Kinderen met rekenproblemen

Als rekenen op de basisschool niet vanzelf gaat

Rekenproblemen

Als rekenen op de basisschool niet vanzelf gaat . .

Er zijn kinderen die getallen maar lastig vinden en bij iedere som zuchten omdat ze niet weten hoe ze het moeten aanpakken. Extra oefenen helpt onvoldoende en rekenen wordt een steeds grotere opgave. Er kan sprake zijn van dyscalculie, maar dat hoeft niet. Goede begeleiding bij het leren rekenen is in ieder geval van belang.

Inzicht in getalsysteem en rekenhandelingen

Belangrijk is dat deze kinderen inzicht krijgen in hoe ons getalsysteem in elkaar zit. Bovendien moeten ze leren welke rekenhandelingen daarmee gepaard gaan en zicht krijgen op welke oplossingsstrategie wanneer moet worden ingezet.

Aan de basis van alle rekenhandelingen ligt de automatisering van de sommen tot 10 en 20, de splitsingen van de getallen tot 10 en de tafels. Een kind moet begrijpen wat een som betekent en vervolgens veel oefenen om de uitkomsten snel op te kunnen roepen uit het geheugen.

De 1-zorgroute op school en signalering

De 1-zorgroute op scholen zorgt voor een goede signalering van sterke en zwakke kanten van kinderen, maar tijd en mogelijkheden om voldoende begeleiding te geven schiet vaak te kort. Een rekenbehandeling kan uitkomst bieden.

Individuele begeleiding: kosten en opzet begeleiding

De kosten voor individuele reken- of dyscalculiebegeleiding bedragen €. 55,- per uur. Per sessie worden 45-50 min. effectief besteed aan de begeleiding en de overige tijd aan verslaglegging (dossieropbouw) en (periodiek) contact met de leerkracht en /of de ouders.

Wanneer uw kind in staat is om geconcentreerd wat langer door te werken, dan verdienen sessies van 1.5 uur de voorkeur. De beschikbare contacttijd kan dan effectiever ingezet worden en het scheelt u als ouder aan reistijd en reiskosten.

De prijs per sessie van 1.5 uur bedraagt €. 77,50. Hiervan worden 75-80 min. besteedt aan de begeleiding en de resterende tijd aan verslaglegging (dossieropbouw) en (periodiek) contact met de leerkracht en/of ouders.

Groepsbegeleiding: kosten en uitvoering

Omdat niet altijd helder is wat het precieze rekenniveau van uw kind is, adviseren wij in die gevallen om de begeleiding te starten met een niveaubepaling. Het instapniveau stellen wij dan vast aan de hand van een uitgebreid rekenonderzoek.

De opzet van de rekenbegeleiding is dan als onderstaand:

  • Per behandelaar een groepje van maximaal 4 kinderen.
  • 20 wekelijkse behandelsessiesvan elk 1.5 uur.
  • per sessie besteedt de behandelaar 60-70 minuten aan de begeleiding van de 4 kinderen, en 20 tot 30 minuten aan het bijwerken van de begleidingdossiers en dew voorbereiding van de volgende bijeenkomst.
  • de begeleiding van elk kind wordt mede bepaald op basis van het eerder vastgestelde (instap)niveau.
  • na 10 sessies vindt de eerste tussenevaluatie plaats om de progressie per kind goed te kunnen monitoren. Dit gebeurd door afname van hetzelfde rekenonderzoek dat ook is uitgevoerd om het (instap)niveau te bepalen.

Kosten

De prijs voor deze rekenbehandeling bestaande uit 20 wekelijkse sessies bedraagt  
€. 660,-
per kind. De betaling kan in 6 termijnen van elk  €. 110,-

U kunt er ook voor kiezen om in een keer vooraf te betalen. De prijs bedraagt in dat geval  €. 620,-

* Wanneer het onderzoek naar het (instap)niveau niet nodig mocht zijn, omdat bijvoorbeeld de school de benodigde informatie kan aanleveren, of als er recentelijk al een uitgebreid rekenonderzoek heeft plaatsgevonden, worden de kosten voor het onderzoek in mindering gebracht op de prijs.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over rekenbegeleiding, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.