Maatwerk implementatietrajecten

Van didactische ontwikkeling tot opstellen en implementeren van diverse protocollen

Maatwerk

Er zijn veel methoden, handleidingen en materialen beschikbaar voor het inrichten en vormgeven van uw onderwijs.

De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met een juiste implementatie en toepassing van de gekozen methoden, materialen en protocollen. In sommige situaties kan het handig en verstandig zijn om externe expertise in te schakelen om net iets meer te halen uit een methode. ECLG Leerlingenzorg ondersteunt scholen en leerkrachten bij dit proces.

Ondersteuningstrajecten
Op persoonlijk vlak

De ondersteuning c.q. training kan gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten. Hierbij wordt in teamverband en op individueel niveau gekeken naar en gewerkt aan:

 • de eigen kracht leren kennen en deze effectief kunnen inzetten
 • praktische technieken die het pedagogisch klimaat in de klas direct verbeteren
 • praktische technieken die bijdragen aan betere didactische vaardigheden
 • praktische technieken om de rol als leerkracht binnen de school te versterken.
 • interventies om als excellente leerkracht in ontwikkeling te blijven.
 • omgaan met onderwijs- en maatschappelijke ontwikkelingen.
Voor methoden en protocollen

Voor begeleidingstrajecten betreffende methoden en protocollen kunt u denken aan:

 • opstellen en implementeren van het dyscalculieprotocol
 • opstellen en implementeren interventieprogramma dyslexie
 • opstellen en implementeren anti-pestprotocol
 • signaleren en begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen
 • schoolbreed executieve functiedoelen koppelen aan lesdoelen
 • trendanalyse, deskundigheidsbevordering en klassenobservaties
Vragen of wilt u meer weten?

Een van onze onderwijsadviseurs maakt dan graag een (telefonische) afspraak met u voor een nadere kennismaking.