Poortwachter ED

Strikte controle op de doorverwijzing van leerlingen met ED

Poortwachter ED

Veel gemeenten kampen met een (te) hoge aanmelding van leerlingen met een vermoeden van ED (Ernstige Dyslexie). Hiervoor zijn een aantal verklaarbare redenen aan te wijzen. Een belangrijke reden is dat sommige scholen onvoldoende toegerust zijn (financieel/capaciteit) om leerlingen met leesproblemen voldoende ondersteuning te bieden op zorgniveau's 1, 2 en 3. Meer hierover kunt u lezen op ons Expertisecentrum dyslexie.

Een tweede reden is de "te soepele" controle van het leesdossier waardoor leerlingen doorstromen naar de vergoede dyslexiezorg. Hierdoor ontstaat vroeg of laat het probleem dat leerlingen die wel aan alle criteria voldoen niet of niet tijdig geholpen kunnen worden omdat de budgetten bij de gemeenten op zijn of omdat er door een te hoge toestroom lange wachtlijsten ontstaan voor diagnostiek en/of behandeling.

Oplossing voor beide problemen

In samenwerking met gemeenten biedt ECLG voor beide problemen een oplossing.

1. Grip op dyslexie

"Grip op dyslexie" is een effectief interventieprogramma waarbij taal- en dyslexiespecialisten van ECLG ondersteuning bieden aan scholen, IB-ers en leerkrachten om het lees- en spellingniveau van de leerlingen naar een hoger niveau te tillen. Hierdoor zal de instroom naar de dure ED zorg sterk afnemen, hetgeen een behoorlijke besparing zal opleveren voor gemeenten. In nauwe samenwerking en overleg met gemeenten en scholen/schoolbesturen wordt door ECLG een plan van aanpak opgesteld om het interventieprogramma "Grip op dyslexie" op maat te maken op basis van de wensen én de analyse van ECLG. U kunt hier meer lezen over "Grip op dyslexie" of download brochure Grip op dyslexie.

2. Poortwachtersfunctie ED

ECLG vervult namens de gemeente de Poortwachtersfunctie ED. Dit houdt concreet in dat ECLG anoniem de leerlingdossiers beoordeelt conform de (strikte) richtlijnen die hiervoor gelden. Volledige aangeleverde dossiers worden doorgaans binnen 1 à 2 weken beoordeeld, waarna wij de gemeente informeren over het resultaat. Wanneer een dossier ontvankelijk is verklaard, en dus in aanmerking komt voor vergoede ED behandeling, kan de gemeente de ouder(s) en school hiervan op de hoogte stellen en een beschikking afgeven. Met deze beschikking kunnen de ouders een praktijk kiezen voor de afname van het dyslexieonderzoek en behandelingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een van beide mogelijkheden dan kunt contact opnemen met ons bedrijfsbureau op 085 878 1170 of stuur een e-mail naar info@eclg.nl