Wachttijden en klachten

Overzicht wachttijden en ons klachten- en privacyreglement

Wachttijden en klachtenreglement

Hier vindt u meer informatie over onze wachttijden en ons klachten- en privacyreglement.

Wachttijden

Voor de meeste van onze praktijklocaties geldt dat er korte wachttijden zijn en dat de zorg dus niet direct opgestart kan worden. Na uw aanmelding ontvangt u binnen 1-2 werkdagen onze intakevragenlijst. Nadat wij de ingevulde en ondertekende intakevragenlijst van u retour hebben mogen ontvangen, wordt op korte termijn contact met u opgenomen (per e-mail of telefoon) om het intakegesprek in te plannen of met het verzoek om aanvullende informatie.

* Voor onderzoek, behandeling, begleiding of logopedie gelden onderstaande wachttijden (in weken) gerekend vanaf datum intakegesprek.

Praktijk Intake      Onderzoek * Behandeling * Begeleiding *
Deventer 5 - 10 2 - 3 2 - 3     nvt
Apeldoorn 5 - 10 2 - 3 2 - 3     nvt
Zeist 3 - 5 2 - 3 2 - 4     nvt
Nieuwegein 2 - 4 2 - 3 2 - 4     nvt
Tiel 2 - 4 2 - 3 1 - 4     nvt
Veenendaal 1 - 3 2 - 3 1 - 4     nvt
Ede 3 - 4 2 - 3 1 - 4     nvt
Arnhem 3 - 5 2 - 3 1 - 4     nvt
Nijmegen 3 - 5 2 - 3 1 - 4     nvt
Oss 2 - 3 2 - 3 1 - 3     nvt
's-Hertogenbosch 2 - 3 2 - 3 1 - 3     nvt
Uden 4 - 5 2 - 3 1 - 3     nvt
Veghel 2 - 3 2 - 3 1 - 3     nvt
Breda 2 - 4 2 - 3 2 - 4     nvt
Tilburg 2 - 4 2 - 3 2 - 4     nvt
Eindhoven 3 - 5 2 - 3 2 - 4     nvt
Helmond 3 - 5 2 - 3 2 - 4     nvt
Weert 2 - 4 3 - 4 2 - 4     nvt
Roermond 3 - 5 3 - 4 2 - 4     nvt
Sittard 3 - 5 3 - 4 2 - 4  2 - 3
Geleen 3 - 5 3 - 4 2 - 4  2 - 3
Kerkrade 3 - 5 3 - 4 2 - 4     nvt
Maastricht Oost 3 - 5 3 - 4 2 - 4  2 - 3
Maastricht West 3 - 5 3 - 4 2 - 4  2 - 3

Klachtenreglement

Wij zullen de zorg voor uw dochter of zoon naar eer en geweten op ons nemen, maar het kan zijn dat u desondanks niet tevreden bent over onze zorg. In ons klachtenreglement vindt u de procedure om een klacht in te dienen.

Mochten wij er samen toch niet naar uw tevredenheid uitkomen dat kunt u zich wenden tot het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) waarbij ECLG is aangesloten. U kunt hier het klachtenjaarverslag 2020, 2021, 2022 en 2023 welke door het CBKZ over ECLG zijn opgesteld downloaden.

Privacyreglement

Vanaf het moment van aanmelding verstrekt u gegevens over u kind(eren), uw partner en uzelf aan ECLG. En wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.


Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben of wenst u nog aanvullende informatie dan zijn wij u graag verder van dienst.