ACT4Kids therapie

ACT4Kids | Acceptance & Commitment Therapy voor kinderen & jeugdigen

ACT4Kids therapie

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en ACT4Kids is speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren en sluit daarom veel beter aan bij de psychologische en neurologische ontwikkelingen van kinderen en jeugdigen.

Nagenoeg het hele ECLG team heeft de ACT4Kids opleiding succesvol afgerond en de therapie wordt dan ook al veelvuldig in al onze praktijken ingezet.

Psychologische flexibiliteit

Kinderen en jongeren ervaren steeds meer stress, het aantal jongeren met burn-out en/of depressieve verschijnselen neemt toe. We zien steeds meer kinderen en jongeren die de lat zo hoog leggen dat ze er ziek van worden, vastlopen en uitvallen. Er zijn hiervoor verschillende verklaringen te vinden, over het algemeen komt het erop neer dat we in een maatschappij leven waarvan veel van ons wordt verwacht, er steeds meer prikkels zijn die verwerkt moeten worden, succes maakbaar lijkt en succes (en falen!) erg zichtbaar en dichtbij zijn via sociale media.

De huidige maatschappij vraagt hiermee andere vaardigheden van onze kinderen en jongeren dan bijvoorbeeld een decennium geleden. Het vraagt om meer psychologische flexibiliteit en persoonlijke veerkracht. Meer bagage om hetgeen je in het leven tegenkomt het hoofd te bieden.

Evidence based therapie

ACT is een therapievorm die hierbij helpt. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en is een (evidence based) derde generatie gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je in het leven tegenkomt. Het gaat bij ACT enerzijds om het accepteren van vervelende gedachten en gevoelens in plaats van ermee in gevecht te gaan en anderzijds om zélf richting te geven aan je leven. Wat is voor mij belangrijk en hoe wil ik leven, in plaats van je te laten leiden door negatieve gedachten en het vermijden van de dingen die negatief zouden kunnen uitpakken. Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is daarmee niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.

De training ACT4Kids is een vertaling van Acceptance and Commitment Therapy naar de belevingswereld van kinderen en jongeren waarbij ze vaardigheden aangeleerd krijgen om onbevangen en nieuwsgierig te kunnen blijven en niet gevangen raken in hun gedachten en gevoelens. Het gaat hierbij niet zozeer om anders te leren denken, maar ze te leren hoe ze anders met hun gedachten om kunnen gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een toets: het ene stemmetje in je hoofd zegt dat je het toch niet gaat halen, terwijl het andere stemmetje je geruststelt en aangeeft dat je goed hebt geleerd en dat je het natuurlijk gaat halen. Oók met deze helpende gedachte ben je nog altijd met die toets bezig, terwijl je zou willen dat je een keer diep zucht, opmerkt dat je het spannend vindt en/of er tegenop ziet en het daarna kunt laten gaan.

Wanneer we geconfronteerd worden met vervelende gebeurtenissen, gevoelens en gedachten, zijn we over het algemeen namelijk geneigd deze te vermijden. De manier waarop we dat doen is op de lange termijn echter niet altijd helpend. ACT leert kinderen om gedachten en gevoelens toe te laten, zonder dat ze leiden tot een automatische reactie als uitstellen, vermijden en/of piekeren. Als we onze gedachten en gevoelens kunnen toelaten zonder erop te reageren ontstaat er ruimte om voor ander gedrag te kiezen. Concreet: als we niet meer automatisch in gedrag ‘schieten’ dat we liever niet van onszelf zien, kunnen we gaan doen wat we echt willen doen. We worden psychologisch flexibeler.

Op weg naar volwassenheid

ACT4kids is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar. Naast een specifieke therapie, is ACT vooral ook een methodiek die kinderen en jongeren kan helpen bij de manier waarop ze in het leven willen staan. Het is een houding die breed toepasbaar is in de verschillende levensgebieden van kinderen en jongeren en die helpt op weg naar volwassenheid.

ACT-begeleiding leert kinderen en jongeren omgaan met vervelende ervaringen. Bij deze ervaringen zijn er vervelende gedachten en gevoelens waardoor ze niet lekker in hun vel zitten. Het ene kind reageert hierop met teruggetrokken gedrag, het andere kind juist met boosheid en opstandigheid. ACT kan worden ingezet bij kinderen en jeugdigen die met zichzelf en hun emoties worstelen. Hierbij kan worden gedacht aan kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld, gevoelens van (faal)angst, stemmingsklachten, motivatieproblemen en boos of opstandig gedrag ongeacht of hier een stoornis aan ten grondslag ligt.

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer informatie over ACT4Kids of uw zoon of dochter willen aanmelden voor begeleiding/behandeling, dan kunt u contact opnemen met een van onze praktijkondersteuners op nummer 085 - 877 1673 of stuur een e-mail naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl.