SON-R intelligentieonderzoek

Niet-verbale IQ test voor kinderen & volwassenen

SON-R  IQ test

De SON-R 6-40 is een niet-verbale intelligentietest, geschikt voor kinderen en volwassenen tussen de 6 en de 40 jaar.

Het gebruik van gesproken of geschreven taal is bij de afname van de SON-R niet nodig. De test is derhalve met name geschikt voor het vaststellen van de intelligentie bij kinderen die beperkt zijn in hun verbale communicatie zoals doven en slechthorenden en kinderen met taal- en spraakstoornissen. Ook voor kinderen die weinig Nederlands spreken, voor autistische kinderen en voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden is deze test bij uitstek geschikt.

Indicatiestelling

De SON-R 6-40 is opgenomen in de 'Regeling screenings- en testintrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) voor het schooljaar 2012-2013, zoals deze op 19 augustus 2011 door het ministerie van OC&W is gepubliceerd in de Staatcourant. Klik hier voor de Regeling, met op pagina 2 de betreffende bijlage.

Intakegesprek en/of afsluitend evaluatie en adviesgesprek

Elk onderzoek wordt gestart met een schriftelijke intake voordat het onderzoek plaatsvindt. In deze intakevragenlijst die wij u per e-mail toesturen, kunt u relevante informatie met betrekking tot de reden van het onderzoek en de ontwikkeling van uw zoon of dochter vermelden. Aan de hand van deze vragenlijst bepaalt onze onderzoeker in overleg met u, of een persoonlijk intakegesprek wenselijk danwel noodzakelijk is.

Een afrondend evaluatie- c.q. adviesgesprek met de onderzoeker is optioneel. U kunt dit vooraf al aanvragen of nadat de onderzoeksresultaten bij u bekend zijn.

De kosten voor een intakegesprek of een evaluatiegesprek bedragen €. 57,50 per uur.

Tarief afname SON-R

Onderstaand vindt u ons tarief voor de afname van een SON-R IQ test.

SON-R intelligentieonderzoek:      €. 375,-

  • Schriftelijk intake (+ telefonisch indien aanleiding n.a.v. schriftelijke intake).
  • Onderzoek en afname intelligentietest ca. 1,5 uur
  • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
  • Verslaglegging onderzoek

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over een SON-R intelligentieonderzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.