Coördinator MHB

Opleiding tot coördinator meer- en hoogbegaafdheid

Opleiding coördinator MHB

Er is een groep leerlingen die meer willen en aankunnen dan ze krijgen in ons huidige onderwijs. En deze groep komt steeds meer in beeld. Als leerkracht heb je misschien al een of meerdere leerlingen opgemerkt, waarvan je inschat dat ze heel wat in hun mars hebben: de meer- en hoogbegaafde leerling. Maar er zijn wellicht ook leerlingen in je klas die niet laten zien wat ze werkelijk kunnen. Of je merkt dat je zelf niet goed weet hoe je hen in hun behoeften kunt voorzien, wat je hen kunt bieden. Misschien zie je zelfs probleemgedrag ontstaan of leerlingen die juist steeds meer in hun schulp kruipen. Allemaal signalen dat deze leerlingen behoefte hebben aa n specifieke aandacht, ondersteuning en begeleiding. Maar waar begin je en welke stappen neem je om beter af te stemmen op wat meer- en (hoog)begaafde leerlingen nodig hebben?

Het is belangrijk om deze leerlingen vroegtijdig te herkennen en te weten wat je kunt doen om de (hoog)begaafde leerling of kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong goed te begeleiden. In deze training willen we je voldoende achtergrondkennis geven zodat je als vraagbaak binnen je school kunt fungeren. Daarnaast ontwikkel je kennis en vaardigheden om te zien wat deze leerlingen nodig hebben. Gespreksvoering en observatie zijn belangrijke elementen daarin. Vervolgens gaan we aan de slag met verrijkingsaanbod, welke lijn je daarin voor je school kunt uitzetten en hoe je in je dagelijkse lesgeven deze leerlingen voldoende kunt uitdagen. En aansluitend gaan we in op de specifieke begeleiding die zij vragen. Door middel van praktijkopdrachten die je in je klas of op je school uitvoert, krijg je inzichten. Het delen van die ervaringen tijdens de training breidt dat nog extra uit. Dit zorgt voor een goede basis om samen met je collega’s op jouw school meer- en hoogbegaafde leerlingen te signaleren, uit te dagen en te begeleiden.

Inhoud en opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit 3 opleidingsdagen van 09.30 - 15.30 uur.

Dag 1
 • kenmerken van hoogbegaafdheid en jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
 • signaleren, theoretische modellen, profielen
 • gespreksvoering om te signaleren en onderwijsbehoeften te onderkennen
 • compacten en verrijken.
Dag 2
 • onderwijsbehoeften en groepsplan
 • link met andere ontwikkelingsproblemen
 • het denken en hersenstructuur van hoogbegaafde leerlingen
 • onderwijsaanbod afstemmen / creëren
 • verrijkingsmaterialen.
Dag 3
 • begeleiden
 • leren leren, executieve functies
 • hulpmaterialen
 • fixed en growth mindset
 • organisatie in de school

Na de training heeft u als cursist:

 • heeft u kennis van de theoretische achtergrond, kenmerken en "valkuilen" van meer- en hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong
 • heeft u een heldere visie op hoogbegaafdheid, ontwikkelingsvoorsprong
 • heeft u inzicht in signaleringsmogelijkheden en problemen die kunnen ontstaan in de ontwikkeling van deze leerlingen
 • kent u de algemene onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen
 • weet u hoe u het onderwijsaanbod kunt compacten en verrijken en uw lesgeven beter kunt afstemmen op de onderwijsbehoeften
 • heeft u inzicht in het denken van hoogbegaafde leerlingen
 • heeft u handvatten op het gebied van begeleiding van hoogbegaafde leerlingen
 • heeft u kennis en ervaringen gedeeld met medecursisten

Voor wie ?

Deze opleiding is ontwikkeld voor leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs die een substantiële bijdrage willen leveren in schoolbreed excelleren en talentontwikkeling.

Ondersteuning op school

Naast het volgen van deze opleiding is het mogelijk dat een van de trainers gedurende 1 of 2 dagen, bij u op school aanwezig is ter ondersteuning bij de praktische invoering van uw MHB beleid. Bij belangstelling laten wij u graag, in overleg met u, ons voorstel hiervoor toekomen.

Locaties en trainingsdata
Zwolle
Dag 1 do. 03 oktober 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 31 oktober 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 21 november 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Apeldoorn
Dag 1 do.18 april 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 23 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 20 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Professor Röntgenstraat 8, 7311 AM Apeldoorn

Amersfoort
Dag 1 di. 07 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 28 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 25 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort

Utrecht (De Meern)
Dag 1 di. 01 oktober 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 29 oktober 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 19 november 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern

Arnhem (Velp)
Dag 1 do. 07 februari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 14 maart 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 11 april 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Copernicusstraat 18, 3817 VJ Velp

Doetinchem
Dag 1 di. 16 april 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 14 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 04 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Koopmanslaan 3, 7005 BK Doetinchem

Nijmegen (Wijchen)
Dag 1 di. 15 januari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 05 februari 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 26 maart 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Woeziksestraat 100, 6604 CM Wijchen

's-Hertogenbosch
Dag 1 di. 11 april 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 09 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 06 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Ploossche Hof 85, 5233 HG, 's-Hertogenbosch

Dordrecht
Dag 1 do. 10 oktober 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 07 november 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 28 november 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Admiraalsplein 168, 3317 BC Dordrecht

Breda
Dag 1 di. 14 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 04 juni 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 25 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Tilburg
Dag 1 do. 12 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 03 oktober 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 31 oktober 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg

Eindhoven
Dag 1 do. 11 april 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 do. 09 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 do. 06 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Venlo
Dag 1 di. 03 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 24 september 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 29 oktober 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo-Blerick

Maastricht
Dag 1 di. 14 mei 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 2 di. 04 juni 2019 09.30 - 15.30 u
Dag 3 di. 25 juni 2019 09.30 - 15.30 u

Locatie: Pastoor Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen

Studiebelasting

Totaal ca. 32 u waarvan 19,5 u contacttijd en ca. 12,5 u aan praktijkopdrachten.

Kosten

De prijs voor deze 3-daagse opleiding bedraagt €. 545,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen, certificaat, koffie/thee/fris en lunch.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestu geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

Voor deze opleiding geldt een minimum aantal van 6 en een maximum van 16 deelnemers. Tot 4 weken voor aanvang kunt u zich kosteloos afmelden. Bij afmelden binnen twee weken voor aanvang wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht en daarna of bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Vroegboekkorting

Voor aanmeldingen die wij voor de zomervakantie ontvangen voor opleidingen die starten in schooljaar 2019-2020 geldt, naast de hierboven vermelde kortingen, een extra korting van 7.5%

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze training bedraagt 27.

Wat zijn EduCredits?

Certificaat

Het certificaat wordt verstrekt wanneer u minimaal 2,5 van de 3 opleidingsdagen heeft bijgewoond en aan alle (huiswerk)opdrachten heeft voldaan.

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij mevr. Aimeé Dejong, a.dejong@eclg.nl. Na ontvangst van uw aanmelding, bevestigen wij uw aanmelding en sturen wij u onze factu. Na de ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief.


Afmelden en kosten

 • Annulering tot 2 weken voor aanvang van de training is kosteloos
 • Bij afmelding tot 1 week voor aanvang van de training wordt €. 45,- aan (administratie)kosten in rekening gebracht.
 • Bij afmelding binnen 1 week voor aanvang van de training wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
 • Bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Meld u dus tijdig af als u onverhoopt toch niet kunt deelnemen.

Professioneel advies en ondersteuning

Voor meer inhoudelijke informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met een van onze trainers. De namen van deze trainers worden boven in de rechterkolom vermeld. Telefonisch zijn deze trainers te bereiken op nummer: 085 - 002 21 30


Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij ECLG Leerlingenzorg en op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze klachtenregeling kunt u hier raadplegen/downloaden