De nieuwe NIO 2018 is uit!

Met de NIO bepaal je het juiste niveau van voortgezet onderwijs

NIO 2018 toets

De NIO 2018 (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) is de nieuwste versie van deze toets en wordt afgenomen voor het bepalen van het juiste niveau van voortgezet onderwijs. De NIO toets is een betrouwbaar en valide alternatief voor de Cito-eindtoets en wordt daarom veel ingezet als second opinion. Aan de hand van de uitslag van de NIO-toets geven wij u voor uw zoon of dochter een onafhankelijk maar concreet schooladvies.

Verschil tussen de NIO en de Cito toets

Het verschil tussen de NIO en de Cito is dat de Cito meet wat uw kind geleerd heeft op de basisschool (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO bepaalt wat uw zoon of dochter 'in huis heeft' (de mogelijke schoolprestaties). De NIO is daarom uitermate geschikt als second opinion en de school van uw kind beschikt dan over extra informatie voor het opstellen van een schoolkeuze-advies.

De NIO toest kan worden afgenomen bij leerlingen van groep 8 en eind groep 7 in het basisonderwijs, de oudste groep van het speciaal basisonderwijs en de eerste 3 klassen van het voortgezet onderwijs. Daarmee is de NIO toets ook een waardevol meetinstrument als uw zoon of dochter van type voortgezet onderwijs wil veranderen of van een Belgische school naar een Nederlandse school wil overstappen.

NIO toets in groepsverband (klassikaal) versus individueel

Op scholen wordt de NIO toets vaak klassikaal afgenomen en voor de meeste leerlingen levert deze vorm van afname geen noemenswaardige problemen op en zal het resultaat conform verwachting zijn. Maar dat geldt helaas niet voor alle leerlingen en het resultaat kan dus een score zijn die lager uitvalt dan verwacht. Ook bij menige praktijk of onderzoeksinstituut wordt de NIO toets in groepsverband afgenomen. Bij ECLG wordt de NIO toets altijd individueel afgenomen en kan onze onderzoeker de afname helemaal afstemmen op uw dochter of zoon. Bijkomend voordeel is dat u in overleg met onze onderzoeker kunt bepalen wanneer u het onderzoek wilt laten plaatsvinden, want bij afname in groepsverband bent u gehouden aan een bepaalde dag en tijdstip.

NIO toets en dyslexie: speciale versie testmateriaal en formulieren

Bij de afname van de NIO toets bij dyslectische kinderen is het niet toegestaan om hulpmiddelen of tijdverlenging toe te passen. Sommige dyslectische kinderen hebben echter wel baat bij speciaal aangepaste testmaterialen en formulieren. Het testboekje voor dyslectische kinderen is 125% vergroot en de antwoordformulieren zijn contrastrijker gedrukt dan de reguliere antwoordformulieren.

Is uw kind dyslectisch (of vermoeden van dyslexie), vraag dan altijd naar de aangepaste versie van de NIO toets.

NIO toets en aanvullend onderzoek PMT-K-2 en SVL

Informatie over het sociaal-emotioneel fuctioneren van uw dochter/zoon kan het advies richting het voortgezet onderwijs verduidelijken. Daarom is het raadzaam om naast de NIO toets ook nog een aanvullend onderzoek uit te voeren. Dit aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van twee vragenlijsten: de PMT-K-2 en SVL

De PMT-K-2 (Prestatie Motivatie Test voor Kinderen) geeft een indruk van de wijze waarop uw dochter/zoon zichzelf ervaart en meet Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale Wenselijkheid. Onder prestatiemotivatie wordt de intrinsieke motivatie van uw zoon/dochter om te presteren verstaan. Met negatieve faalangst wordt een angst om te falen bedoeld die uw zoon/dochter doet disfunctioneren, vooral in taaksituaties die relatief ongestructureerd en stresserend van aard zijn. De positieve faalangst is een vorm van angst die uw zoon/dochter in een optimale spanningstoestand brengt en die hem in ongestructureerde en stresserende taaksituaties beter doet functioneren dan onder normale omstandigheden. De sociale wenselijkheid heeft betrekking op de neiging om zich naar de buitenwereld goed voor te willen doen.

De SVL (Schoolvragenlijst) brengt de werkhouding van uw dochter/zoon in kaart en ook de motivatie ten opzichte van het schoolwerk.

Tarief individuele afname NIO

Onderstaand vindt u ons tarief voor de individuele afname van een NIO toets.

NIO toets:      €. 235,-

  • Onderzoek en afname NIO toets ca. 2 uur
  • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
  • Verslaglegging onderzoek

NIO toets inclusief aanvullend onderzoek:      €. 315,-

  • Als boven maar dan met afname PMT-K-2 en SVL

Wanneer u de resultaten van het onderzoek wilt bespreken met de betreffende onderzoeker, dan is dat ook mogelijk.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over een NIO toets, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.