Wachttijden en klachten

Overzicht wachttijden en ons klachten- en privacyreglement

Wachttijden en klachtenreglement

Hier vindt u meer informatie over onze wachttijden en ons klachten- en privacyreglement.

Wachttijden

Voor de meeste van onze praktijklocaties geldt dat er geen wachttijden zijn en dat de zorg dus op korte termijn opgestart kan worden. Na uw aanmelding ontvangt u binnen 1-2 werkdagen onze intakevragenlijst. Nadat wij de ingevulde en ondertekende intakevragenlijst van u retour hebben mogen ontvangen, wordt op korte termijn contact met u opgenomen (per e-mail of telefoon) om het intakegesprek in te plannen of met het verzoek om aanvullende informatie.

Voor enkele praktijklocaties geldt op dit moment helaas wel een wachttijd:

Praktijk Intake Onderzoek Behandeling
Rosmalen 2-3 weken 3-4 weken 3-4 weken
Tiel 2-3 weken 3-4 weken 3-4 weken
Zwolle 2-3 weken 3-4 weken 3-4 weken

Klachtenreglement

Wij zullen de zorg voor uw dochter of zoon naar eer en geweten op ons nemen, maar het kan zijn dat u desondanks niet tevreden bent over onze zorg. In ons klachtenreglement vindt u de procedure om een klacht in te dienen. U kunt hier ons klachtenjaarverslag 2019 downloaden

Mochten wij er samen toch niet naar uw tevredenheid uitkomen dat kunt u zich wenden tot het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) waarbij ECLG is aangesloten. U kunt hier het klachtenjaarverslag 2018 en het klachtenjaarverslag 2019 dat het CBKZ over ECLG heeft opgesteld downloaden.

Privacyreglement

Vanaf het moment van aanmelding verstrekt u gegevens over u kind(eren), uw partner en uzelf aan ECLG. En wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.


Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben of wenst u nog aanvullende informatie dan zijn wij u graag verder van dienst.