Einstein:

"Als je wilt dat kinderen intelligent woren, lees ze dan sprookjes voor.
Wil je dat ze briljant worden, lees ze meer sprookjes voor."