Zorgcoöperatie Nederland U.A.

Voor de nieuwe aanbesteding Jeugdzorg 2023 en 2024 hebben een aantal gemeenten/regio’s ervoor gekozen om het aantal te contracteren zorgaanbieders te beperken. Kleine en middelgrote zorgaanbieders wordt wel de mogelijkheid geboden in samenwerkingsverband als één zorgaanbieder in te schrijven op de aanbestedingsprocedure om op deze manier meer kans te maken om gecontracteerd te worden. Om deze samenwerking te faciliteren is de Zorgcoöperatie Nederland U.A. recentelijk opgericht. Het is de doelstelling van de coöperatie niet alleen lokaal/regionaal een rol te spelen in deze samenwerkingsverbanden maar ook bovenregionaal.

Bezoek de website van Zorgcooperatie Nederland voor meer informatie.

Onze regiebehandelaren hebben hun opleiding tot EMDR therapeut succesvol afgerond.

In 2021 zijn onze regiebehandelaren gestart met hun opleiding tot EMDR therapeut en inmiddels hebben zij de opleiding allemaal succesvol afgerond en wordt deze therapie al veelvuldig in onze praktijken toegepast voor de behandeling van trauma’s bij kinderen en jeugdigen.

Meer informatie over EMDR kunt u hier lezen, en meer informatie over trauma’s vindt u hier.

Werkgeheugentraining binnenkort ook voor VO leerlingen en in het Engels

Momenteel wordt er hard gewerkt om de werkgeheugentraining en de software applicatie ook geschikt te maken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd wordt er gewerkt en een Engelse variant (working memory training) zodat de training ook in Engelstalige landen ingezet kan worden. De verwachting is dat beide trainingen begin januari 2023 beschikbaar zullen zijn.

Meer informatie vindt u op de website van de werkgeheugentraining en de engelse variant kunt u hier bekijken: bcb-memory-training.com

ECLG is weer terug in de regio 's-Hertogenbosch

Na een jaartje te zijn weggeweest uit de regio ’s-Hertogenbosch kunnen wij u met veel plezier mededelen dat wij met ingang van 01 januari 2022 weer een gecontracteerde zorgaanbieder zijn voor Jeugd GGZ en Dyslexiezorg in de regio ’s-Hertogenbosch. Hieronder vallen de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss, St. Michielsgestel en Vught.

Voor zorg kunt u terecht in een van onze praktijken te Eindhoven, Helmond, Tilburg, Uden, ’s-Hertogenbosch, Oss, Tiel of Nijmegen. Voor vragen of informatie kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen met Demi Plummen, d.plummen@eclg.nl  tel. 085 – 878 11 70.

Extra ondersteuning voor de leerlingen van de Canadaschool te Doetinchem

Vanaf maart starten wij op de Canadaschool met extra RT-ondersteuning van een aantal groepjes leerlingen om de lees- en rekenachterstanden voor het einde van het schooljaar weg te werken. Wilt u meer weten over deze extra RT-ondersteuning dan kunt u een e-mail sturen naar mevr. Lejla Mededovic ( l.mededovic@eclg.nl ) of bellen naar 085 - 002 21 30.

Gratis nazorg voor leerlingen die (ernstige) problemen ondervinden met lezen en/of spelling

In de 2e helft van dit schooljaar starten we bij een aantal basisscholen weer een aantal 'lees- en spellinggroepjes' op om te voorkomen dat deze leerlingen onnodig doorstromen naar de vergoede en langdurige dyslexiezorg.

Meer informatie over gratis nazorg bij dyslexie en lees- en spellingproblemen
Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Meer informatie vindt u op de website van het Nederlands Jeugdinstituut
Gratis webinars over en voor Onderwijs & Jeugdzorg

In de komende maanden organiseren wij weer een groot aantal (gratis) webinars over actuele thema's binnen het onderwijs en de jeugdzorg, zoals behandeling en behandelmethoden binnen de jeugd GGZ, dyslexie, onbegrepen gedrag en executieve functies, kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong ect.

Meer informatie over deze webinars en aanmelden
Corona en stress: wat is het effect op onze kinderen?

Drs. Christina Karydaki, regiebehandelaar bij ECLG expertisecentrum leren & gedrag, heeft een mooi artikel geschreven over de impact van de Coronacrisis op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Lees meer en download het hele artikel
Terug naar school na de intelligente lockdown

Als steuntje in de rug bij het opstarten heeft ECLG een aantal zinvolle en leuke activiteiten gebundeld voorzien van veel informatie, gesprekskaarten en werkbladen. Om te gebruiken, als inspiratie of om te delen met collega's.

Meer informatie of de bundel downloaden
Basisschool in Gaanderen start met gratis nazorg dyslexie verzorgd door ECLG

ECLG biedt op deze school extra (gratis) ondersteuning aan leerlingen met (ernstige) lees- en spellingproblemen. Met een aantal andere scholen zijn wij momenteel in overleg of een ondersteuningsgroepje ook op hun school in praktisch opzicht haalbaar is.

Meer informatie over gratis nazorg dyslexie
Workshop 'Psychosociale problemen in de klas' voor SWV Plein 013 te Tilburg

Op dinsdag 10 maart heeft Peggy Immenga (Orthopedagoog-generalist ECLG) een workshop verzorgd voor consulenten van het samenwerkingsverband Plein 013 Tilburg.

Meer informatie over samenwerking in de jeugdzorg & onderwijs
Nieuwe opleiding: ACT4School

ACT staat voor Acceptance & Commitment Therapy en nagenoeg alle gedragswetenschappers van ECLG hebben de ACT4Kids opleiding succesvol afgerond.

ECLG heeft deze opleiding vertaald naar een 3-daagse opleiding voor oa leerkrachten, intern begeleiders, mentoren, zorgcoördinatoren, POH-GGZ, CJG-ers, wijkteams of consulenten Team Jeugd.

Meer informatie over deze ACT training
Basisschool in Maastricht start met gratis nazorg dyslexie verzorgd door ECLG

ECLG biedt op deze school extra (gratis) ondersteuning aan leerlingen met (ernstige) lees- en spellingproblemen.

Meer informatie over gratis nazorg dyslexie
ECLG opent nieuw gezondheidscentrum in Eindhoven

ECLG heeft recentelijk een nieuw gezondheidscentrum geopend aan de Jeroen Boschlaan 220 te Eindhoven. Naast onze eigen orthopedagogen- en psychologenpraktijk voor kinderen & jeugdigen kunnen zich ook andere zorgprofssionals vestigen in dit centrum zoals een logopediste, fysiotherapeute, speltherapeute, voedingsdeskundige, of kinder- & jeugdpsychiater.

In dit centrum zullen ook veel van onze cursussen en trainingen voor onderwijsprofessionals verzorgd gaan worden.

Meer informatie over beschikbare praktijkruimte in dit centrum
Interventieprogramma 'Grip op dyslexie'

Het programma 'Grip op dyslexie' is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van basisscholen en zorgt ervoor dat er minder leerlingen doorstromen naar de vergoede dyslexiezorg.

Lees meer over 'Grip op dyslexie'
Emotieregulatie: het explosieve kind

De term ‘Het explosieve kind’ roept vast een herkenbaar beeld van een kind op. Een kind dat moeite heeft met het reguleren van emoties. Een kind dat snel, vaak en heftig gefrustreerd is. Een kind dat moeite heeft om adaptief en/of flexibel te reageren in situaties. Een kind dat vaak gezien wordt als koppig, manipulatief, brutaal, aandacht trekkend, overheersend, ongemotiveerd, dwars en/of opstandig.

Het i-BCB programma van ECLG (integraal Brain Cognition & Behaviour programma) helpt kinderen en ouders om te leren om beter om te gaan met hun emoties.

Lees meer over emotieregulatie en i-BCB programma
De nieuwe WISC-V intelligentietest is uit.

Sinds kort is de nieuwe WISC-V IQ test op de markt. ECLG beschikt al over de nieuwe WISC-V, maar deze kan nog niet zondermeer ingezet worden omdat de test momenteel nog ter goedkeuring ligt bij de COTAN.

Lees meer over de nieuwe WISC V IQ test
Mindfulness voor ouder en kind

In diverse locaties in Nederland verzorgen wij de Aand8 training voor ouder en kind. Aand8 is een individuele aandachttraining voor kinderen, jongeren en (een van de) ouders en is gebaseerd op Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT).

Lees meer over deze Aand8 training
Opleiding tot gecertificeerd trainer-coach: Beelddenkers halen rechts in!

ECLG verzorgt in diverse locaties in Zuidoost Nederland de 2-daagse opleidingen tot trainer-coach "Beelddenkers halen rechts in!" Deze training is ontwikkeld voor professionals die (dagelijks) werken met kinderen en jeugdigen, zoals leerkrachten, intern begeleiders en mentoren in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Maar ook voor logopedisten, orthopedagogen, psychologen en kindercoaches.

Lees meer over onze opleiding tot Beelddenk-trainer