ECLG | expertisecentrum leren & gedrag

De schakel tussen zorg en onderwijs

ECLG

ECLG is een orthopedagogen- en psychologenpraktijk en wij zijn gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen bij vragen over gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, leren en opvoeden. We werken handelingsgericht en systemisch waarbij we kijken naar wat het kind/de jeugdige/jongvolwassene in zijn of haar ontwikkeling nodig heeft, maar ook hoe de systemen (het gezin, de school, vrijetijdsbesteding) rondom het kind hieraan kunnen bijdragen.

Het team van ECLG bestaat uit gedragswetenschappers met een (post)academische opleiding met diverse specialisaties, maar allen uitsluitend gericht op kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen en hun systeem. Alle behandelaars zijn in het bezit van een SKJ-registratie, de regiebehandelaren staan ingeschreven in het BIG-register en/of bij de betreffende beroepsverenigingen (NVO/NIP). Dit maakt dat er altijd gewerkt wordt volgens de norm verantwoorde werktoedeling. Door deze focus op jeugdzorg beschikken wij over een grote expertise op een heel breed spectrum betreffende de ontwikkeling en ondersteuning van kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen en hun systeem.

Kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen en hun ouders kunnen bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling bij o.a. trauma’s, dwangstoornissen, angsten, depressiviteit, onzekerheid, negatief zelfbeeld, eetproblemen, aandacht en concentratieproblemen, autisme, ADHD/ADD, psycho-educatie, systeembegeleiding, pesten, gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, intelligentieonderzoeken, (ernstige) dyslexie (lees- en spellingproblemen), logopedie, dyscalculie (rekenproblemen), mindfulness, emotieregulatietraining en werkgeheugentraining

Zorg én onderwijs

Het is onze visie en overtuiging dat deze ambitie enkel te realiseren is als kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen deze ondersteuning en begeleiding krijgen in de thuissituatie én in de schoolomgeving.

ECLG Expertisecentrum

Kinderen, jeugdigen, jongvolwsasenen en hun ouders kunnen voor onderzoek, behandeling of begeleiding terecht in een van onze 22 praktijken.

ECLG Leerlingenzorg

Wij ontwikkelen en geven opleidingen, cursussen en workshops aan onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs zodat leerkrachten, intern begeleiders en mentoren nog beter in staat zijn om hun leerlingen van goed onderwijs te voorzien en goed te ondersteunen en begeleiden bij hun sociaal- emotionele ontwikkeling.

Maar wij zijn ook aanwezig in de scholen zelf. Bijvoorbeeld als lid van het ZAT (Zorg Advies Team), voor leerling- of klassenobservaties, voor Consultatieve Leerkracht Begeleiding (CLB), maatwerk teamtrainingen of voor schoolbrede implementatietrajecten over hoogbegaafdheid, pesten, dyscalculie, of dyslexie.

Ketenparters en samenwerking

Omdat bij ECLG de juiste ondersteuning en begeleiding voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen centraal staat, werken wij ook nauw samen met andere specialisten en experts, zoals logopedisten, kinder- en speltherapeuten, (kinder)diëtisten en (kinder)fysiotherapeuten. Dankzij deze samenwerkingen is het mogelijk om onze doelsstellingen en ambities te realiseren, en daarmee kunnen wij onze clienten maximaal ondersteunen.

Ook de goede samenwerking en goede afstemming van zorg met andere ketenpartners zoals POH-GGZ (huisartsen), CJG-, wijk- en jeugdteams, GGD en gemeenten zijn van groot belang om te komen tot kwalitatief goede zorg en ondersteuning van kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen.