Taal in Blokjes workshop voor leerkrachten

Taal in Blokjes: voor beter lees- en spellingonderwijs

Workshop Taal in Blokjes

Taal in Blokjes is een onderdeel van de F&L methode® en is een evidence-based programma. In de TiB workshop maakt u uitgebreid kennis met het interventiepakket Taal in Blokjes dat speciaal is ontwikkeld voor de begeleiding en behandeling van leerlingen met lees- en/of dyslectische problematiek op school. Het TiB interventiepakket kan ingezet worden naast diverse taalmethodes die op school gebruikt worden.

Inhoud van de workshop

In deze workshop leert u hoe u de uitgangspunten van de F&L methode® toepast in de praktijk en de nadruk bij deze workshop ligt op het praktisch handelen in de klas of in de behandelpraktijk. Van de deelnemers wordt verwacht dat enige (basis)kennis van dyslexie en lees- en spellingproblemen aanwezig is.

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De uitgangspunten van de F&L methode® en Taal in Blokjes.
 • De opbouw van de F&L methode® in leerfases en woordstructuren.
 • De opbouw van Taal in Blokjes in leermodules.
 • Hoe u het materiaal van Taal in Blokjes optimaal kunt benutten.
 • Voorbeelden uit de praktijk.
 • Het gebruik van de werkbladen van de workshop.
 • Behandelingsgericht onderzoek en behandelplan volgens de uitgangspunten van het PDDB2 en de F&L methode® / Taal in Blokjes.
 • Hoe u het instapniveau van een behandeling kunt bepalen.
 • Hoe u de Taal in Blokjes software kunt inzetten bij de behandeling.
 • De aansluiting van Taal in Blokjes bij bestaande schoolmethodes.

Opbouw van de workshop

Programma dagdeel 1
 • Introductie
 • Oefenen: coderen / blokken
 • Wat is Taal in Blokjes?
 • Aansluiting op school
 • Werkvormen en materialen
 • Pauze
 • Oefenen met de software
 • Vragen en opdrachten voor thuis
Programma dag 2
 • Terugkoppeling dag 1 (feedback oefeningen op school - vragen - huiswerk)
 • Inleiding dag 2
 • Casuïstiek
 • Leerfases -> leermodules
 • Handelingsgericht leren: regels
 • Bepalen van het instapniveau van de interventie
  - foutenanalyse met casus en module kiezen
  - opbouw van een module
 • Oefenen met werkvormen
 • Vragen en afsluiting

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten groep 3 t/m 8, intern begeleiders in het basisonderwijs, psychologen, orthopedagogen, logopedisten en RT-ers.

De workshop kan ook als incompany workshop bij u op school door ons verzorgd worden, met uitzondering van de woensdagmiddagen. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 18.

Schooljaar 2023 - 2024

Online workshop 1
Sessie 1 wo. 05 juni '24
Sessie 2 wo. 26 jun '24

Schooljaar 2024 - 2025: locaties en data

Online workshop 1
Sessie 1 wo.  
Sessie 2 wo.  
Online workshop 2
Sessie 1 wo.  
Sessie 2 wo.  
Online workshop 3
Sessie 1 wo.  
Sessie 2 wo.  
Zeist
Sessie 1 wo.  
Sessie 2 wo.  
Nieuwegein
Sessie 1 wo.  
Sessie 2 wo.  
Nijmegen
Sessie 1 wo.  
Sessie 2 wo.  
's-Hertogenbosch
Sessie 1 wo.  
Sessie 2 wo.  
Eindhoven
Sessie 1 wo.  
Sessie 2 wo.  
Sittard
Sessie 1 wo.  
Sessie 2 wo.  
Maastricht
Sessie 1 wo.  
Sessie 2 wo.  

Tijden

De sessies starten om 13.15 uur en duren tot ca. 17.00 uur.

Studie-uren

Optie 1:      12 uur totaal, waarvan 7 uur contacttijd en 5 uur opdrachttijd.
Optie 2:   24 uur totaal, waarvan 7 uur contacttijd en 17 uur (huiswerk)opdrachten incl. feedback cursusleider.

Accreditatie

Optie 2: accreditatie voor logopedisten (NVLF / Stichting ADAP): de workshop is geaccrediteerd voor 24 uur incl. zelfstudie-opdrachten.

Kosten

De prijs voor deze workshop bedraagt  €. 385,- en is inclusief onderstaande materialen:

De prijs voor de online workshop bedraagt  €. 395,- (ivm per post toesturen van de materialen) en is inclusief onderstaande materialen:

 • Materialenkoffertje (zie afbeelding basisset)
 • Cursusmap met o.a. leermodules, woordopbouw, casus, literatuur, opdrachten.
 • Map met werkbladen (kopieerbladen behorende bij de leermodules).
 • Een proefaccount van de Taal in Blokjes software Reader voor één gebruiker.
 • Een proefaccount van de Taal in Blokjes software Modules voor één gebruiker.

Bij aanmelding van 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze cursus bedraagt 18.

Wat zijn EduCredits?

Aanmelden

In verband met de voorbereidingen voor deze workshop (cursusmap en proefsaccounts) moet u zich uiterlijk 3 weken voor aanvang van de workshop aanmelden.

Vermeld bij uw aanmelding ook of u kiest voor OPTIE 1 of voor OPTIE 2 (accreditatie logopedisten).

Afmelden en kosten

 • Bij afmelding tot 2 weken voor aanvang van de workshop worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij afmelding binnen 2 weken voor aanvang van de workshop wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
 • Bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Meld u dus tijdig af als u onverhoopt toch niet kunt deelnemen.

Online workshops 2023 - 2024:

Online workshop 1:  wo. 05 jun - 26 jun '24

Online workshops 2024 - 2025:

Online workshop 1:  wo. nieuwe data volgen
Online workshop 2:  wo.
Online workshop 3:  wo.

Workshops op locatie 2024 - 2025:

Workshop TiB Zeist:  nieuwe data volgen
Workshop TiB Nieuwegein:  
Workshop TiB Nijmegen:  
Workshop TiB 's-Hertogenbosch:  
Workshop TiB Eindhoven:  
Workshop TiB Sittard:  
Workshop TiB Maastricht:  
      * keuze verplicht

Keuze optie 1 of optie 2:

Optie 1     Optie 2 *

Uw gegevens:

Dhr.         Mevr. *

Selecteer aantal aanmeldingen/deelnemers:

1 aanmelding/deelnemer
2 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
3 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
4 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting
5 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting

 Naam overige deelnemers (ivm certificaat) en hun e-mailadres ivm de uitnodiging.