Taal in Blokjes op de basisschool

Interventieprogramma voor leerlingen met lees- en spellingproblemen

Wat is Taal in Blokjes?

Taal in Blokjes (TiB) is een interventieprogramma voor leerlingen in het basisonderwijs met lees- en spellingproblemen. Het programma is ontwikkeld vanuit de praktijk en grotendeels gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van kinderen met dyslectische problematiek. Het TiB programma is de "schoolversie" van het F&L programma (en software) voor de behandeling van ED (Ernstige Dyslexie).

Hoe kan TiB ingezet worden?

Het TiB programma kan op verschillende manieren en niveaus ingezet worden:

 1. Preventief op basisscholen om het algehele lees- en spellingniveau van leerlingen te verhogen (zorgniveau 1). Het TiB programma kan nagenoeg naast elke reguliere taalmethode gebruikt worden.
 2. Voor extra ondersteuning en begeleiding van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen. Dit kan zowel op basisscholen (zorgniveau 2 en 3) als in psychologen-, orthopedagogen-, logopedisten- en RT-praktijken (Remedial Teaching).
 3. Als voortraject voor een doorverwijzing naar de specialistische dyslexiezorg (onderzoek en behandeling van ED: ernstige dyslexie).

Waarom TiB inzetten?

Uit diverse onderzoeken is inmiddels gebleken dat door het (preventief) inzetten van een remediërende taalmethode zoals Taal in Blokjes:

 1. Schoolbreed het algehele lees- en spellingniveau van alle leerlingen verhoogd wordt.
 2. Zorgniveau 1 versterkt wordt waardoor er minder leerlingen zorg nodig hebben op niveau 2 en 3.
 3. De zorg op niveau 2 en 3 daardoor makkelijker en effectiever vormgegeven kan worden.
 4. De werkdruk bij leerkrachten, IB-ers en RT-ers afneemt.
 5. Minder leerlingen doorverwezen worden naar de vergoede dyslexiezorg.

Bij leerlingen die ondanks deze interventie toch doorstromen naar de vergoede dyslexiezorg, wordt het F&L programma ingezet. Aangezien leerlingen in het voortraject al met Taal in Blokjes hebben gewerkt, sluit de F&L behandeling daar perfect op aan. Door dit continuüm van zorg wordt het rendement van de behandeling vergroot. Zie voor meer informatie over dit zorgcontinuüm ons interventieprogramma “Grip op dyslexie” .

Waaruit bestaat het TiB programma?

Taal in Blokjes is ontwikkeld als aanvullend, remediërend pakket en omvat de onderstaande materialen en diensten:

 1. Werkboeken en handleidingen.
 2. Diverse ondersteunende materialen voor lezen en spellen.
 3. De Taal in Blokjes Reader (digitale reader).
 4. De Taal in Blokjes software (alleen te gebruiken i.c.m. de leermodules die in de TiB workshop behandeld worden).
 5. De Taal in Blokjes workshops.

De Taal in Blokjes workshops

In een 12-tal locaties in Nederland verzorgen wij de TiB workshop voor leerkrachten, IB-ers, RT-ers, psychologen, orthopedagogen en logopedisten. Meer informatie over deze workshops vindt u hier.