Jeugd GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen & jeugdigen

Jeugd GGZ

Elk kind heeft wel eens een moment dat het niet lekker in zijn/haar vel zit. Dit kan komen doordat er iets naars gebeurd is, of doordat er iets veranderd is in zijn/haar leven, of omdat er dingen zijn die ze (te) spannend vinden. Het kan ook zijn dat het erin is geslopen en men niet goed weet waarom. Het niet lekker voelen gaat in sommige gevallen gewoon weer over. Maar soms heeft het ook invloed op hun gedrag of hun stemming.

Niet zelden bemerken de leerkrachten op school, de ouders thuis of het kind/de jongere zelf dat het even niet zo lekker loopt en dat er iets aan de hand is. Het kind/de jongere kan zorgelijk gedrag gaan vertonen, zoals concentratieproblemen, boos/agressief gedrag, teruggetrokken gedrag, somberheid, (faal)angst, onzekerheid enz.

Basis- of specialistische jeugd GGZ

De basis- en specialistische jeugd GGZ zijn erop gericht om samen met kinderen/jongeren en hun ouders in kaart te brengen waar ze tegenaan lopen en hen te helpen hier beter mee om te gaan. Met behulp van gesprekken, spelmateriaal en/of oefeningen wordt de hulpvraag verhelderd en kan er gewerkt worden aan het verminderen van de klacht(en) en het verbeteren van de stemming. In sommige situaties kan er ook gebruik gemaakt worden van EMDR, een traumaverwerkingstherapie.

Voor ouders kan het eveneens prettig en verhelderend zijn, om een gesprek te hebben met een psycholoog of orthopedagoog. Bijvoorbeeld wanneer ouders behoefte hebben aan ondersteunende gesprekken over hoe zij beter om kunnen gaan met de situatie of over hoe zij zich het beste kunnen opstellen naar hun kind. Ouders kunnen zich eventueel aanmelden voor ouderbegeleiding.

Indien mogelijk en gewenst kan ook de school betrokken en ondersteund worden bij het proces.

Diagnostisch onderzoek

Het is niet in alle gevallen meteen duidelijk wat er aan de hand is met uw zoon of dochter en in die gevallen is het wenselijk of zelfs noodzakelijk om eerst een uitgebreid diagnostisch onderzoek uit te voeren. Het doel van dit onderzoek kan zijn:

 • vaststellen wat er precies aan de hand is
 • onderzoeken waar de problemen vandaan komen
 • kijken wat er bij u (uw kind) goed gaat en wat er minder goed gaat
 • de situatie binnen het gezin of woonsituatie in kaart brengen

Op basis van dit onderzoek kan een van onze hoofdbehandelaren samen met de behandelend psycholoog of orthopedagoog komen tot een plan van aanpak om de geconstateerde problemen effectief en efficiënt aan te pakken.

Bij ECLG werken wij niet met psychologisch of pedagogisch assistenten. Alle onderzoeken, begeleidingen en behandeling worden bij ons verzorgd door academisch geschoolde psychologen en orthopedagogen of door een van onze hoofdbehandelaren. (K&J psycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist).

Kosten en vergoeding

Onderzoeken en behandelingen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar en die vallen onder de Jeugd GGZ worden door uw gemeente vergoed. Meer informatie over Jeugdzorg en vergoedingen kunt u hier vinden.

Reden voor aanmelding jeugd GGZ

Onderstaand vindt u een overzicht met redenen waarvoor u uw kind zou kunnen aanmelden. Wordt uw reden hier niet vermeld, dan kunt u beste even telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen om uw zorgvraag aan een van onze medewerkers voor te leggen.

 • Concentratie- of aandachtsproblemen
 • Pesten of moeilijk gedrag
 • Gedragsproblemen zoals slecht luisteren, hyperactiviteit, opstandig zijn, vaak ruzie maken
 • Problemen bij het verwerken van een echtscheiding
 • Problemen bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis
 • Omgaan met verlies/rouwverwerking
 • Sociale problemen
 • Milde ontwikkelingsstoornissen (ADHD, add, pdd-nos, autisme)
 • Psychosomatische klachten; lichamelijke klachten zonder eenduidige medische oorzaak
 • Negatief zelfbeeld, onzekerheid, faalangst
 • Fobieën en angsten
 • Hyperventilatie
 • Identiteitsproblemen en/of autoriteitsproblemen bij adolescenten
 • Moeilijkheden met de opvoeding

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over basis- of specialistische jeugd GGZ, dan kunt u een e-mail sturen naar mevr. Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 877 16 73.