School & ouders

Effectief communiceren en ouderbetrokkenheid

Ouders & school

Ouders, iedere leerkracht heeft er dagelijks mee te maken. Ze zijn immers onlosmakelijk verbonden met het functioneren van de leerlingen in jouw klas. Ondertussen weten we allemaal dat als ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind dit een positieve invloed heeft. Hoewel we allemaal weten dat ouderbetrokkenheid een positieve invloed heeft op het onderwijs, blijkt het in de praktijk niet altijd eenvoudig om dit te bereiken.

Hoe betrek je ouders bij de school en het onderwijs? En hoe communiceer je als leerkracht effectief met ouders? Tijdens deze training wordt er in gegaan op deze vragen.

Ouderbetrokkenheid

Wat mogen leerkrachten van ouders verwachten en wat mogen ouders van leerkrachten verwachten? Hierover wordt met elkaar in discussie gegaan. Er zullen ervaringen worden uitgewisseld over de dagelijkse praktijk. Vervolgens zal er een theoretisch kader worden neergezet, waarin het belang van ouderbetrokkenheid wordt toegelicht. De ochtend zal worden afgesloten met een aantal praktische voorbeelden die u in de klas en op uw school kan toepassen om ouders (nog beter) bij het onderwijs te betrekken.

Effectief communiceren

De middag zal in het teken staan van effectief communiceren met ouders. Welke gesprekken worden er allemaal met ouders gevoerd? Hiervan zullen er twee gesprekken specifiek worden uitgelicht, waaronder ‘lastige gesprekken’ en ‘slechtnieuwsgesprekken’. Vervolgens zullen er een aantal gesprekstechnieken worden toegelicht, waarna er geoefend zal worden met casussen.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor leerkrachten en IB-ers in het (speciaal) basisonderwijs en is ontwikkeld door gedragswetenschappers (orthopedagogen, psychologen en onderwijskundigen) die zelf ook als leerkracht voor de klas gestaan hebben.

Inhoud en opbouw van de training

Ochtendprogramma:

 • Welke verwachtingen heb je als leerkracht van ouders en wat mogen ouders eigenlijk van jou verwachten?
 • Theoretisch kader ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en educatief partnerschap
 • Praktische tips met het inzetten van ouderroutines binnen de school

Middagprogramma:

 • Hoe sta je er zelf voor als het gaan om effectief communiceren met ouders
 • Hoe voer je nu lastige gesprekken?
 • Hoe voer je slecht-nieuwsgesprekken?
 • Welke algemene gesprekstechnieken kun je inzetten?
 • Praktisch aan de slag met casussen, oefenen met de aangeboden gesprekstechnieken

Na deze training heb je als leerkracht/IB-er:

 • Kennis van de theoretische kaders omtrent ouderbetrokkenheid. Je weet het verschil tussen ouderparticipatie, educatief partnerschap en ouderbetrokkenheid.
 • Praktische voorbeelden die u in de klas en school kan inzetten om ouders in je onderwijs te betrekken.
 • Handvatten om lastige gesprekken te voeren en deze om te buigen naar effectieve gesprekken.
 • Handvatten om slechtnieuwsgesprekken te voeren met ouders.
 • Geoefend met de verschillende gesprekstechnieken.
Locaties en trainingsdata
Zwolle
Woensdag 10 feb '21
Apeldoorn
Nieuwe datum volgt
Amersfoort
Nieuwe datum volgt
Utrecht
Woensdag 25 nov '20
Arnhem (Velp)
Nieuwe datum volgt
Doetinchem
Woensdag 20 jan '21
Nijmegen (Wijchen)
Woensdag 02 dec '20
's-Hertogenbosch
Nieuwe datum volgt
Breda
Nieuwe datum volgt
Tilburg
Woensdag 25 nov '20
Eindhoven
Woensdag 09 dec '20
Venlo
Nieuwe datum volgt
Maastricht
Woensdag 18 nov '20

Tijden

De training start om 09.30 uur en duurt tot ca. 15.30 uur

Studie-uren

Totaal 6 uur contacttijd

Kosten

De prijs voor deze training bedraagt €. 225,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen, certificaat, koffie/thee/fris en lunches.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

Corona en richtlijnen RIVM voor groepsbijeenkomsten

Deze opleiding/training wordt door ons verzorgd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Wanneer deze bijeenkomsten conform de richtlijnen van het RIVM niet meer toegestaan zijn, dan wordt deze opleiding/training geheel of gedeeltelijk online gegeven.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze training bedraagt 11.

Wat zijn EduCredits?

Afmelden en adressen cursuslocaties

Informatie over afmelden (en kosten) en de cursusadressen vindt u bij "Aanmelden voor deze training/cursus".