Autisme en ADHD

Hoe ga je daar in de klas effectief mee om?

Autisme en ADHD in de klas

In iedere klas zitten leerlingen die druk zijn en moeite hebben om zich te concentreren. Gemiddeld zit in elke klas wel een leerling die druk is, elke dag, het hele jaar door. Luisteren en instructies opvolgen is lastig voor hen. Zo'n leerling is niet alleen druk, maar doet vaak meteen wat er in zijn of haar hoofd opkomt. Hoewel dit vaak grappig is, kan het storend voor de rest van de klas zijn. Een redelijke kans dat er sprake is van ADHD bij deze leerling.

Er zijn ook leerlingen die moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Zij bekijken de wereld vanuit een "ik" perspectief. Ze hebben moeite met het interpreteren van taal, gezichtsuitdrukkingen en sociale situaties. Dit kan problemen opleveren in het functioneren binnen een groep. Mogelijk is er sprake van een vorm van autisme bij zo'n leerling.

Een leerling met autisme of ADHD heeft speciale aandacht nodig. Maar met veel leerlingen in de klas is dat niet altijd eenvoudig. Om een leerling met autisme of ADHD goed te kunnen begeleiden moet een leerkracht zich kunnen verplaatsen in de leefwereld van deze leerling

Er is geen kant-en-klare aanpak voor leerlingen met autisme of ADHD. Iedere leerling is anders en verdient een aanpak die past bij zijn of haar ontwikkeling.

Voor deze leerlingen wordt meer van de leerkracht gevraagd dan alleen een pedagogische insteek of een preventieve klassikale gedragsaanpak. Deze leerlingen hebben behoefte aan een leerkracht die aansluit bij hun onderwijsbehoeften.

Leerkrachttraining

In een training van 2 dagen met huiswerkopdrachten wordt op een praktijkgerichte manier verduidelijkt wat autisme en ADHD inhoudt en welke consequenties dit heeft voor het onderwijs. Maatwerk, maar wel op groepsniveau. Je krijgt inzicht in de onderwijsbehoeften van deze leerlingen, waarbij we extra aandacht besteden aan de communicatie en leerstijlen van deze leerlingen. Als leerkracht ben je daardoor beter in staat om een leerling met autisme of ADHD in de klas op een effectieve manier te begeleiden. Beter voor de leerling, beter voor de klas en beter voor de leerkracht!

Inhoud en opbouw van de training

 • een start met wat theorie: wat weet ik al van autisme en ADHD, wat zijn kenmerken van autisme en ADHD, wat is er leuk aan een kind met autisme of ADHD.
 • welke onderwijsbehoeften hebben kinderen met autisme? Denk hierbij aan de inrichting van je klaslokaal, maar ook aan je communicatie- en leerkrachtvaardigheden.
 • goed leren kijken: om te komen tot een effectieve aanpak is eerst een heldere analyse van het gedrag nodig. Met hulp van het S-G-G-schema (situatie-gedrag-gevolg) leer je gedrag te observeren en te analyseren.
 • doen: van daaruit zet je de stap naar praktische aanpassingen in de klas, taken en instructies, en naar het aanleren van gewenst gedrag; we kijken daarbij naar taaksituaties, overgangssituaties, en situaties buiten school.
 • stilstaan bij je eigen gedachten en gevoelens: welke invloed heeft een leerling met autisme of ADHD op mij als leerkracht en hoe kan ik daar ontspannen en effectief mee omgaan.
 • tot slot leer je hoe je kunt samenwerken met ouders.

Na de training heb je

 • inzicht in de leefwereld van kinderen met autisme of ADHD en wat dit doet met de leerling zelf en met de klas.
 • een beter begrip voor kinderen met autisme of ADHD.
 • handvatten voor gedragsbeïnvloeding.
 • handvatten om het SGG-schema toe te passen.
 • tips voor samenwerking met ouders.

Een korte beschrijving van de opbouw en inhoud per sessie, zullen wij u graag op uw verzoek per e-mail toesturen.

Voor wie is deze training geschikt?

 • (speciaal) basisonderwijs: leerkrachten, intern begeleiders en Remedial Teachers
 • voortgezet onderwijs: docenten klas 1 - 2, mentoren en zorgcoördinatoren (onderbouw)
Data online trainingen 2022 - 2023
Online training 2
Dag 1 di. 08 nov '22
Dag 2 di. 29 nov '22
Online training 3
Dag 1 do. 24 nov '22
Dag 2 do. 15 dec '22

Tijden

De online training start om 09.00 uur en duurt tot ca. 15.30 uur.

Studie-uren

Totaal 14 uur, waarvan 10 contacturen en ca. 4 uur opdrachttijd

Kosten

De prijs voor de 2-daagse online training bedraagt €. 385,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen en certificaat (digitaal).

Bij aanmelding van 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze cursus bedraagt 19.

Wat zijn EduCredits?

Aanmelden voor Autisme en ADHD

U kunt zich middels onderstaand formulier aanmelden voor deze training. Meld u svp aan met uw e-mailadres van uw school, bestuur of praktijk. Aanmeldingen met een @gmail, @hotmail etc. worden niet door ons verwerkt.

Selecteer hieronder uw online training:

Online training 1:   di. 08 nov - 29 nov '22 van 09.00 - 15.30 u
Online training 2:   do. 24 nov - 15 dec '22 van 09.00 - 15.30 u
      * keuze verplicht

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer aantal aanmeldingen/deelnemers:

1 aanmelding/deelnemer
2 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
3 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
4 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting
5 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting

 Naam overige deelnemers (ivm certificaat) en hun e-mailadres ivm de uitnodiging.