Gratis nazorg dyslexie

Maatwerkondersteuning voor leerlingen die uitbehandeld zijn

Gratis nazorg dyslexie

ECLG biedt maatwerkondersteuning op school aan voor kleine groepjes leerlingen die al zijn uitbehandeld voor ernstige dyslexie (ED), maar waarvoor deze nazorg wel wenselijk is. Dit groepje leerlingen kan gecombineerd worden met leerlingen die wel de diagnose dyslexie hebben, maar geen ED en dus niet in aanmerking komen voor de vergoede zorg. Of met leerlingen die (ernstige) problemen ondervinden met lezen en spelling om zo te voorkomen dat deze leerlingen alsnog doorstromen naar de vergoede dyslexiezorg.

ECLG biedt deze zorg op school gratis aan. Aan deze gratis ondersteuning zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

 • er zijn al leerlingen bij ECLG onder behandeling voor ED.
 • de school/leerkrachten zijn al (enigszins) bekend met Taal in Blokjes of zijn bereid om de cursus TiB te volgen.
 • het percentage leerlingen die doorstromen naar de vergoede dyslexiezorg ligt bij voorkeur boven het landelijk gemiddelde.

Bij onderstaande scholen wordt deze vorm van extra ondersteuning al uitgevoerd en met een aantal andere scholen wordt momenteel overlegd of een ondersteuningsgroepje in praktisch opzicht haalbaar is.

 • Bernard Lievegoedschool te Maastricht
 • Kindcentrum Anne Frank te Maastricht
 • Kindcentrum Aelse te Elsloo
 • Basisschool Bocholtz te Bocholtz
 • Basisschool de Korenaar te Eindhoven
 • Basisschool 't Startblok te Eindhoven
 • Montessori+ te Breda
 • o.b.s. Wis en Wierig te Gaanderen
 • Ludgerrusschool te Lichtenvoorde

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over nazorg dyslexie, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 877 1673.