Gratis informatiebijeenkomst over het interventieprogramma 'Grip op dyslexie'

De komende weken/maanden organiseren wij in diverse plaatsen in Nederland een gratis informatiebijeenkomst over het interventieprogramma 'Grip op dyslexie'. Gedurende de bijeenkomst van ca. 1,5 uur vertellen onze dyslexiespecialisten u graag meer over de achtergrond, opbouw, praktische uitvoering en resultaten van het programma. De inzet van het programma op basisscholen resulteert in een lagere toestroom van leerlingen naar de vergoede dyslexiezorg én een lagere werkdruk bij leerkrachten en IB-ers. De bijeenkomst is interessant voor professionals in het basisonderwijs, jeugdzorg en beleidsmedewerkers inkoop/jeugdzorg van gemeenten.

Data en locaties

Gratis informatiebijeenkomst over de nieuwe WISC V.

De komende weken/maanden organiseren wij in diverse plaatsen in Nederland een gratis informatiebijeenkomst over de nieuwe WISC-V intelligentietest voor leerlingen. Deze nieuwe IQ test is wezenlijk anders van opzet en kent derhalve ook andere schalen, primaire en secundaire indexen. In deze bijeenkomst leert u wat de verschillen zijn en hoe de resultaten van de nieuwe WISC-V moet interpreteren in relatie tot de huidige WISC III test.

Data en locaties

Emotieregulatie: het explosieve kind

De term ‘Het explosieve kind’ roept vast een herkenbaar beeld van een kind op. Een kind dat moeite heeft met het reguleren van emoties. Een kind dat snel, vaak en heftig gefrustreerd is. Een kind dat moeite heeft om adaptief en/of flexibel te reageren in situaties. Een kind dat vaak gezien wordt als koppig, manipulatief, brutaal, aandacht trekkend, overheersend, ongemotiveerd, dwars en/of opstandig.

Het i-BCB programma van ECLG (integraal Brain Cognition & Behaviour programma) helpt kinderen en ouders om te leren om beter om te gaan met hun emoties.

Lees meer over emotieregulatie en i-BCB programma

Interventieprogramma 'Grip op dyslexie'

Het programma 'Grip op dyslexie' is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van basisscholen en zorgt ervoor dat er minder leerlingen doorstromen naar de vergoede dyslexiezorg.

Lees meer over 'Grip op dyslexie'

De nieuwe WISC V intelligentietest is uit.

Sinds kort is de nieuwe WISC V IQ test op de markt. ECLG beschikt al over de nieuwe WISC V, maar deze kan helaas nog niet ingezet worden. De test ligt momenteel nog ter goedkeuring voor bij de COTAN.

Lees meer over de nieuwe WISC V IQ test

Training tot gecertificeerd Werkgeheugentrainer

Binnenkort starten in diverse locaties in Zuidoost Nederland onze training tot gecertificeerd "Werkgeheugentrainer" Deze training is ontwikkeld voor professionals die (dagelijks) werken met kinderen en jeugdigen, zoals leerkrachten, intern begeleiders en mentoren in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Maar ook voor logopedisten, orthopedagogen, psychologen en kindercoaches.

Lees meer over onze Train-de-Werkgeheugentrainer

Mindfulness voor ouder en kind

In diverse locaties in Nederland verzorgen wij de workshop "Mindfulness voor ouder en kind". Mindfulness is de techniek om met aandacht te (leren) leven. Met behulp van Mindfulness ervaren kinderen hoe zij bewust om kunnen gaan met spanning en stress. Ze leren hoe zij moeten omgaan met hun aandacht, hun concentratie en dat ze zich daarin kunnen trainen.

Lees meer over onze workshop Mindfulness

Inzet iPad en softwareprogramma "Taal in Blokjes" bij behandeling van dyslexie

Het gebruik van een iPad in combinatie met ons softwareprogramma "Taal in Blokjes" is een goede combinatie ter ondersteuning bij de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Kinderen die bij ons in behandeling zijn kunnen tegen een sterk gereduceerde prijs een (mini) iPad bij ons aanschaffen. De mini iPad is te koop vanaf €. 55,-

Lees meer over de inzet van de iPad en de prijzen

ECLG start een nieuw Kindcentrum in Rosmalen

Met ingang van 14 april 2015 is de start van het 3e Kindcentrum van ECLG een feit. Het Kindcentrum is gevestigd aan de "Roshoeve" te Rosmalen en naast onze eigen orthopedagogen- en psychologenpraktijk zullen zich ook andere zorgprofessionals in het Kindcentrum vestigen zoals een logopediste, kinder- en speltherapeute, kinder- en jeugdpsychiater, fysiotherapeute, voedingsdeskundige etc.

In het Kindcentrum zullen ook een aantal van onze cursussen en workshops voor leerkrachten verzorgd gaan worden, en gaan wij informatiebijeenkomsten voor onder andere ouders organiseren.

Project "Goede start" | in de zomervakantie een leerachterstand wegwerken.

Heeft uw zoon of dochter een (kleine) leerachterstand opgelopen, dan is ons project "Goede start" wellicht een goede aanpak om de achterstand in de zomervakantie weg te werken of te verkleinen. Dit project is geschikt voor kinderen uit alle groepen van het basisonderwijs.

Lees meer over het project "Goede start"

Opleiding tot gecertificeerd trainer-coach: Beelddenkers halen rechts in!

Binnenkort starten in diverse locaties in Zuidoost Nederland onze 2-daagse opleidingen tot trainer-coach "Beelddenkers halen rechts in!" Deze training is ontwikkeld voor professionals die (dagelijks) werken met kinderen en jeugdigen, zoals leerkrachten, intern begeleiders en mentoren in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Maar ook voor logopedisten, orthopedagogen, psychologen en kindercoaches.

Lees meer over onze opleiding tot Beelddenk-trainer

Is uw kind misschien een Beelddenker?

Ongeveer 5% van alle kinderen is een Beelddenker en leert gemakkelijker met "beelden" dan met woorden. Maar op school wordt de lesstof vaak in "woord- en taalvorm" aangeboden. Daarom kunnen Beelddenkers het op school moeilijker hebben dan taaldenkende klasgenootjes. Hoe komt u er achter of uw kind een Beelddenker is, en wat kunt u er als ouder aan doen?

Lees meer over beelddenken en onze training voor kinderen

Training "Leren leren" voor groep 5 t/m 8 basisonderwijs en klas 1 en 2 voortgezet onderwijs

Binnenkort start onze training "Leren leren" weer. Deze training is speciaal ontwikkeld voor leerlingen in groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs en de klassen 1 en 2 in het voortgezet onderwijs. De trainingen worden gegeven in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Rosmalen, Breda, Eindhoven, Roermond, Heerlen en Maastricht.

Lees meer over deze training

Intelligentieonderzoek bij kinderen

De redenen om een intelligentieonderzoek bij uw zoon of dochter af te laten nemen kunnen varieren van onderpresteren op school of juist beter presteren dan klasgenootjes. Of er kunnen gedrags- en sociaal-emotionele vraagstukken spelen die het wenselijk maken om een beter inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van uw kind. U kunt bij ons terecht voor de afname van de genormeerde WPPSI-III voor 2½ t/m 7 jarigen en de WISC-III voor 6 t/m 16 jarige kinderen.

Lees meer over onze IQ onderzoeken

Ondervindt uw kind problemen met lezen, spelling of rekenen?

Dan kunnen wij op maat begeleiding en ondersteuning bieden. Dat kan zowel individueel (Remedial Teaching) als in klein groepsverband van 4 kinderen. Vaak starten we met een didactisch onderzoek om het niveau en aandachtspunten van uw zoon of dochter goed in kaart te brengen, en vervolgens stellen onze orthopedagogen een begeleidingsplan op. Onze begeleiding in klein groepsverband kan, in overleg met de school, ook op school verzorgd worden.

Lees meer over onze deze begeleiding

Orthopedagogische huiswerkbegeleiding, net dat beetje extra.

Haal meer uit de schoolcarriere van uw zoon of dochter met onze huiswerkbegeleiding op maat. Onze orthopedagogische huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door een van onze orthopedagogen en/of ervaren (RT)leerkrachten, in kleine groepjes van 3 tot 5 leerlingen. Huiswerkbegeleiding met aandacht en tijd voor elke leerling!

Lees meer over onze orthopedagogische huiswerkbegeleiding

ECLG werkgeheugentraining

De ECLG werkgeheugentraining is een bewezen effectieve methode om kinderen en jeugdigen te helpen bij het vergroten van hun concentratievermogen. Ouders en leerkrachten merken een verbetering bij kinderen in het kunnen onthouden van opdrachten, zelfstandig werken, sociale vaardigheden en het nemen van initiatieven. Ook kinderen met ADHD hebben veel baat bij deze training. Wij verzorgen deze training in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Rosmalen, Breda, Eindhoven, Roermond, Heerlen en Maastricht.

Lees meer over onze ECLG werkgeheugentraining.

Onze Excellente Plusklas voor hoogbegaafde kinderen gaat nu ook in Arnhem van start

Onze plusklas in Arnhem wordt georganiseerd op een van de mooiste locaties van Arnhem, namelijk stadsboerderij De Korenmaat van het Natuurcentrum Arnhem. Alleen de locatie op zich biedt legio mogelijkheden om deze plusklas tot een onvergetelijke ervaring te maken.

Lees meer over onze Excellente Plusklas