Speltherapie

Psychotherapie voor kinderen

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie. Het is een hulpmiddel voor kinderen waarbij de ontwikkeling op welke manier dan ook stagneert. Door middel van spel kan het kind ontspannen. Daarnaast kan het kind gedachten, gevoelens en wensen uiten, ervaringen ordenen en verwerken en experimenteren met verschillende vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan krijgen.

Waarom speltherapie?

Omdat spel de taal is van kinderen. Met spel kan een kind laten zien wat hij of zij nog lastig vindt om te vertellen of niet kan vertellen omdat de woorden er nog niet voor zijn. Spelen is de manier waarop je kind de wereld ontdekt en ervaringen en gevoelens uit, ordent en verwerkt. Ook kan je kind in spel experimenteren met nieuw gedrag. Hierdoor leert het omgaan met lastige situaties.

In de spelkamer mogen kinderen echt even kind zijn en zijn er geen verwachtingen. Dit kan al een hoop spanningen en druk wegnemen bij het kind.

Wanneer speltherapie

Wanneer de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmerd wordt door (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen, kan speltherapie een oplossing bieden. Er kan aan de volgende problemen gedacht worden:

 • Problemen met emotieregulatie zoals:
  - moeite met het uiten van gevoelens
  - gebrek aan zelfvertrouwen
  - negatief zelfbeeld
 • Last hebben van vervelende gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma's
 • Hechtingsproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Problemen in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet (goed) samen kunnen spelen, pesten, teruggetrokken gedrag
 • Problemen in de omgang met volwassenen
 • Rouwverwerking bij verlies van een dierbare, maar bijvoorbeeld ook bij scheiding van ouders

Hoe werkt speltherapie

De therapie vindt plaats in de spelkamer en duurt 45 minuten. De spelkamer is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: Playmobil, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, dieren, boksbal, verkleedspullen etc.

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en begint met het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Deze relatie is heel belangrijk, daarom wordt daar goed de tijd voor genomen. Het verschilt per kind hoe snel dit zal gaan.

Tijdens het spel, volgt de therapeut het kind. De therapeut brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee wanneer het kind dit wil. Het kind heeft de regie in de spelkamer, de therapeut volgt het kind en leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen.

De speltherapeut heeft een empathische en accepterende grondhouding en is congruent en voorspelbaar.

Behandellocaties & wachttijden

Voor een intakegsrpek of behandeling van uw dochter of zoon kunt u terecht in van onze onderstaande behandelpraktijken.

* wachttijd in weken.

Praktijk Intake    Behandeling na intake
Maastricht    1    1
Beek    1    1

Uw zoon of dochter aanmelden

De kosten voor speltherapie worden door uw gemeente vergoed. Om daarvoor in aanmerking te komen dient u een verwijzing bij uw huisarts aan te vragen. Een verwijzing van de jeugdarts (via de school) is ook mogelijk. Een derde optie is om contact op te nemen met uw gemeente en een van de jeugdconsulenten verzorgt dan een beschikking voor u. Mocht u hierover nog vragen hebben dan zal een van onze medewerkers op ons bedrijfsbureau u hiermee graag verder helpen.

Gewenste behandellocatie

Maastricht           Beek
  (keuze verplicht)

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Gegevens zoon/dochter:

Dochter      Zoon *

Wilt u meer weten?

Wilt u een afspraak maken of wenst u meer informatie over speltherapie bij kinderen, dan kunt u een e-mail sturen naar mevr. Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 877 16 73.