Psychosociale problemen in de klas

Somberheid, boosheid, druk gedrag, angsten of psychosomatische klachten

Psychosociale problemen in de klas

In deze cursus besteden we aandacht aan de veel voorkomende soorten psychosociale en GGZ-problematiek zoals bijvoorbeeld somberheid, boosheid, druk gedrag, sociale angst, faalangst en psychosomatische klachten bij leerlingen. Wanneer is er bij een baaldag meer aan de hand? Wanneer wordt ‘niet lekker in je vel zitten’ zorgelijk? Welke signalen vertellen je dat het probleem niet uit zichzelf oplost? En de meest belangrijke vraag; Hoe signaleer je deze knelpunten als leerkracht? Het op tijd signaleren van deze problematiek is belangrijk omdat emotionele en gedragsproblemen in de jeugd vaak een voorbode zijn van stoornissen bij jongvolwassenen.

Om zorgelijke gedragingen te kunnen signaleren, is het allereerst belangrijk te weten waar je op moet letten. Tijdens deze cursusdag zal enerzijds de focus liggen op het vergroten van de kennis van psychosociale en GGZ-problematiek met de daarbij behorende kenmerken. Anderzijds wordt er aandacht besteed aan het herkennen van deze kenmerken. Weten wàt je zou kunnen zien is één, herkennen wanneer het zich aandient is een tweede. Hiervoor maken we gebruik van beeldmateriaal en bespreken we gedragingen van leerlingen. Zien en praten over zorgt voor herkenning.

Tot slot is er ruimte om met elkaar na te denken over stappen die voor jezelf en jouw team steun bieden bij wat je kunt doen als je zorgelijke kenmerken hebt gesignaleerd.

Doel

Vergroten van het signaleringsvermogen en vaardigheden van leerkrachten en IB-ers om signalen rondom psychosociale problemen bij leerlingen beter te interpreteren.

Voor wie

Deze cursus is geschikt voor professionals uit het:

 • primair onderwijs: leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en teamleiders.
 • voortgezet onderwijs: leerkrachten klas 1 - 2, mentoren en zorgcoördinatoren (onderbouw)

Opzet en inhoud van deze online cursus

Deze cursus beslaat één dag en amenvattend worden tijdens deze dag de volgende onderwerpen behandeld:

Programma
 • Kennismaking
 • Welke problematiek komen je vaak tegen?
 • Welke signalen vind je moeilijk te herkennen?
 • Bespreking van gedragskenmerken ipv labels bij psychosociale en GGZ-problematiek
 • Zichtbaar maken van de problematiek dmv beeldmateriaal en het praten over het gedrag van (jouw) leerlingen
 • Bespreken van methodes en materialen die ingezet zouden kunnen worden bij bepaalde gedragskenmerken
 • Wat doe je als je je zorgen maakt over bepaald gedrag?
 • Analyse maken van wat er al goed gaat bij jou op school als het om het signaleren van psychosociale problemen gaat. Wat zou er anders/beter kunnen? Waar liggen kansen?
 • Afsluiting
Data online cursus 2022 - 2023
Online cursus 1
Di. 27 sep '22 09.00 - 15.00 u
Online cursus 2
Do. 03 nov '22 09.00 - 15.00 u
Studie-uren

Totaal 7 uur, waarvan ca. 2 uur zelfstudie

Kosten

De prijs voor deze cursus bedraagt  €. 175,- inclusief digitale cursusmap en certificaat (pdf).

Bij aanmelding van 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze cursus bedraagt 9.

Wat zijn EduCredits?

Aanmelden

U kunt zich middels onderstaand formulier aanmelden voor deze cursus. Meld u svp aan met uw e-mailadres van uw school of bestuur. Aanmeldingen met een @gmail, @hotmail etc. worden niet door ons verwerkt.

Selecteer hieronder uw online cursus:

Cursus 1: Psychosociale problemen in de klas di. 27 sep '22 van 09.00 - 15.00 u
Cursus 2: Psychosociale problemen in de klas do. 03 nov '22 van 09.00 - 15.00 u
      * keuze verplicht

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer aantal aanmeldingen/deelnemers:

1 aanmelding/deelnemer
2 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
3 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
4 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting
5 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting

Naam overige deelnemers (ivm certificaat) en hun e-mailadres voor uitnodiging Zoom sessie.