Welke opleiding past bij mij?

Onderzoek voor studie- of beroepskeuze

HZO onderzoek

HZO staat voor Hollands Zelfonderzoek, en dit onderzoek is ontwikkeld om jongeren en (jong)volwassen te helpen bij hun keuze voor een geschikte studie of beroep.

Sta je voor een studiekeuze en kom je er zelf niet uit? Dan kan een studie- en beroepskeuzeonderzoek je op weg helpen. Gedurende een dagdeel ga je samen met een orthopedagoog/psycholoog op zoek naar je persoonlijke interesses en kom je er achter welk persoonlijkheidstype je bent. Samen met jou zal er gekeken worden naar waar je kwaliteiten en drijfveren liggen, maar ook naar wat je ontwikkelpunten zijn. Op deze manier krijg je inzicht in jezelf en welke studie en/of beroep het beste bij jou als persoon passen.

Een studie- en beroepskeuze onderzoek bestaat doorgaans uit:

1. Motiverende gespreksvoering

  • waarbij de huidige situatie en het verleden in kaart wordt gebracht
  • waarbij persoonlijke eigenschappen in kaart worden gebracht
  • waarbij gekeken wordt naar wat de meest logische vervolgstappen zijn

2. Instrumenten

  • HZO: De deelnemer krijgt inzicht in zijn eigen interesses, kwaliteiten en drijfveren en wordt gestimuleerd om actief te zoeken naar passende beroepen en functies
  • afhankelijk van de hulpvraag kunnen er ook persoonlijkheidstesten worden afgenomen

Na afloop krijg je een rapport met daarin beschreven wat je kwaliteiten en drijfveren zijn en welke studies aansluiten bij je persoonlijk profiel. Je verkrijgt inzicht in je interesses, kwaliteiten en ontwikkelpunten om zo zelf actief op zoek te gaan naar een passend beroep en opleiding.