Opleiding rekencoördinator basisonderwijs

Wordt het rekenonderwijs op een effectieve manier gecoördineerd?

Opleiding rekencoördinator basisonderwijs

De kwaliteit van het rekenonderwijs in Nederland is nog altijd het middelpunt van discussie. Het is dan ook niet voor niets dat het rekenonderwijs onderwerp is van veel wetenschappelijke onderzoeken. De meningen blijven echter verdeeld. Daar waar het ene onderzoek "aantoont" dat het niveau van het uitvoeren van bewerkingen onder groep 8 leerlingen al sinds 1987 hard achteruit gaat, beweert een andere onderzoeker dat het niveau van schattend rekenen, in diezelfde periode, sterk is verbeterd. De vraag is of dit heeft te maken met de komst van nieuwe methodes of sluiten de opgestelde doelen niet goed aan?

Aan aandacht komt het rekenonderwijs in de media niets tekort. Maar hoe zit dit op uw school? Hoeveel aandacht is er voor het rekenen en wordt het rekenonderwijs op een effectieve manier gecoördineerd?

De driedaagse opleiding tot coördinator van het rekenonderwijs geeft zowel sturing als informatie. Er wordt een antwoord gegeven op vragen als waar je welke informatie kunt vinden met betrekking tot rekenvraagstukken, hoe je hierin een coachende rol kunt aannemen voor collega’s, routing kan aanbrengen binnen de school en hoe zijn rekenopbrengsten te analyseren en ga je hier vervolgens mee aan de slag? Vragen die onmisbaar zijn wanneer je het rekenen binnen de school wijs wil coördineren.

Over één ding zijn wetenschappers het immers eens: het benoemen van een rekencoördinator draagt aanzienlijk bij aan het optimaliseren van het rekenonderwijs op scholen.

Doelgroep

Leerkrachten en intern begeleiders binnen het basisonderwijs

Terugkomdag voor Rekencoördinatoren

Heeft u in het verleden onze opleiding tot Rekencoördinator gevolgd? Komt u er door de waan van de dag niet aan toe om als Rekencoördinator aan de slag te gaan? Of is het rekenonderwijs op uw school al volop in ontwikkeling, maar liggen er nog onbeantwoorde vragen? Dan is het verstandig om uw functie als Rekencoördinator kracht bij te zetten en deel te nemen aan deze terugkomdag.

Tijdens deze terugkomdag wordt er in vogelvlucht teruggeblikt op de belangrijkste kennis uit de Rekencoördinator opleiding van ECLG. Daarnaast is er veel ruimte voor het delen van praktijkervaringen met andere deelnemers en het stellen van uw vragen. De cursusleider zal gerichte feedback en extra tips geven die u meteen kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast wordt ingegaan op de nieuwste rekenontwikkelingen en gaan we dieper in op hoe u het rekenonderwijs (verder) kunt afstemmen op de leerlingen, in plaats van op de methode en waarom dat van belang is. Ook de rol van Rekencoördinator komt aan bod: u krijgt tips om samen met uw collega`s een doorgaande lijn voor het rekenonderwijs te creëren. Aan het einde van de dag heeft u een persoonlijk actieplan samengesteld, waarmee u als Rekencoördinator direct en met frisse moed aan de slag kunt.

Inhoud en opzet van de opleiding

Dag 1
 • Wat is waar?
  Mythes van het rekenonderwijs
 • Een goede rekencoördinator is . . .
  Kennismaken met de competenties van een rekencoördinator
 • Welke lijnen houden we aan?
  Puzzelen met de leerlijnen en rekendoelen op 1F en 1S niveau
 • De doorgaande lijn en essentiële onderdelen in de verschillende groepen
  Praktische tips voor rekenactiviteiten en organisatie van het rekenonderwijs van groep 1-8
 • Hoe te automatiseren?
  Theorie over effectief automatiseren en oefeningen voor de praktijk
 • Hoe geef ik richting binnen onze school?
  De eerste stappen naar een effectief protocol
Dag 2
 • Routing voor zwakke rekenaars
  Vanaf het signaleren via dossieropbouw en screening binnen de school naar extern onderzoek?
 • Rekenproblemen versus dyscalculie
  Wanneer spreken we van een rekenstoornis en wat doen we hieraan?
 • Het analyseren van opbrengsten en ermee aan de slag
  Met de gegevens van je eigen school
 • Koppeling naar het eigen rekenbeleid
  Hoe is het gesteld met het rekenbeleidsplan bij jullie op school? Wat moet er in een rekenbeleid staan, een eerste opzet wordt gegeven om daarna zelf aan de slag te kunnen gaan
Dag 3
 • Routing voor sterke rekenaars
  Wanneer spreken we van een sterke rekenaar en hoe daag je deze leerlingen uit?
 • De dagelijkse praktijk in de school
  Presentaties door de cursisten over de eerste stap die ze genomen hebben naar het effectiever maken van hun rekenonderwijs op school
 • De rekencoördinator aan het werk
  Een doorgaande lijn binnen de school, materialen maar ook in leerkrachtvaardigheden. Hoe kan een rekencoördinator het rekenonderwijs effectiever krijgen?
Terugkomdag (optioneel)
 • Terugblik opleiding Rekencoördinator.
 • Uitwisseling van praktijkervaringen andere deelnemers.
 • Mogelijkheid tot vragen stellen en gerichte feedback en tips krijgen voor uw persoonlijke situatie.
 • Nieuwste inzichten op het gebied van rekenonderwijs.
 • Tips voor het beter afstemmen van het rekenonderwijs op uw leerlingen i.p.v. op de rekenmethode.
 • Uw rol als Rekencoördinator: tips om samen met uw collega`s een doorgaande lijn voor het rekenonderwijs te creëren.
 • Persoonlijk actieplan: aan de slag!

Nadat wij uw aanmelding voor de terugkomdag ontvangen hebben, nemen wij nog contact met u op betreffende uw concrete (hulp)vragen, zodat de de cursusleider daar tijdens deze dag zo goed als mogelijk op kan inspelen.

Schooljaar 2024 - 2025: Locaties en trainingsdata
Online opleiding 1
Dag 1 do. 19 sep '24
Dag 2 do. 10 okt '24
Dag 3 do. 07 nov '24
Online opleiding 2
Dag 1 di. 24 sep '24
Dag 2 di. 15 okt '24
Dag 3 di. 12 nov '24
Online opleiding 3
Dag 1 do. 21 nov '24
Dag 2 do. 12 dec '24
Dag 3 do. 09 jan '25
Terugkomdagen (optioneel)
Optie 1 . nieuwe data
    volgen
Optie 2    
Apeldoorn
Dag 1 di. 24 sep '24
Dag 2 di. 15 okt '24
Dag 3 di. 12 nov '24
Nijmegen  (Wijchen)
Dag 1 do. 19 sep '24
Dag 2 do. 10 okt '24
Dag 3 do. 07 nov '24
's-Hertogenbosch
Dag 1 di. 24 sep '24
Dag 2 di. 15 okt '24
Dag 3 di. 12 nov '24
Eindhoven
Dag 1 do. 21 nov '24
Dag 2 do. 12 dec '24
Dag 3 do. 09 jan '25
Maastricht
Dag 1 di. 24 sep '24
Dag 2 di. 15 okt '24
Dag 3 di. 12 nov '24

Tijden

De opleidingen op locatie starten om 09.30 uur en duurt tot ca. 15.30 uur, en de online opleiding en terugkomdag start om 09.00 uur en duurt tot ca. 15.00 uur.

Studiebelasting

Totaal ca. 27 u waarvan 18 u contacttijd en ca. 9 u aan praktijkopdrachten.

Kosten

De prijs voor deze 3-daagse opleiding op locatie bedraagt €. 615,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen, certificaat, koffie/thee/fris en lunch.

De prijs voor de 3-daagse online opleiding bedraagt €. 550,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen en certificaat (digitaal).

De prijs voor de terugkomdag bedraagt €. 195,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen en certificaat (digitaal). Deze dag is optioneel.

Bij aanmelding van 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

Vroegboekkorting

Voor deelnemers die zich voor de zomervakantie aanmelden voor deze opleiding of terugkomdag die in schooljaar 2023 - 2024 van start gaat geldt, naast de hierboven omschreven korting, een extra korting van 7.5%

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze training bedraagt 29 resp. 26 (online opleiding)

Wat zijn EduCredits?

Aanmelden opleiding Rekencoördinator

U kunt zich middels onderstaand formulier aanmelden voor deze opleiding. Meld u svp aan met uw e-mailadres van uw school of bestuur. Aanmeldingen met een @gmail, @hotmail etc. worden niet door ons verwerkt.

Online opleiding 2024 - 2025:

Online opleiding 1:  do. 19 sept - 10 okt - 07 nov '24
Online opleiding 2:  di. 15 sep - 15 okt - 12 nov '24
Online opleiding 2:  do. 21 nov -12 dec - 09 jan '25

Opleidingen 2024 - 2025 op locatie:

Apeldoorn:  di. 24 sep - 15 okt - 12 nov '24
Nijmegen:  do. 19 sept - 10 okt - 07 nov '24
's-Hertogenbosch:  di. 24 sep - 15 okt - 12 nov '24
Eindhoven:  do. 21 nov - 12 dec - 09 jan '25
Maastricht:  di. 24 sep - 15 okt - 12 nov '24

Terugkomdag Rekencoördinator (optioneel):

Terugkomdag

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer aantal aanmeldingen/deelnemers:

1 aanmelding/deelnemer
2 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
3 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
4 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting
5 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting

Naam overige deelnemers (ivm certificaat) en hun e-mailadres ivm de uitnodiging.