TiB Reader

Voor extra leesondersteuning

Extra leesondersteuning met klankhulp

De Taal in Blokjes reader (TiB-reader) is speciaal ontwikkeld voor kinderen die extra leesondersteuning nodig hebben. Met de TiB-reader kunnen kinderen lezen met klankhulp. De reader helpt kinderen die moeite hebben met de klank-teken koppeling, met de overstap van één- naar meerlettergrepige woorden en met het maken van leeskilometers. De nauwkeurigheid en het leestempo kunnen aanzienlijk verbeteren als leerlingen zien hoe woorden in elkaar zitten.

De TiB-reader sluit aan bij de materialen en werkboeken van Taal in Blokjes, welke door ons gebruikt worden bij de behandeling van dyslexie

Welke kinderen kunnen gratis gebruik maken van de Taal in Blokjes reader?

In principe kunnen alle kinderen die bij ECLG onder dyslexiebehandeling staan, gratis gebruik maken van de reader. In de meeste gevallen bepaalt de (hoofd)behandelaar in overleg met de ouder(s) of en wanneer uw zoon of dochter gebruik kan maken van de reader.

Hieronder kunt u een beknopte video bekijken van de TiB reader. (beweeg met uw muis over de afbeelding en de play-knop verschijnt.

Enkele kenmerken van de Taal in Blokjes reader

• Werkt op alle apparaten

De Taal in Blokjes Reader is web-based en werkt op de computer, laptop, tablet, smartphone en het digibord. Windows, Apple (o.a. iPad en iPhone) en Android worden ondersteund. De verhalen, instellingen en resultaten worden online opgeslagen. De reader kan worden gebruikt met ClaroRead om zinnen en tekstblokken voor te lezen. Hierdoor leest de leerling met visuele én auditieve ondersteuning.

• Maakt lastige teksten overzichtelijk

Het stekelvarken is een groot knaagdier met een dikke nek, grote kop en een zwarte of zwartbruine vacht. Het meest opvallende van het stekelvarken zijn de 30 tot 40 centimeter lange, scherpe zwart-witte stekels.

Hij gebruikt de stekels om zich te verdedigen. Bij gevaar ratelt het stekelvarken met zijn stekels. Stekelvarkens hebben een lichaamsgewicht van 10 tot 27 kilo. Vrouwtjes worden groter dan mannetjes. (avi plus tekst)

• U kunt zelf teksten invoegen of gebruik maken van 500+ bestaande teksten

De TiB-reader codeert uw tekst automatisch in de kleuren van Taal in Blokjes. Elke week kunt u verhalen op het juiste niveau voor uw kind/leerlingen klaargezetten vanuit uw leesbibliotheek. U kunt elk verhaal instellen voor een optimaal leesbeeld. Zo kunt u onder andere de mate van klankondersteuning instellen door alle klanken of alleen de klinkers op kleur laten coderen.

Ook kunt u klankgroepen* (lettergrepen) laten aangeven om de woordstructuur te verduidelijken. Uiteraard is het aangeven van de woordstructuur ook belangrijk voor het leren van de spelling.

De Taal in Blokjes Reader heeft ook een ‘algemene bieb’ met verhalen op alle Avi-niveaus, deze bieb wordt telkens uitgebreid met nieuwe verhalen.

* Een klankgroep is wat je hoort, een lettergreep is wat je leest

• Automatische niveauberekening

Taal in Blokjes reader op school en in de klas

De Taal in Blokjes Reader berekent van elke tekst automatische het niveau waardoor het kiezen van verhalen op het juiste niveau geen probleem is.

Het programma berekent bij elke tekst ook een leenwoordenindex zodat u het lezen van leenwoorden langzaam kunt uitbouwen.

•Leesgeschiedenis en thuisaccount

De leesgeschiedenis van elke kind/leerling wordt weergegeven in de Taal in Blokjes Reader. Zo kunt u op elk moment de vorderingen volgen en inzien welke teksten uw kind/leerling gelezen heeft.

Met een inlogcode kan uw kind/leerling de klaargezette verhalen ontvangen op een computer, tablet of smartphone. Andere functies zijn: het bijhouden van de leestijd, het maken van een samenvatting (begrijpend lezen en schriftelijke formuleervaardigheid), de mogelijkheid om foto’s en plaatjes toe te voegen en de mogelijkheid om teksten te zoeken op auteur.

• Speciale woordherkenningssoftware

Het programma werkt met speciale woordherkenningssoftware zodat vrijwel alle woorden goed gecodeerd worden, inclusief de stomme klinkers en de regel voor de lange klinker. Handmatig kunnen nog enkele wijzigingen worden toegepast. Zie de klankkaart van Taal in Blokjes voor de verschillende kleuren die voor de klinkers en de medeklinkers worden gebruikt.

De Taal in Blokjes reader kan in de behandeling, op school en thuis worden gebruikt. Lezen met een tablet is aantrekkelijk voor kinderen en heeft, vergeleken met het ‘gewone boek‘, voordelen zoals een ruime verhaalkeuze, het uitvergroten van moeilijke woorden, doorscrollen naar een volgende pagina en nog meer extra instellingen.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over de TiB reader, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.