IQ test | intelligentieonderzoek

IQ testen voor kinderen & jongeren

IQ test | de intelligentie testen bij kinderen en jeugdigen

De intelligentie van een kind (of een volwassene) wordt bepaald door middel van een IQ test, ook wel een intelligentieonderzoek genoemd, waarbij IQ staat voor intelligentiequotiënt. Het IQ is de maat/eenheid waarmee uitgedrukt wordt hoe intelligent een kind is, en wordt door middel van een getal weergegeven. Het gemiddelde IQ van een kind is 100. Een kind dat dus bij een intelligentietest een IQ scoort hoger dan 100, is intelligenter dan een 'gemiddeld' kind. Een lagere IQ score op de test betekent dan een kind minder intelligent is dan een gemiddeld kind.

Verschillende IQ testen

Er zijn verschillende IQ testen om de cognitieve capaciteiten van kinderen te bepalen. Welke IQ test het meest geschikt is, is onder meer afhankelijk van de leeftijd van het kind en het doel of de reden van het onderzoek. Hieronder worden de 7 meest gebruikte IQ testen vermeld. Voor meer informatie en de tarieven van deze IQ testen, kunt u op onderstaande koppeling klikken.

Opties voor een IQ test

In verreweg de meeste gevallen wordt een 'standaard' intelligentieonderzoek afgenomen, maar soms is het niet nodig om een uitgebreid onderzoeksverslag op te maken en kan volstaan worden met een beknopt verslag (zie IQ scan). Of de IQ test maakt onderdeel uit van een uitgebreid psychologisch onderzoek. ECLG biedt daarom drie verschillende varianten van een IQ onderzoek aan:

Het eerste IQ onderzoek betreft een IQ scan. Dit onderzoek bestaat uit de afname van een volledig intelligentieonderzoek: de WISC-V of de WPPSI-IV.

Na de afname van het onderzoek ontvangt u een rapport met een omschrijving van de primaire en secundiare indexen en totale IQ. Wij adviseren deze IQ scan indien u enkel het IQ van uw kind wilt weten. Bijvoorbeeld voor toelating tot een plusklas.

Het tweede IQ onderzoek betreft een standaard IQ test. Voorafgaand aan de afname van de IQ test vindt een schriftelijke en telefonische intake plaats. Optioneel is een persoonlijk intakegesprek met beide ouders of een van de ouders (eventueel met leerkracht).

Na de afname van het onderzoek ontvangt u een uitgebreid verslag (in tweevoud) met een omschrijving van elk de primaire en secundiare indexen en totale IQ. In het verslag wordt door de onderzoeker tevens een korte toelichting gegeven bij elke (sub)test. Gedurende het onderzoek observeert de onderzoeker de gedragingen van het kind en indien relevant voor het onderzoek of de hulpvraag worden deze observaties ook in het onderzoeksverlag vermeld.

Een afsluitend evaluatie- c.q. adviesgesprek is optioneel. Wij adviseren deze standaard IQ test indien er vragen zijn omtrent minder goed presteren op school in vergelijking met klas- en leeftijdsgenootjes (of juist beter presteren) of wanneer er vragen zijn met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Het derde IQ onderzoek betreft een uitgebreid psychologisch onderzoek, bestaande uit een IQ test en/of een onderzoek naar didactische vaardigheden en/of aandacht- en concentratieproblemen en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Er zijn diverse onderzoeken mogelijk om de capaciteiten en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind nader te onderzoeken.

Meer informatie over psychologisch onderzoek bij kinderen vindt u hier.

* Bij uitgebreide IQ onderzoeken vinden de verschillende onderzoeken (IQ test en/of didactisch en/of sociaal-emotioneel onderzoek) vaak op twee verschillende dagen plaats.

Voor een IQ test kunt u bij ons terecht in een van onderstaande plaatsen

 • Deventer
 • Apeldoorn
 • Zeist
 • Nieuwegein
 • Tiel
 • Ede
 • Veenendaal
 • Arnhem
 • Nijmegen
 • Oss
 • 's-Hertogenbosch
 • Uden
 • Veghel
 • Breda
 • Tilburg
 • Eindhoven
 • Helmond
 • Weert
 • Roermond
 • Sittard
 • Kerkrade
 • Maastricht

Vergoeding IQ onderzoek door gemeenten

Een IQ onderzoek wordt in principe door geen enkele gemeente vergoed. Er zijn uitzonderingssituaties waarin gemeenten toch (een deel van) de kosten vergoeden, bijvoorbeeld als een IQ onderzoek onderdeel uitmaakt van een uitgebreid psychologisch onderzoek bij uw kind. Wij adviseren u in deze gevallen dan ook om altijd contact op te nemen met uw gemeente en te informeren naar de mogelijkheden.

Afname IQ onderzoek op school

Een IQ test kan in principe ook op de school van uw dochter of zoon afgenomen worden. De school moet hier uiteraard mee akkoord gaan en een geschikte en rustige ruimte ter beschikking stellen voor de afname van het onderzoek. Wij brengen dan wel extra kosten in rekening in verband met de reistijd en reiskosten van onze onderzoeker. Hoeveel dit is laten wij u uiteraard voor afname van het onderzoek weten.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over een intelligentieonderzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.