Wachttijden en klachten

Overzicht wachttijden en ons klachten- en privacyreglement

Wachttijden en klachtenreglement

Hier vindt u meer informatie over onze wachttijden en ons klachten- en privacyreglement.

Wachttijden

Voor de meeste van onze praktijklocaties geldt dat er geen wachttijden zijn en dat de zorg dus op korte termijn opgestart kan worden. Na uw aanmelding ontvangt u binnen 1-2 werkdagen onze intakevragenlijst. Nadat wij de ingevulde en ondertekende intakevragenlijst van u retour hebben mogen ontvangen, wordt op korte termijn contact met u opgenomen (per e-mail of telefoon) om het intakegesprek in te plannen of met het verzoek om aanvullende informatie.

* Voor onderzoek, behandeling of begleiding gelden onderstaande wachttijden gerekend vanaf datum intakegesprek.

Praktijk Intake Onderzoek * Behandeling * Begeleiding *
Deventer 3 - 4 weken 2 - 3 weken 2 - 3 weken     nvt
Apeldoorn 3 - 4 weken 2 - 3 weken 2 - 3 weken     nvt
Amersfoort 2 - 4 weken 2 - 3 weken 2 - 4 weken     nvt
Zeist 2 - 4 weken 2 - 3 weken 2 - 4 weken     nvt
Nieuwegein 2 - 4 weken 2 - 3 weken 2 - 4 weken     nvt
Tiel 1 - 3 weken 1 - 3 weken 1 - 4 weken     nvt
Ede 1 - 3 weken 1 - 3 weken 1 - 4 weken     nvt
Arnhem 2 - 3 weken 1 - 3 weken 1 - 4 weken     nvt
Nijmegen 2 - 3 weken 1 - 3 weken 1 - 4 weken     nvt
Oss 2 - 3 weken 1 - 3 weken 1 - 3 weken     nvt
's-Hertogenbosch 2 - 3 weken 1 - 3 weken 1 - 3 weken     nvt
Uden 2 - 3 weken 1 - 3 weken 1 - 3 weken     nvt
Breda 2 - 3 weken 2 - 3 weken 2 - 4 weken     nvt
Tilburg 2 - 3 weken 2 - 3 weken 2 - 4 weken     nvt
Eindhoven 2 - 4 weken 2 - 3 weken 2 - 4 weken     nvt
Helmond 2 - 4 weken 2 - 3 weken 2 - 4 weken     nvt
Weert 2 - 4 weken 2 - 3 weken 2 - 4 weken     nvt
Roermond 2 - 4 weken 2 - 3 weken 2 - 4 weken     nvt
Sittard-Geleen 3 - 4 weken 2 - 3 weken 2 - 4 weken  1 - 3 weken
Kerkrade 3 - 4 weken 2 - 3 weken 2 - 4 weken     nvt
Maastricht 3 - 4 weken 2 -3 weken 2 - 4 weken  1 - 3 weken

Klachtenreglement

Wij zullen de zorg voor uw dochter of zoon naar eer en geweten op ons nemen, maar het kan zijn dat u desondanks niet tevreden bent over onze zorg. In ons klachtenreglement vindt u de procedure om een klacht in te dienen.

Mochten wij er samen toch niet naar uw tevredenheid uitkomen dat kunt u zich wenden tot het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) waarbij ECLG is aangesloten. U kunt hier het klachtenjaarverslag 2018, 2019, 2020 en 2021 welke door het CBKZ over ECLG zijn opgesteld downloaden.

Privacyreglement

Vanaf het moment van aanmelding verstrekt u gegevens over u kind(eren), uw partner en uzelf aan ECLG. En wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.


Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben of wenst u nog aanvullende informatie dan zijn wij u graag verder van dienst.