Dyslexie en leesproblemen

Wat is het precies en waar moet je op letten?

Dyslexie, lees- en spellingproblemen

Moeite met lezen en spelling… Is het dyslexie? Inmiddels een bekend begrip op school, maar wat is het precies en waar moet je als leerkracht op letten?

Opzet cursus

In deze cursus van twee Dagen wordt ingegaan op de problemen die kunnen voorkomen bij de ontwikkeling van het (leren) lezen en spellen. Welke signalen kunnen daarbij duiden op dyslexie en wat is dan de beste manier van handelen? In de eerste Dag staan dan ook de kennis over het probleem, het signaleren ervan en wat er nodig is voor dossieropbouw centraal.

Inhoud Dagen

Bij dyslexie is de hardnekkigheid van het probleem een opvallend gegeven. Als leerkracht kun je soms echt met de handen in het haar zitten, omdat je al extra instructies hebt ingelast, extra oefenstof geeft en toch de vooruitgang minimaal blijft. Daarom gaan we in de tweede Dag vooral in op de aanpak van het probleem. Wat kun je als leerkracht doen om de lees- en spellingontwikkeling beter te laten verlopen? Hoe kun je kinderen met dyslexie goed begeleiden en wat voor mogelijkheden bieden bestaande methodes? Wat kun je toevoegen in het dagelijkse lesgeven en wat voor werkvormen zorgen ervoor dat het plezier behouden blijft en er toch goed geoefend wordt? Een aantal praktische tips om direct mee aan de slag te kunnen gaan.

Samenvattend worden tijdens deze cursus de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1
  • Wat is dyslexie? kort: wat zie je in het gedrag van deze kinderen?
  • Dyslexie versus 'gewone' lees- en spellingproblemen
  • Ernstig dyslexie (wordt vergoed) versus 'minder ernstige' dyslexie
  • Taak van de school; Poortwachter
  • Samenwerking met ouders
Dag 2
  • Wat kun je als leerkracht doen in de klas; gericht op het individuele kind
  • Wat kun je als leerkracht doen in de klas; gericht op de groep
Data online sessies 2022 - 2023
Online cursus 1
Dag 1 wo. 21 sep '22 14.30 - 17.00 u
Dag 2 wo. 12 okt '22 14.30 - 17.00 u
Online cursus 2
Dag 1 do. 10 nov '22 14.30 - 17.00 u
Dag 2 do. 01 dec '22 14.30 - 17.00 u

Studie-uren

Totaal 7 uur waarvan ca. 1 uur opdrachttijd en ca. 1 uur zelfstudie.

Kosten

De prijs voor deze cursus bedraagt  €. 150,- inclusief cursusmap en certificaat.

Bij aanmelding van 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze cursus bedraagt 8.

Wat zijn EduCredits?

Aanmelden cursus Dyslexie

U kunt zich middels onderstaand formulier aanmelden voor deze cursus. Meld u svp aan met uw e-mailadres van uw school of bestuur. Aanmeldingen met een @gmail, @hotmail etc. worden niet door ons verwerkt.

Selecteer hieronder uw cursus:

Online cursus 1:  wo. 21 sep - 12 okt '22 van 14.30 - 17.00 u
Online cursus 2:  do. 10 nov - 01 dec '22 van 14.30 - 17.00 u
      * keuze verplicht

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer aantal aanmeldingen/deelnemers:

1 aanmelding/deelnemer
2 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
3 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
4 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting
5 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting

Naam overige deelnemers (ivm certificaat) en hun e-mailadres voor uitnodiging Zoom sessie.