Uw ervaring op deze site zal worden verbeterd door het toestaan van cookies.

sluiten
Switch naar mobiel Naar mobiele versie
Switch naar mobiel

IQ test | de intelligentie testen bij kinderen en jeugdigen

De intelligentie van een kind wordt bepaald door middel van een IQ test, ook wel een intelligentieonderzoek genoemd, waarbij IQ staat voor intelligentiequotiënt. Het IQ is de maat/eenheid waarmee uitgedrukt wordt hoe intelligent een kind is, en wordt door middel van een getal weergegeven. Het gemiddelde IQ van een kind is 100. Een kind dat dus bij een intelligentietest een IQ scoort hoger dan 100, is intelligenter dan een 'gemiddeld' kind. Een lagere IQ score op de test betekent dan een kind minder intelligent is dan een gemiddeld kind.

Verbale en performale IQ

Bij een IQ onderzoek wordt de verbale intelligentie en performale intelligentie in kaart gebracht. Het verbale IQ is het resultaat van een meting van de woordenschat, het taalgevoel, het redeneervermogen met woorden e.d. Het performale IQ is het resultaat van een meting van het praktisch handelen. Dus hoe past een kind zijn/haar intelligentie toe bij het aanpakken en oplossen van praktische problemen. Hierbij spelen ook motorische vaardigheden en bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht een belangrijke rol.

Opties voor een IQ test

ECLG biedt drie mogelijke IQ onderzoeken aan:

Het eerste IQ onderzoek betreft een IQ scan. Dit onderzoek bestaat uit de afname van een volledig intelligentieonderzoek: de WISC III of de WPPSI III.

Na de afname van het onderzoek ontvangt u een rapport met een omschrijving van elke afgenomen (sub) test, en de scores per (sub) test, het performale, verbale en totale IQ. Wij adviseren deze IQ scan indien u enkel het IQ van uw kind wilt weten. Bijvoorbeeld voor toelating tot een plusklas.

Het tweede IQ onderzoek betreft een standaard IQ test. Voorafgaand aan de afname van de IQ test vindt een schriftelijke en telefonische intake plaats. Optioneel is een persoonlijk intakegesprek met beide ouders of een van de ouders (eventueel met leerkracht).

Na de afname van het IQ onderzoek ontvangt u een uitgebreid verslag (in tweevoud) van alle scores en een korte toelichting van de onderzoeker bij elke (sub) test. Het verslag wordt afgesloten met een conclusie en een advies van de onderzoeker.

Een afsluitend evaluatie- c.q. adviesgesprek is optioneel. Wij adviseren deze standaard IQ test indien er vragen zijn omtrent minder goed presteren op school in vergelijking met klas- en leeftijdsgenootjes (of juist beter presteren) of wanneer er vragen zijn met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Het derde IQ onderzoek betreft een uitgebreid psychologisch onderzoek, bestaande uit een IQ test en/of een onderzoek naar didactische vaardigheden en/of aandacht- en concentratieproblemen en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Er zijn diverse onderzoeken mogelijk om de capaciteiten en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind nader te onderzoeken.

Meer informatie over psychologisch onderzoek bij kinderen vindt u hier.

Verschillende IQ testen

Er zijn verschillende IQ testen om de cognitieve capaciteiten van kinderen te bepalen. Welke IQ test het meest geschikt is, is onder meer afhankelijk van de leeftijd van het kind en het doel of de reden van het onderzoek. Hieronder worden de 4 meest gebruikte IQ onderzoeken vermeld. Voor meer informatie en de tarieven van deze IQ onderzoeken, kunt u op onderstaande koppeling klikken.


* Bij uitgebreide IQ onderzoeken vinden de verschillende onderzoeken
  (IQ en/of didactisch en/of sociaal-emotioneel) vaak op twee verschillende dagen
   plaats.

Voor een IQ test kunt u bij ons terecht in een van onderstaande plaatsen

 • Apeldoorn
 • Amersfoort
 • Nieuwegein
 • Tiel
 • Arnhem
 • Doetinchem
 • Nijmegen
 • Rosmalen
 • Breda
 • Eindhoven
 • Venlo
 • Roermond
 • Heerlen
 • Maastricht

Vergoeding IQ onderzoek door gemeenten

Een IQ onderzoek wordt in principe door geen enkele gemeente vergoed. Er zijn uitzonderingssituaties waarin gemeenten toch (een deel van) de kosten vergoeden, bijvoorbeeld als een IQ onderzoek onderdeel uitmaakt van een uitgebreid psychologisch onderzoek bij uw kind. Wij adviseren u in deze gevallen dan ook om altijd contact op te nemen met uw gemeente en te informeren naar de mogelijkheden.

Wilt u meer weten?

Wenst meer informatie over een onderzoek, test afname of behandeling, dan kunt u een e-mail sturen naar Malu Keulen, m.keulen@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.