EMDR therapie voor kinderen & jeugdigen

Verwerking van trauma's met EMDR therapie

EMDR therapie

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. EMDR therapie helpt om het informatieverwerkingsproces af te ronden, zodat traumatische herinneringen gewone herinneringen kunnen worden.

EMDR kind/jeugd

In de EMDR behandeling wordt aan het kind of de jeugdige gevraagd over de bewuste gebeurtenis te vertellen en daarna stil te staan bij het beeld dat nu nog het akeligst is. Terwijl het kind zich hierop concentreert, wordt nog iets anders gevraagd. Meestal is dit het met de ogen volgen van de vingers van de behandelaar of lichtjes op een lichtbalk, maar het kan ook zijn dat de behandelaar op de handen of knieën van het kind trommelt, of andersom. Soms wordt hier nog een taak aan toegevoegd, bijvoorbeeld een hoofdrekentaak. Regelmatig zal de behandelaar aan het kind vragen wat hij of zij merkt of wat er in hem of haar opkomt. Dit kan van alles zijn, beelden, gedachten of emoties maar ook lichamelijke sensaties zoals spanning of pijn. De oogbeweegtaak – ook wel set genoemd – zal een paar keer herhaald worden en steeds worden dezelfde vragen gesteld.

Gedurende de behandeling(en) zal het kind of de jeugdige het beeld van de gebeurtenis steeds beter kunnen verdragen. Hiermee wordt de gebeurtenis niet minder erg, maar het kind zal steeds minder van slag raken wanneer het aan de gebeurtenis denkt.

EMDR - snel en effectief

EMDR werkt snel en effectief en als er bij kinderen of jongeren sprake is van een enkelvoudig trauma, dan zijn vaak maar een paar EMDR sessies nodig.

Na een behandelsessie of gedurende het behandeltraject kan het zijn dat hij of zij vaker bezig is met de ingrijpende gebeurtenis(sen) of aan voorvallen terugdenkt die daarmee te maken hebben. Dit komt doordat er een verwerkingsproces in gang is gezet en dit proces ook na de behandelsessie doorgaat. Dit kan leiden tot meer onrust of angst maar meestal is dat drie dagen na een behandelsessie weer voorbij.

Uit wetenschappelijk onderzoek bij volwassenen is gebleken dat EMDR therapie een effectieve behandelmethode is bij trauma. Daarnaast laat de behandelpraktijk zien dat EMDR ook bij kinderen en jongeren effectief kan worden ingezet. Wetenschappelijke studies op dit gebied zijn veelbelovend.

Hoewel dus is bewezen dát het werkt, is nog niet helemaal duidelijk hóe. Het vermoeden is dat het natuurlijk verwerkingsproces wordt gestimuleerd door aandacht voor de betreffende herinnering in combinatie met een taak die het geheugen belast, waarna de herinnering wordt opgeslagen met minder emotionele belasting.

Gecertificeerde EMDR therapeuten

De therapeuten die binnen ECLG met EMDR werken, hebben een VEN erkende EMDR-opleiding (VEN = Vereniging EMDR Nederland) gevolgd die specifiek is toegespitst op de behandeling van kinderen en jongeren. Zij zijn opgeleid voor de behandeling van   enkelvoudig ‘type 1’ trauma. Bij chronische traumatisering (type II trauma) wordt doorverwezen naar de (hoog) specialistische GGZ.

EMDR behandeling bij kinderen van 8 tot 12 jaar

EMDR behandeling bij jongeren van 12 tot 18 jaar

Kinderen over hun ervaring met EMDR

Informatie over trauma's

Meer informatie over trauma's vindt u hier.

Wilt u meer weten?

Wilt u een afspraak maken of wenst u meer informatie over EMDR therapie bij kinderen en jeugdigen, dan kunt u een e-mail sturen naar mevr. Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 877 16 73.