Training "Leren leren"

Als het leren op school niet meer zo goed wil lukken!

Training "Leren leren"

Veel kinderen doorlopen de basisschool zonder al teveel moeite, maar op een gegeven moment worden de opdrachten toch wel erg ingewikkeld. Het lukt niet meer vanzelfsprekend. En dan? Dat is het moment waarop een kind actief moet gaan leren, moeite moet doen om tot een goede oplossing te komen.

Maar als je dat nooit hebt gedaan, weet je dan wel hoe je moet leren? Daarmee gaan we aan de slag in deze training. We leggen daarbij niet alleen de focus op leerstrategieën en studievaardigheden, maar ook op inzicht in het eigen denk- en leerproces. Pas als een kind van zichzelf weet wat zijn sterke en zwakke punten zijn, kan hij zich optimaal ontwikkelen.

Bij hoogbegaafde leerlingen manifesteert dit probleem zich meestal pas in klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs. Ook voor deze leerlingen kan een Leren-leren traject zeer zinvol zijn.

Voor wie is deze training?

Deze training is speciaal ontwikkeld voor kinderen uit groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, en wordt individueel gegeven.

De opzet van deze training

Deze training bestaat uit 5 bijeenkomsten van elke 1,5 uur, waarin we aan de slag gaan met:

  • plannen en organiseren
  • leerstrategieën
  • brainstormen, mindmappen, schema's maken
  • inzicht krijgen in je eigen manier van leren en je sterke en zwakke punten
  • je sterke punten optimaal leren gebruiken
  • samenwerken
  • doorzetten als het moeilijk wordt
  • leren van je fouten

Deze thema's behandelen we aan de hand van moeilijke opdrachten en spelmateriaal. Bij iedere bijeenkomst horen huiswerkopdrachten, zodat de geleerde strategieën thuis verder geoefend kunnen worden. Aan het eind van de training heeft het kind een rugzak vol met tips en trucs om zelfstandig(er) te kunnen werken en leren.

Kosten

De kosten bedragen €. 415,- voor 5 bijeenkomsten van elk 1,5 uur en is inclusief materialen.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u uw dochter of zoon aanmelden, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten: m.scholten@eclg.nl. Vermeld hierin uw gegevens, de gegevens van uw zoon of dochter en de locatie waar uw kind wilt deelnemen. Een van onze medewerkers zal dan contact met opnemen voor nadere afstemming.

Of u kunt bellen naar nummer 085 - 878 1673.