersteuning bieden. Binnenkort vindt u hier meer informatie over de specialisten en experts waarmee wij samenwerken.