ACT4School | Acceptance & Commitment Therapy

3-daagse opleiding tot ACT coach PO & VO

ACT4School

Kinderen en jongeren ervaren steeds meer stress, ze kampen met sombere gedachten en gevoelens, (faal)angst en depressieve klachten. We zien steeds meer kinderen en jongeren die de lat zo hoog leggen dat ze er ziek van worden, vastlopen en uitvallen. Er zijn hiervoor verschillende verklaringen te vinden, maar over het algemeen komt het erop neer dat we in een maatschappij leven waarvan (te)veel van ons wordt verwacht, succes maakbaar lijkt en succes (en falen!) erg zichtbaar en dichtbij zijn via (sociale) media.

Psychologisch flexibel in én voor de klas

De hoge verwachtingen, (enorme) toename van prikkels in het algemeen en de 24/7 online zichtbaarheid vraagt een andere mindset en vaardigheden van kinderen en jongeren dan pakweg een decennium geleden. Het vraagt om meer psychologische flexibiliteit en persoonlijke veerkracht. Meer bagage om hetgeen je in het leven tegenkomt het hoofd te bieden. En dit geldt niet uitsluitend voor leerlingen, maar gezien de huidige werkdruk ook voor menig onderwijs- en zorgprofessional.

ACT is 'Evidence Based'

ACT helpt hierbij. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en is een (evidence based) derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die men écht belangrijk vindt (Commitment).

Het gaat bij ACT om enerzijds het accepteren van vervelende gedachten en gevoelens in plaats van ermee in gevecht te gaan en anderzijds om zélf richting te geven aan je leven. Wat is voor mij belangrijk en hoe wil ik leven, in plaats van je te laten leiden door negatieve gedachten en het vermijden van de dingen die negatief zouden kunnen uitpakken.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is daarmee niet zozeer het reduceren of wegnemen van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. En wie wil dat nu niet?

Preventieve inzet van ACT

Het maakt dat ACT ook meer is dan een therapievorm. Het gedachtegoed achter ACT kan al heel vroeg worden ingezet, zonder dat je hiervoor therapeut hoeft te zijn. Dit preventieve karakter van ACT maakt dat het heel goed inzetbaar is op scholen en in de klas. Zodat leerlingen horen dat hun klasgenoten soms ook twijfelen, onzeker of somber zijn. Dat ook mensen die het leven aan de buitenkant, in de klas of online, allemaal probleemloos lijken aan te kunnen dat van binnen anders kunnen ervaren. Juist op school, onder leeftijdgenoten, moeten kinderen leren dat wat ze denken en voelen heel gewoon is. Het hebben van lastige gedachten of gevoelens wordt hiermee genormaliseerd. Het geeft kinderen en jongeren strategieën mee voor een psychologisch gezonde ontwikkeling en reduceert hiermee de kans op (faal)angst, depressie en bijvoorbeeld verslaving als gevolg van vermijding van negatieve gevoelens.

Quote cursist: "Toen ik met ACT in aanraking kwam, was één van mijn eerste reacties: had ik dit maar eerder geweten! Had ik dit als kind/puber meegekregen, dan zou dit mij een heleboel zorgen, piekermomenten en angsten bespaard hebben. Maar belangrijker: het zou voor meer plezier gezorgd hebben! Ik zou minder gelaten hebben uit angst voor falen of afwijzing."

Ons eigen (ECLG) enthousiasme voor ACT heeft geleid tot de ontwikkeling van een preventief lespakket voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs en het trainen van leerkrachten en mentoren om dit lespakket in de klas uit te voeren. De theorie en de oefeningen zijn ook goed in te zetten in het voorliggend veld door POH-GGZ of jeugdzorgwerkers binnen CJG’s of andere toegangsteams. Voor de leerlingen/cliënten, maar ook voor jezelf. De training richt zich in eerste instantie op het zelf kennismaken met de ACT-vaardigheden, om daarna in te gaan op manieren om er in de praktijk mee te werken. Bij de training hoort een handleiding met daarin theorie, voorbeelden, lesideeën en werkbladen voor leerlingen PO en VO.

Voor wie

De opleiding richt zich in eerste instantie op het zelf kennismaken met de ACT-vaardigheden, om daarna in te gaan op manieren om er in de klas mee te werken. U ontvangt concrete lesideeën met een handleiding/werkboek om direct mee aan de slag te gaan. Deze opleiding is ook geschikt voor professionals die dagelijks actief zijn binnen de jeugdzorg zoals POH-GGZ, CJG-ers of medewerkers van Team Jeugd van gemeenten en wijkteams.

De Acceptance en Commitment Therapy 4 Schools is geschikt voor professionals uit het:

 • (Speciaal) basisonderwijs: leerkrachten, intern begeleiders en Remedial Teachers
 • Voortgezet onderwijs: docenten, mentoren en zorgprofessionals
 • Jeugdzorg: POH-GGZ, CJG-ers, consulenten Team Jeugd en wijkteams.

Inhoud en opbouw van de training

Programma dag 1:

 • Theorie ACT
 • ACT ervaren
  - De rol van het verstand: Hoe verstandig is jouw verstand?
  - Waarom reageer je zoals je reageert (vermijding/gedachtes die met je aan de haal gaan)
  - Je bewust worden van waarden en verlangens
  - Anders omgaan met emoties en gedachten: mindfulness en defusie

Programma dag 2:

 • ACT ervaren
  - Anders omgaan met emoties en gedachten: mindfulness en defusie
  - Toegewijde actie
 • ACT in de klas
  - Hoe gebruik je ACT in de klas?
  - Aan welke doelen kun je werken en op welke manier?
  - Doornemen van het oefenmateriaal

Programma dag 3:

 • Oefenen met ACT
  - Oefenen met het materiaal
  - Nabespreken van de oefeningen
  - Bespreken van ACT-houding aan de hand van casuïstiek
 • Praktische voorbereidingen
  - Introduceren van ACT in de school en bij ouders

Data opleidingen 2022 - 2023

Online opleiding 1
Dag 1 do. 17 nov '22
Dag 2 do. 08 dec '22
Dag 3 do. 12 jan '23
Arnhem
Dag 1 do. 17 nov '22
Dag 2 do. 08 dec '22
Dag 3 do. 12 jan '23
's-Hertogenbosch
Dag 1 do. 22 sep '22
Dag 2 do. 13 okt '22
Dag 3 do. 10 nov '22
Eindhoven
Dag 1 di. 14 feb '23
Dag 2 di. 14 mrt '23
Dag 3 di. 04 apr '23

Tijden

De online Zoom sessies starten om 09.00 uur en duren tot ca. 15.00 uur. De sessies op locatie starten om 09.30 uur en duren tot ca. 15.30 uur.

Studie-uren

Totaal 28 uur, waarvan ca. 10 uur opdrachttijd

Kosten

De prijs voor deze 3-daagse opleiding op locatie bedraagt €. 560,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen, certificaat, koffie/thee/fris en lunch.

De prijs voor de 3-daagse online opleiding bedraagt €. 510,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen en certificaat (digitaal).

Bij aanmelding van 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze training bedraagt 26.

Wat zijn EduCredits?

Aanmelden voor opleiding ACT4School

U kunt zich middels onderstaand formulier aanmelden voor deze opleiding. Meld u svp aan met uw e-mailadres van uw school, bestuur of organisatie. Aanmeldingen met een @gmail, @hotmail etc. worden niet door ons verwerkt.

Selecteer hieronder uw online opleiding:

Online opleiding 1:  do. 17 nov - 08 dec - 12 jan '23

Opleidingen 2022 - 2023 op locatie:

Arnhem:  do. 17 nov - 08 dec - 12 jan '23
's-Hertogenbosch:  do. 22 sep - 13 okt - 10 nov '22
Eindhoven:  di. 14 feb - 14 mrt -04 apr '23
      * keuze verplicht

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer aantal aanmeldingen/deelnemers:

1 aanmelding/deelnemer
2 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
3 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
4 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting
5 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting

 Naam overige deelnemers (ivm certificaat) en hun e-mailadres ivm de uitnodiging.