WISC-III intelligentieonderzoek

IQ test voor kinderen van 6 tot 17 jaar

WISC-III  IQ test

De WISC-III is een van de meest gebruikte, betrouwbare en valide intelligentietest voor kinderen en jeugdigen vanaf 6 jaar tot en met 16 jaar. Dit intelligentieonderzoek geeft een uitgebreid beeld van de cognitieve capaciteiten en mogelijkheden van uw kind. In het onderzoeksrapport worden deze cognitieve capaciteiten uiteengezet in sterke en zwakke punten op relevante onderzoekthema's zoals woordenschat, rekenen, ruimtelijk en sociaal inzicht en de (verwerkings)snelheid waarmee uw zoon of dochter bepaalde onderdelen van het onderzoek afwerkt.

De WISC-III gaat al heel wat jaartjes mee en zal binnenkort vervangen worden door de nieuwe WISC-V  IQ test. Meer informatie over de WISC-V vindt u hier.

Tarieven WISC-III onderzoek

Onderstaand vindt u een overzicht van onze tarieven voor drie mogelijke onderzoeken en de bijbehorende diensten.

1. WISC-III  IQ scan:  €. 285,-

 • Onderzoek en afname intelligentietest 2,5 tot 3 uur
 • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
 • Schriftelijk verslag van het onderzoek, per e-mail en post

2. Standaard WISC-III  IQ test:  €. 375,-

 • Schriftelijk intake (+ telefonisch indien aanleiding n.a.v. schriftelijke intake).
 • Onderzoek en afname intelligentietest 2,5 tot 3 uur
 • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
 • Uitgebreid schriftelijk verslag van het onderzoek in tweevoud, per e-mail en post

3. Uitgebreid psychologisch onderzoek:   €. 790,-

 • Schriftelijk en persoonlijk intakegesprek.
 • Onderzoek en testen intelligentie, WISC III afname 2,5 tot 3 uur
 • Aanvullend onderzoek, neuropsychologisch, didactisch of sociaal-emotioneel
 • De resultaten van de onderzoeken scoren c.q. beoordelen
 • Afsluitend advies- c.q. evaluatiegesprek
 • Uitgebreid schriftelijk verslag van het onderzoek in tweevoud, per e-mail en post

Intakegesprek en/of afsluitend evaluatie en adviesgesprek

Een persoonllijk intakegesprek met de onderzoeker en/of een afrondend evaluatie- c.q. adviesgesprek is optioneel.

De kosten voor een intakegesprek of een evaluatiegesprek bedragen €. 55,- per uur.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over een WISC-III intelligentieonderzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar Malu Keulen, m.keulen@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.