Opleiding rekencoördinator PO

Wordt het rekenonderwijs op een effectieve manier gecoördineerd?

Opleiding rekencoördinator basisonderwijs

De kwaliteit van het rekenonderwijs in Nederland is nog altijd het middelpunt van discussie. Het is dan ook niet voor niets dat het rekenonderwijs onderwerp is van veel wetenschappelijke onderzoeken. De meningen blijven echter verdeeld. Daar waar het ene onderzoek "aantoont" dat het niveau van het uitvoeren van bewerkingen onder groep 8 leerlingen al sinds 1987 hard achteruit gaat, beweert een andere onderzoeker dat het niveau van schattend rekenen, in diezelfde periode, sterk is verbeterd. De vraag is of dit heeft te maken met de komst van nieuwe methodes of sluiten de opgestelde doelen niet goed aan?

Aan aandacht komt het rekenonderwijs in de media niets tekort. Maar hoe zit dit op uw school? Hoeveel aandacht is er voor het rekenen en wordt het rekenonderwijs op een effectieve manier gecoördineerd?

De driedaagse opleiding tot coördinator van het rekenonderwijs geeft zowel sturing als informatie. Er wordt een antwoord gegeven op vragen als waar je welke informatie kunt vinden met betrekking tot rekenvraagstukken, hoe je hierin een coachende rol kunt aannemen voor collega’s, routing kan aanbrengen binnen de school en hoe zijn rekenopbrengsten te analyseren en ga je hier vervolgens mee aan de slag? Vragen die onmisbaar zijn wanneer je het rekenen binnen de school wijs wil coördineren.

Over één ding zijn wetenschappers het immers eens: het benoemen van een rekencoördinator draagt aanzienlijk bij aan het optimaliseren van het rekenonderwijs op scholen.

Doelgroep

Leerkrachten en intern begeleiders binnen het basisonderwijs

Inhoud en opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit 3 opleidingsdagen van 09.30 - 15.30 uur.

Dag 1
 • Wat is waar?
  Mythes van het rekenonderwijs
 • Een goede rekencoördinator is . . .
  Kennismaken met de competenties van een rekencoördinator
 • Welke lijnen houden we aan?
  Puzzelen met de leerlijnen en rekendoelen
 • Hoe bereik ik het 1F niveau met mijn leerlingen?
  Didactiek van rekenonderwijs, met aandacht voor de modellen uit het protocol ERWD
 • De doorgaande lijn en essentiële onderdelen in de verschillende groepen
  Praktische tips voor rekenactiviteiten en organisatie van het rekenonderwijs van groep 1-8
 • Hoe te automatiseren?
  Theorie over effectief automatiseren en oefeningen voor de praktijk
 • Hoe geef ik richting binnen onze school?
  De eerste stappen naar een effectief protocol
Dag 2
 • Routing voor zwakke rekenaars
  Vanaf het signaleren via dossieropbouw en screening binnen de school naar extern onderzoek?
 • Rekenproblemen versus dyscalculie
  Wanneer spreken we van een rekenstoornis en wat doen we hieraan?
 • Routing voor sterke rekenaars
  Wanneer spreken we van een sterke rekenaar en hoe daag je deze leerlingen uit?
Dag 3
 • De dagelijkse praktijk in de school
  Presentaties door de cursisten over de eerste stap die ze genomen hebben naar het effectiever maken van hun rekenonderwijs op school
 • De rekencoördinator aan het werk
  Een doorgaande lijn binnen de school, materialen maar ook in leerkrachtvaardigheden. Hoe kan een rekencoördinator het rekenonderwijs effectiever krijgen?
 • Koppeling naar het eigen rekenbeleid
  Hoe is het gesteld met het rekenbeleidsplan bij jullie op school? Wat moet er in een rekenbeleid staan, een eerste opzet wordt gegeven om daarna zelf aan de slag te kunnen gaan
 • Het analyseren van opbrengsten en ermee aan de slag
  Met de gegevens van je eigen school
 • Afsluiting met een materialenmarkt
  Nog een aantal laatste praktische ideeën opdoen voor in de rekenkast op school
Locaties en trainingsdata
Zwolle
Dag 1 do. 31 januari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 28 februari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 28 maart 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Apeldoorn
Dag 1 di. 14 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 04 juni 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 25 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: 1e Wormenseweg 326, 7333 GZ Apeldoorn

Amersfoort
Dag 1 di. 22 januari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 12 februari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 12 maart 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort

Utrecht
Dag 1 di. 14 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 04 juni 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 25 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern

Arnhem (Velp)
Dag 1 do. 31 januari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 28 februari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 28 maart 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Copernicusstraat 18, 3817 VJ Velp

Doetinchem
Dag 1 di. 26 februari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 26 maart 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 16 april 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Koopmanslaan 3, 7005 BK Doetinchem

Nijmegen (Wijchen)
Dag 1 do. 11 april 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 16 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 06 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Woeziksestraat 100, 6604 CM Wijchen

's-Hertogenbosch
Dag 1 do. 11 april 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 16 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 06 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Ploossche Hof 85, 5233 HG, 's-Hertogenbosch

Dordrecht
Dag 1 do. 22 januari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 12 februari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 12 maart 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Admiraalsplein 168, 3317 BC Dordrecht

Breda
Dag 1 di. 14 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 04 juni 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 25 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Tilburg
Dag 1 do. 05 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 26 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 24 oktober 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg

Eindhoven
Dag 1 di. 14 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 04 juni 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 25 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Venlo
Dag 1 do. 10 oktober 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 07 november 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 28 november 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo-Blerick

Maastricht
Dag 1 do. 18 april 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 23 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 20 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Pastoor Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen

Studiebelasting

Totaal ca. 27 u waarvan 18 u contacttijd en ca. 9 u aan praktijkopdrachten.

Kosten

De prijs voor deze 3-daagse opleiding bedraagt €. 545,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen, certificaat, koffie/thee/fris en lunch.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestu geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

Voor deze opleiding geldt een minimum aantal van 6 en een maximum van 16 deelnemers.

Vroegboekkorting

Voor aanmeldingen die wij voor de zomervakantie ontvangen voor opleidingen die starten in schooljaar 2019-2020 geldt, naast de hierboven vermelde kortingen, een extra korting van 7.5%

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze training bedraagt 27.

Wat zijn EduCredits?

Certificaat

Het certificaat wordt verstrekt wanneer u minimaal 2,5 van de 3 opleidingsdagen heeft bijgewoond en aan alle (huiswerk)opdrachten heeft voldaan.

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij mevr. Aimeé Dejong, a.dejong@eclg.nl. Na ontvangst van uw aanmelding, bevestigen wij uw aanmelding en sturen wij u onze factu. Na de ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief.


Afmelden en kosten

 • Annulering tot 2 weken voor aanvang van de training is kosteloos
 • Bij afmelding tot 1 week voor aanvang van de training wordt €. 45,- aan (administratie)kosten in rekening gebracht.
 • Bij afmelding binnen 1 week voor aanvang van de training wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
 • Bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Meld u dus tijdig af als u onverhoopt toch niet kunt deelnemen.

Professioneel advies en ondersteuning

Voor meer inhoudelijke informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met een van onze trainers. De namen van deze trainers worden boven in de rechterkolom vermeld. Telefonisch zijn deze trainers te bereiken op nummer: 085 - 002 21 30


Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij ECLG Leerlingenzorg en op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze klachtenregeling kunt u hier raadplegen/downloaden