Dyslexie en leesproblemen

Wat is het precies en waar moet je op letten?

Dyslexie, lees- en spellingproblemen

Moeite met lezen en spelling… Is het dyslexie? Inmiddels een bekend begrip op school, maar wat is het precies en waar moet je als leerkracht op letten?

Opzet cursus

In deze cursus van twee Dagen wordt ingegaan op de problemen die kunnen voorkomen bij de ontwikkeling van het (leren) lezen en spellen. Welke signalen kunnen daarbij duiden op dyslexie en wat is dan de beste manier van handelen? In de eerste Dag staan dan ook de kennis over het probleem, het signaleren ervan en wat er nodig is voor dossieropbouw centraal.

Inhoud Dagen

Bij dyslexie is de hardnekkigheid van het probleem een opvallend gegeven. Als leerkracht kun je soms echt met de handen in het haar zitten, omdat je al extra instructies hebt ingelast, extra oefenstof geeft en toch de vooruitgang minimaal blijft. Daarom gaan we in de tweede Dag vooral in op de aanpak van het probleem. Wat kun je als leerkracht doen om de lees- en spellingontwikkeling beter te laten verlopen? Hoe kun je kinderen met dyslexie goed begeleiden en wat voor mogelijkheden bieden bestaande methodes? Wat kun je toevoegen in het dagelijkse lesgeven en wat voor werkvormen zorgen ervoor dat het plezier behouden blijft en er toch goed geoefend wordt? Een aantal praktische tips om direct mee aan de slag te kunnen gaan.

Samenvattend worden tijdens deze cursus de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1
  • Wat is dyslexie? kort: wat zie je in het gedrag van deze kinderen?
  • Dyslexie versus 'gewone' lees- en spellingproblemen
  • Ernstig, enkelvoudige dyslexie (wordt vergoed) versus 'minder ernstige' dyslexie
  • Taak van de school; Poortwachter
  • Samenwerking met ouders
Dag 2
  • Wat kun je als leerkracht doen in de klas; gericht op het individuele kind
  • Wat kun je als leerkracht doen in de klas; gericht op de groep
Locaties en trainingsdata
Zwolle
Dag 1 wo. nieuwe data
Dag 2 wo. volgen
Apeldoorn
Dag 1 wo. nieuwe data
Dag 2 wo. volgen
Amersfoort
Dag 1 wo. nieuwe data
Dag 2 wo. volgen
Utrecht
Dag 1 wo. nieuwe data
Dag 2 wo. volgen
Arnhem (Velp)
Dag 1 wo. nieuwe data
Dag 2 wo. volgen
Doetinchem
Dag 1 wo. nieuwe data
Dag 2 wo. volgen
Nijmegen (Wijchen)
Dag 1 wo. nieuwe data
Dag 2 wo. volgen
's-Hertogenbosch
Dag 1   nieuwe data
Dag 2   volgen
Breda
Dag 1 wo. nieuwe data
Dag 2 wo. volgen
Tilburg
Dag 1 wo. nieuwe data
Dag 2 wo. volgen
Eindhoven
Dag 1 wo. nieuwe data
Dag 2 wo. volgen
Venlo
Dag 1 wo. nieuwe data
Dag 2 wo. volgen
Maastricht
Dag 1 wo. nieuwe data
Dag 2 wo. volgen

Tijden

De cursus start om 13.30 uur en duurt tot ca. 16.00 uur.

Studie-uren

Totaal 7 uur waarvan ca. 1 uur opdrachttijd en ca. 1 uur zelfstudie.

Kosten

De prijs voor deze workshop bedraagt  €. 155,- inclusief cursusmap en certificaat.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze cursus bedraagt 8.

Wat zijn EduCredits?

Afmelden en adressen cursuslocaties

Informatie over afmelden (en kosten) en de cursusadressen vindt u bij "Aanmelden voor deze training/cursus".