WISC-III intelligentieonderzoek

IQ test voor kinderen van 6 tot 17 jaar

WISC-III  IQ test

De WISC-III IQ test is heel wat jaartjes meegegaan maar wordt sinds kort vervangen door de nieuwe WISC-V  IQ test. Meer informatie over de WISC-V vindt u hier.

In de meeste gevallen zal dus de WISC-V IQ test afgenomen worden, maar er kunnen zich situaties voordoen waarin toch gekozen wordt voor de WISC-III. Onze onderzoekers kunnen u hierin van een goed advies voorzien.

Tarieven WISC-III onderzoek

Onderstaand vindt u een overzicht van onze tarieven voor drie mogelijke onderzoeken en de bijbehorende diensten.

1. WISC-III  IQ scan:  €. 285,-

 • Onderzoek en afname intelligentietest 2,5 tot 3 uur
 • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
 • Schriftelijk verslag van het onderzoek, per e-mail en post

2. Standaard WISC-III  IQ test:  €. 375,-

 • Schriftelijk intake (+ telefonisch indien aanleiding n.a.v. schriftelijke intake).
 • Onderzoek en afname intelligentietest 2,5 tot 3 uur
 • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
 • Uitgebreid schriftelijk verslag van het onderzoek in tweevoud, per e-mail en post

3. Uitgebreid psychologisch onderzoek:   €. 790,-

 • Schriftelijk en persoonlijk intakegesprek.
 • Onderzoek en testen intelligentie, WISC III afname 2,5 tot 3 uur
 • Aanvullend onderzoek, neuropsychologisch, didactisch of sociaal-emotioneel
 • De resultaten van de onderzoeken scoren c.q. beoordelen
 • Afsluitend advies- c.q. evaluatiegesprek
 • Uitgebreid schriftelijk verslag van het onderzoek in tweevoud, per e-mail en post

Intakegesprek en/of afsluitend evaluatie en adviesgesprek

Een persoonllijk intakegesprek met de onderzoeker en/of een afrondend evaluatie- c.q. adviesgesprek is optioneel.

De kosten voor een intakegesprek of een evaluatiegesprek bedragen €. 55,- per uur.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over een WISC-III intelligentieonderzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar Malu Keulen, m.keulen@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.