WAIS-IV intelligentieonderzoek

IQ test voor volwassenen en jeugdigen vanaf 16 jaar

WAIS-IV  IQ test

De WAIS-IV is een van de meest gebruikte, betrouwbare en valide intelligentietest voor (jong)volwassen vanaf 16 jaar. De test bestaat uit 10 vaste onderdelen en 5 optionele onderdelen en wordt met behulp van 2 iPads afgenomen. In het onderzoeksrapport worden de cognitieve capaciteiten uiteengezet in sterke en zwakke punten op relevante onderzoekthema's zoals woordenschat, rekenen, ruimtelijk en sociaal inzicht en de (verwerkings)snelheid.

Toepassingsgebied WAIS-IV

De WAIS-IV kan worden afgenomen bij leerlingen VO en studenten in het kader van school- of studiekeuzes of bij beroepsoriëntatie, maar ook wanneer meer inzicht in de intelligentie gevraagd wordt bij zorg-gebonden of klinische/medische vraagstukken. Als blijvende zorg nodig is kan men in aanmerking komen voor een vergoeding via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een aanvraag voor deze zorg wordt behandeld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ eist doorgaans een recent IQ rapport bij de WLZ-aanvraag.

Tarieven WAIS-IV onderzoek

1. Standaard WAIS-IV  IQ test:  €. 390,-

  • Schriftelijk intake (+ telefonisch indien aanleiding n.a.v. schriftelijke intake)
  • Onderzoek en afname intelligentietest 2,5 tot 3 uur
  • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
  • Uitgebreid schriftelijk verslag van het onderzoek in tweevoud, per e-mail en post

2. Uitgebreid psychologisch onderzoek:   €. 825,-

  • Schriftelijk en persoonlijk intakegesprek.
  • Onderzoek en testen intelligentie, WISC III afname 2,5 tot 3 uur
  • Aanvullend onderzoek, neuropsychologisch, didactisch of sociaal-emotioneel
  • De resultaten van de onderzoeken scoren c.q. beoordelen
  • Afsluitend advies- c.q. evaluatiegesprek
  • Uitgebreid schriftelijk verslag van het onderzoek in tweevoud, per e-mail en post

Intakegesprek en/of afsluitend evaluatie en adviesgesprek

Een persoonllijk intakegesprek met de onderzoeker en/of een afrondend evaluatie- c.q. adviesgesprek is optioneel.

De kosten voor een intakegesprek of een evaluatiegesprek bedragen €. 57,50 per uur.

Toeslag voor commerciële organisaties

Bovenstaande prijzen gelden voor particulieren en niet-commerciele organisaties zoals scholen en zorginstellingen. Voor commerciele organisaties geldt een toeslag van 30% op bovenstaande prijzen.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over een WAIS-IV intelligentieonderzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.