Taal in Blokjes workshop voor leerkrachten

Taal in Blokjes wordt door steeds meer scholen ingezet

Workshop Taal in Blokje

Taal in Blokjes is een onderdeel van de F&L methode® en is een evidence-based programma. In de TiB workshop maakt u uitgebreid kennis met het interventiepakket Taal in Blokjes dat speciaal is ontwikkeld voor de begeleiding en behandeling van leerlingen met lees- en/of dyslectische problematiek op school. Het TiB interventiepakket kan ingezet worden naast diverse taalmethodes die op school gebruikt worden.

Inhoud van de workshop

In deze workshop leert u hoe u de uitgangspunten van de F&L methode® toepast in de praktijk en de nadruk bij deze workshop ligt op het praktisch handelen in de klas of in de behandelpraktijk. Van de deelnemers wordt verwacht dat enige (basis)kennis van dyslexie en lees- en spellingproblemen aanwezig is.

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De uitgangspunten van de F&L methode® en Taal in Blokjes.
 • De opbouw van de F&L methode® in leerfases en woordstructuren.
 • De opbouw van Taal in Blokjes in leermodules.
 • Hoe u het materiaal van Taal in Blokjes optimaal kunt benutten.
 • Voorbeelden uit de praktijk.
 • Het gebruik van de werkbladen van de workshop.
 • Behandelingsgericht onderzoek en behandelplan volgens de uitgangspunten van het PDDB2 en de F&L methode® / Taal in Blokjes.
 • Hoe u het instapniveau van een behandeling kunt bepalen.
 • Hoe u de Taal in Blokjes software kunt inzetten bij de behandeling.
 • De aansluiting van Taal in Blokjes bij bestaande schoolmethodes.

Opbouw van de workshop

Programma dagdeel 1
 • Introductie
 • Oefenen: coderen / blokken
 • Wat is Taal in Blokjes?
 • Aansluiting op school
 • Werkvormen en materialen
 • Pauze
 • Oefenen met de software
 • Vragen en opdrachten voor thuis
Programma dag 2
 • Terugkoppeling dag 1 (feedback oefeningen op school - vragen - huiswerk)
 • Inleiding dag 2
 • Casuïstiek
 • Leerfases -> leermodules
 • Handelingsgericht leren: regels
 • Bepalen van het instapniveau van de interventie
  - foutenanalyse met casus en module kiezen
  - opbouw van een module
 • Oefenen met werkvormen
 • Vragen en afsluiting

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten groep 3 t/m 8, intern begeleiders in het basisonderwijs, psychologen, orthopedagogen, logopedisten en RT-ers.

De workshop kan ook als incompany workshop bij u op school door ons verzorgd worden, met uitzondering van de woensdagmiddagen. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 18.

Locaties en trainingsdata

Zwolle
Sessie 1 wo. 16 januari 2019 13.30 - 17.30 u
Sessie 2 wo. 13 februari 2019 13.30 - 17.30 u

Locatie: Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Apeldoorn
Sessie 1 wo. 15 mei 2019 13.30 - 17.30 u
Sessie 2 wo. 12 juni 2019 13.30 - 17.30 u

Locatie: 1e Wormenseweg 326, 7333 GZ Apeldoorn

Amersfoort
Sessie 1 wo. 22 mei 2019 13.30 - 17.30 u
Sessie 2 wo. 19 juni 2019 13.30 - 17.30 u

Locatie: Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort

Arnhem (Velp)
Sessie 1 wo. 10 april 2019 13.30 - 17.30 u
Sessie 2 wo. 22 mei 2019 13.30 - 17.30 u

Locatie: Parkstraat 3-B, 6881 JA Velp

Doetinchem
Sessie 1 wo. 17 april 2019 13.30 - 17.30 u
Sessie 2 wo. 29 mei 2019 13.30 - 17.30 u

Locatie: Koopmanslaan 3, 7005 BK Doetinchem

Nijmegen (Wijchen)
Sessie 1 wo. 16 januari 2019 13.30 - 17.30 u
Sessie 2 wo. 13 februari 2019 13.30 - 17.30 u

Locatie: Woeziksestraat 100, 6604 CM Wijchen

's-Hertogenbosch
Sessie 1 wo. 29 mei 2019 13.30 - 17.30 u
Sessie 2 wo. 26 juni 2019 13.30 - 17.30 u

Locatie: Ploossche Hof 85, 5233 HG, 's-Hertogenbosch

Breda
Sessie 1 wo. 22 mei 2019 13.30 - 17.30 u
Sessie 2 wo. 19 juni 2019 13.30 - 17.30 u

Locatie: Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Tilburg
Sessie 1 wo. 23 januari 2019 13.30 - 17.30 u
Sessie 2 wo. 13 februari 2019 13.30 - 17.30 u

Locatie: Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg

Eindhoven
Sessie 1 wo. 10 april 2019 13.30 - 17.30 u
Sessie 2 wo. 22 mei 2019 13.30 - 17.30 u

Locatie: Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Venlo
Sessie 1 data volgen binnenkort 13.30 - 17.30 u
Sessie 2   13.30 - 17.30 u

Locatie: Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo-Blerick

Roermond
Sessie 1 wo. 22 mei 2019 13.30 - 17.30 u
Sessie 2 wo. 19 juni 2019 13.30 - 17.30 u

Locatie: Keulsebaan 506, 6045 GL Roermond

Maastricht
Sessie 1 wo. 15 mei 2019 13.30 - 17.30 u
Sessie 2 wo. 12 juni 2019 13.30 - 17.30 u

Locatie: Randwijcksingel 20 A-02, 6229 EE Maastricht

Studie-uren

Optie 1:    12 uur totaal, waarvan 7 uur contacttijd en 5 uur opdrachttijd.
Optie 2:   24 uur totaal, waarvan 7 uur contacttijd en 17 uur (huiswerk)opdrachten incl. feedback cursusleider.

Kosten

De prijs voor deze cursus bedraagt  €. 350,- en is inclusief onderstaande materialen:

 • Materialenkoffertje (zie afbeelding basisset)
 • Cursusmap met o.a. leermodules, woordopbouw, casus, literatuur, opdrachten.
 • Map met werkbladen (kopieerbladen behorende bij de leermodules).
 • Een proefaccount van de Taal in Blokjes software Reader voor één gebruiker.
 • Een proefaccount van de Taal in Blokjes software Modules voor één gebruiker.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze cursus bedraagt 18.

Wat zijn EduCredits?

Aanmelden

In verband met de voorbereidingen voor deze cursus (cursusmap en proefsaccounts) moet u zich uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden.

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij mevr. Aimée Dejong, a.dejong@eclg.nl. Na ontvangst van uw aanmelding, bevestigen wij uw deelname en sturen wij u onze factuur. Na de ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief.

Afmelden en kosten

 • Bij afmelding tot 2 weken voor aanvang van de training wordt €. 45,- aan (administratie)kosten in rekening gebracht.
 • Bij afmelding binnen 2 weken voor aanvang van de training wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
 • Bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Meld u dus tijdig af als u onverhoopt toch niet kunt deelnemen.

Professioneel advies en ondersteuning

Voor meer inhoudelijke informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met ons bedrijfsbureau op nummer 085 - 002 21 30 of stuur een e-mail naar mevr. Aimée Dejong, a.dejong@eclg.nl.