Rekenen in groep 1 & 2

25% van de vijfjarigen heeft onvoldoende getalbegrip

Cursus: Rekenen in groep 1 en 2

Conform de richtlijn van het protocol ERWD, wordt er in de groepen 1 en 2 een half uur per dag besteed aan rekenen. Dit onderstreept het grote belang van gericht rekenonderwijs in de kleutergroepen. Getalbegrip is essentieel om het formele rekenonderwijs in groep 3 en hoger, goed te kunnen volgen.

Uit onderzoek is echter gebleken dat 25% van de vijfjarigen onvoldoende getalbegrip heeft aan het einde van groep 2. Daarnaast blijkt dat veel rekenproblemen in de hogere groepen voortkomen uit onvoldoende getalbegrip in de kleutergroepen. Naast voldoende getalbegrip is het van belang dat kleuters op een speelse manier ervaring opdoen met de rekendomeinen meten en meetkunde. De cursus Rekenen in groep 1-2 bevat een theoretische onderbouwing en inspirerende voorbeelden waarmee u de volgende dag aan de slag kunt met uw groep.

Doelgroep

Leerkrachten groep 1-2, intern begeleiders

Inhoud

In de cursus zullen de uitgangspunten van het protocol ERWD voor de groepen 1 en 2 behandeld worden. Verder komen de streefdoelen voor groep 1 en 2 aan de orde en hoe je de rekenontwikkeling van kleuters nader kunt observeren en in kaart kunt brengen. Daarnaast zullen vele praktische handvatten gegeven worden om het getalbegrip en de vaardigheden in meten en meetkunde van uw leerlingen op een speelse manier, binnen betekenisvolle contexten te bevorderen. Ook de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van rekenen zullen aandacht krijgen in de cursus.

De cursus bestaat uit 1,5 cursusdag online en één praktijkopdracht.


Na deze cursus:

  • Kent u de streefdoelen/leerlijn van de rekenontwikkeling bij kleuters
  • Weet u wat de uitgangspunten zijn van het protocol ERWD
  • Gaat u een betekenisvolle rekenhoek ontwerpen en uitvoeren in uw klas
  • Weet u hoe het handelingsmodel en het drieslagmodel kunt inzetten in groep 1-2
  • Hebt u handvaten om naast de citogegevens de rekenontwikkeling in kaart te brengen
  • Hebt u veel praktische tips en ideeën gekregen waar u direct mee aan de slag kunt in de klas
  • Weet u wat u uw kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunt aanbieden
Data online sessies 2022 - 2023
Online cursus 1
Dag 1 di. 13 sep '22 13.30 - 17.00 u
Dag 2 di. 04 okt '22 13.30 - 17.00 u
Online cursus 2
Dag 1 wo. 02 nov '22 13.30 - 17.00 u
Dag 2 wo. 23 nov '22 13.30 - 17.00 u
Online cursus 3
Dag 1 do. 24 nov '22 13.30 - 17.00 u
Dag 2 do. 15 dec '22 13.30 - 17.00 u

Studie-uren

Totaal 11 uur waarvan 7 contacturen en ca. 4 uur opdrachttijd

Kosten

De prijs voor deze cursus bedraagt  €. 215,- inclusief handouts en certificaat (digitaal).

Bij aanmelding van 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze cursus bedraagt 13.

Wat zijn EduCredits?

Aanmelden

U kunt zich middels onderstaand formulier aanmelden voor deze cursus. Meld u svp aan met uw e-mailadres van uw school of bestuur. Aanmeldingen met een @gmail, @hotmail etc. worden niet door ons verwerkt.

Selecteer hieronder uw cursus:

Online cursus 1:  di. 13 sep - 04 okt '22  
Online cursus 2:  wo. 02 nov - 23 nov '22  
Online cursus 3:  do. 24 nov - 15 dec '22  
      * keuze verplicht

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer aantal aanmeldingen/deelnemers:

1 aanmelding/deelnemer
2 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
3 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
4 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting
5 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting

Naam overige deelnemers (ivm certificaat) en hun e-mailadres voor uitnodiging Zoom sessie.