Wat is dyscalculie?

En hoe ga je er als leerkracht in de praktijk mee om?

Cursus Dyscalculie

Dyscalculie krijgt steeds meer aandacht bij de signalering van kinderen met ernstige rekenproblemen. Maar wat is nu precies dyscalculie en hoe ga je er als leerkracht in de dagelijkse praktijk mee om?

Opzet en inhoud Dagen

In twee Dagen wordt kennisgemaakt met de theoretische achtergronden van dyscalculie en de signalen van de stagnatie in de rekenontwikkeling. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de begeleiding van kinderen met ernstige rekenproblemen in de dagelijkse lesgeefpraktijk aan de hand van het handelingsmodel en het drieslagmodel.

Dag 1
  • Dyscalculie: definitie en theoretische achtergronden
  • De ontwikkeling van de rekenwiskundige kennis en vaardigheden
  • Rekenproblemen: signalering van stagnatie aan de hand van 4 hoofdlijnen.
  • Het belang van dossieropbouw.
Dag 2
  • Het handelingsmodel en het drieslagmodel, twee modellen voor observatie, analyse, didactiek en interventie.
  • Begeleiding van leerlingen met dyscalculie in de groep en/of buiten de groep
  • De samenwerking tussen school en ouders.
Locaties en trainingsdata
Zwolle
Dag 1 wo. 21 november 2018 13.30 - 16.00 u
Dag 2 wo. 12 december 2018 13.30 - 16.00 u

Locatie: Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Apeldoorn
Dag 1 wo. 21 november 2018 13.30 - 16.00 u
Dag 2 wo. 12 december 2018 13.30 - 16.00 u

Locatie: 1e Wormenseweg 326, 7333 GZ Apeldoorn

Amersfoort
Dag 1 nieuwe data volgen 13.30 - 16.00 u
Dag 2   13.30 - 16.00 u

Locatie: Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort

Utrecht (De Meern)
Dag 1 wo. 07 november 2018 13.30 - 16.00 u
Dag 2 wo. 28 november 2018 13.30 - 16.00 u

Locatie: Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern

Arnhem (Velp)
Dag 1 wo. 10 april 2019 13.30 - 16.00 u
Dag 2 wo. 15 mei 2019 13.30 - 16.00 u

Locatie: Parkstraat 3-B, 6881 JA Velp

Doetinchem
Dag 1 wo. 10 oktober 2018 13.30 - 16.00 u
Dag 2

wo. 07 november 2018

13.30 - 16.00 u

Locatie: Koopmanslaan 3, 7005 BK Doetinchem

Nijmegen
Dag 1 nieuwe data volgen 13.30 - 16.00 u
Dag 2   13.30 - 16.00 u

Locatie: Woeziksestraat 100, 6604 CM Wijchen

's-Hertogenbosch
Dag 1 nieuwe data volgen 13.30 - 16.00 u
Dag 2   13.30 - 16.00 u

Locatie: Ploossche Hof 85, 5233 HG, 's-Hertogenbosch

Dordrecht
Dag 1 wo. 21 november 2018 13.30 - 16.00 u
Dag 2 wo. 12 december 2018 13.30 - 16.00 u

Locatie: Admiraalsplein 168, 3317 BC Dordrecht

Breda
Dag 1 wo. 03 oktober 2018 13.30 - 16.00 u
Dag 2 wo. 31 oktober 2018 13.30 - 16.00 u

Locatie: Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda

Eindhoven
Dag 1 wo. 21 november 2018 13.30 - 16.00 u
Dag 2 wo. 12 december 2018 13.30 - 16.00 u

Locatie: Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Venlo
Dag 1 nieuwe data volgen 13.30 - 16.00 u
Dag 2   13.30 - 16.00 u

Locatie: Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo-Blerick

Maastricht
Dag 1 nieuwe data volgen 13.30 - 16.00 u
Dag 2   13.30 - 16.00 u

Locatie: Randwijcksingel 20, 6229 EE Maastricht

Studie-uren

Totaal 7 uur waarvan ca. 1 uur opdrachttijd en ca. 1 uur zelfstudie.

Kosten

De prijs voor deze workshop bedraagt €. 135,- inclusief cursusmap en certificaat.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze cursus bedraagt 7.

Wat zijn EduCredits?

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich per email aanmelden bij mevr. Aimée Dejong, a.dejong@eclg.nl. Na ontvangst van uw aanmelding, zullen wij op korte termijn uw aanmelding bevestigen.

Voor deze cursus geldt een minimum aantal van 6 en een maximum van 18 deelnemers. Tot 2 weken voor aanvang kunt u zich kosteloos afmelden. Bij afmelden binnen 2 weken voor aanvang wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht en bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Professioneel advies en ondersteuning

Voor meer inhoudelijke informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met een van onze cursusleiders. De namen van deze trainers worden boven in de rechterkolom vermeld. Telefonisch zijn deze trainers te bereiken op nummer: 085 - 002 21 30