Het explosieve kind en emotieregulatie

Emoties onder controle (leren) houden voor explosieve kinderen

Emotieregulatie: het explosieve kind

De term ‘Het explosieve kind’ roept vast een herkenbaar beeld van een kind op. Een kind dat moeite heeft met het reguleren van emoties. Een kind dat snel, vaak en heftig gefrustreerd is. Een kind dat moeite heeft om adaptief en/of flexibel te reageren in situaties. Een kind dat vaak gezien wordt als koppig, manipulatief, brutaal, aandacht trekkend, overheersend, ongemotiveerd, dwars en/of opstandig.

Maar ‘Het explosieve kind’ is vooral een kind dat overvallen en overspoeld wordt door deze heftige emotie. Het overkomt hem of haar gewoon. Op zo`n moment kun hij of zij niet meer helder nadenken. Dit kind weet niet hoe deze emotie gereguleerd kan worden en kan problemen niet op een goede manier oplossen.

Ik ben Trance

Emotieregulatie "Jo, ik ben Trance. Ik kan mijn emoties niet zo goed onder controle houden. Soms word ik boos, heel erg boos, explosief boos. Maar ik kan ook heel verdrietig zijn, dan kan ik niet meer stoppen met huilen. En ik ben ook bang. Bang om fouten te maken, bang voor mensen die ik niet ken, bang voor onweer, bang voor lawaai, en zo kan ik nog wel veel meer opnoemen. Ik ben bezorgd, onrustig en gespannen. Ik heb er soms hoofd- of buikpijn van. Maar ik kan er niks aan doen, het overkomt me gewoon. Als er iets onverwachts, of iets wat ik niet leuk vind gebeurt, dan kan ik me niet meer inhouden. Niemand kan mij dan nog troosten of bedaren. Ik vind het niet fijn, maar ik weet niet hoe ik het anders moet doen".

Responsinhibitie, flexibiliteit en aandacht

Op basis van praktijkervaring weten we dat ‘explosieve kinderen’ naast emotieregulatie ook vaak moeite hebben met responsinhibitie, flexibiliteit en de aandachtsfuncties. Naast deze specifieke executieve functies, is er bij alle kindprofielen aandacht voor metacognitie en doorzettingsvermogen. De module ‘het explosieve kind’ geeft richting aan de aanpak van de geconstateerde problemen, maar binnen dit kindprofiel is er ruimte voor individuele verschillen en kindkenmerken. Per kind wordt gekeken aan welke executieve functies gewerkt moet worden. De evidence-based interventies die worden ingezet zijn afhankelijk van leeftijd, ontwikkelingsniveau en de zwakke, maar ook de sterke kanten van het kind. De sterke punten van het kind worden ingezet om de zwakke punten aan te pakken. Daarvoor wordt voor elk kind gezocht naar de meest geschikte strategie om de benodigde vaardigheden op te bouwen om anders te denken of zich anders te gedragen, of de omgeving zo te manipuleren dat ze de problemen kunnen minimaliseren of voorkomen.

Hoe werkt het i-BCB programma?

Het programma is gericht op kinderen van 8 tot 13 jaar. Dat houdt in dat het programma geschikt is voor leerlingen van halverwege groep 4 tot en met de brugklas van het voortgezet onderwijs.

Tijdens een begeleidingsperiode van 12 - 20 sessies wordt er met behulp van de i-BCB monsters (Becky, Doede, Doortje, Pausien, Rex en Trance) gewerkt aan de zwakke executieve functies van uw kind.

Zo staat Trance voor het gedrag dat aangepakt dient te worden, Doede doet voor hoe het kind in bepaalde situaties beter kan reageren, Pausien helpt je om eerst even na te denken voordat je reageert, Becky laat je terugkijken op hoe je de situatie aangepakt hebt en Doortje laat je nadenken over hoe je in het vervolg beter kunt reageren. Tot slot kan het kind met Rex de voor hem of haar meest geschikte strategie inoefenen.

Inzet van verschillende modules

Het i-BCB programma bestaat uit verschillende modules en afhankelijk van 'het profiel' van uw kind wordt er met behulp van verschillende onderdelen/modules gewerkt aan de zwakke executieve functies: een online platform waar kinderen op een speelse manier de verschillende executieve vaardigheden oefenen gekoppeld aan een face-to-face training om de transfer naar de dagelijkse praktijk te bewerkstelligen. Hierbij worden ook school en ouders betrokken. Door te werken met modules en kindprofielen is de i-BCB training geschikt voor een brede doelgroep en kan het worden ingezet voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis als ASS of ADHD, maar ook bij kinderen met gedrags- of emotionele problemen en kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer informatie of uw zoon of dochter aanmelden voor het programma, dan kunt u contact opnemen met een van onze praktijkondersteuners op nummer 085 - 878 1170 of stuur een e-mail naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl.