Stress door Corona

Wat is het effect op onze kinderen?

Corona en stress

Op 16 maart jl. is ons land voor de eerste keer in een intelligente lockdown beland, vanwege het Corona-virus dat snel om zich heen greep. Vanaf dat moment ziet het dagelijkse leven van kinderen en volwassenen er anders uit. Vaste patronen en routines vallen weg, banen staan op de tocht, mensen worden ziek en vrezen wellicht voor hun leven of voor het leven van hun dierbaren. Zekerheden worden onzekerheden. Kinderen mogen niet meer fysiek naar school, mogen hun opa’s en oma’s niet bezoeken en kunnen niet meer met vriendjes spelen. Het nieuws wordt gedomineerd door het gevaar dat Corona levert of kan opleveren voor het leven van kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. De impact van het virus op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen blijft enigszins onderbelicht.

Elke gebeurtenis of periode die een aanslag doet op het dagelijkse leven van kinderen, heeft logischerwijs een ontwrichtende werking en brengt stress en zorgen met zich mee. Wat staat ons de komende periode te wachten, wanneer de schoolgang van kinderen langzaam wordt hervat? Is het aannemelijk dat wij de komende tijd te maken gaan krijgen met aanzienlijk meer kinderen die een acute stressstoornis (ASS) of een posttraumatische stressstoornis (PTSS) gaan ontwikkelen? Kunnen wij hier al op anticiperen door een inschatting te maken van de zorgbehoefte van kinderen?

De impact van het virus

In dit whitepaper wordt een theoretische onderbouwing gegeven betreffende traumatisering bij kinderen tussen 6 en 18 jaar. Daarbij wordt een prognose gesteld voor de komende maanden, zodat hierop geanticipeerd kan worden wat betreft de onderwijs-, ondersteuning- en zorgbehoefte van kinderen.

Wat komt er verder aan de orde?

  • Wat is trauma?
  • Soorten trauma
  • Acute stress of PTSS
  • De cijfers
  • Protectieve factoren en veerkracht
  • Conclusie
  • Advies
White paper downloaden

Leerachterstanden vanwege Corona wegwerken

Het is inmiddels duidelijk dat de leerachterstand als gevolg van alle Corona-maatregelen bij menige leerling behoorlijk is opgelopen, en de vraag is dan ook of deze achterstanden in de resterende maanden van dit schooljaar nog enigszins weggewerkt kunnen worden. In bijna onmogelijke taak voor alle onderwijsprofessionals. Als specialisten op dit gebied willen wij graag ons steentje bijdragen in dit proces door middel van een aantal gratis ‘Bijles Boosts’.

Meer informatie over de 'Bijles Boosts'