EduCredits

Spaar EduCredits en doe meer met uw schoolbudget

EduCredits

Wanneer uw school diensten bij ECLG Leerlingenzorg afneemt zoals consultaties of onderzoeken dan spaart uw school hiermee automatisch EduCredits. Ook als u workshops, cursussen of trainingen bij ons volgt, spaart uw school automatisch EduCredits.

Hoeveel EduCredits krijgt u en wat is de waarde?

Uw school spaart 5% van de waarde van de dienst die u bij ons afneemt. Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van dit spaarsysteem:

 • U volgt een workshop bij ons en de prijs van deze workshop bedraagt €. 69,-
  Uw school spaart hiermee 4 EduCredits.
 • U volgt een 2-daagse training bij ons en de prijs van deze training bedraagt €. 445,-
  Uw school spaart hiermee 22 EduCredits.
 • Uw school laat bij een van de leerlingen een WISC-V onderzoek door ons afnemen en de prijs voor dit onderzoek bedraagt €. 410,-
  Uw school spaart hiermee 21 EduCredits.
 • Een of enkele leerlingen van uw school zijn bij ons in behandeling voor ernstige dyslexie.
  Uw school spaart hiermee 75 EduCredits per leerling die bij ons in behandeling is.

De waarde van één EduCredit bedraagt €. 1,-

Hoe kunt u de gespaarde EduCredits gebruiken?

U kunt de gespaarde EduCredits inzetten om onze diensten mee te betalen, en wel tot maximaal 50% van de prijs van de betreffende dienst of cursus.

Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van het gebruik van EduCredits, en voor dit voorbeeld uitgaande van 500 gespaarde EduCredits:

 • Een leerkracht wil bij ons de 2-daagse training tot gecertificeerd trainer/coach Beelddenken volgen en de prijs voor deze training bedraagt €. 445,- .
  U levert het maximaal aantal van 222 EduCredits in (50% vd prijs) met een waarde van €. 222,- en u betaalt €. 223,- van deelname aan deze training, en u heeft nog 278 EduCredtis over.
 • U laat door ons een WISC-V intelligentieonderzoek afnemen bij een van uw leerlingen en de prijs voor dit onderzoek bedraagt €. 410,-
  U levert het maximaal aantal van 205 EduCredits in (50% vd prijs) met een waarde van €. 205,- en u betaalt €. 205,- voor de afname en verslaglegging van het onderzoek, en u heeft nog 253 - 205 = 48 EduCredits over.

Over het restbedrag dat u voor een dienst of cursus betaald worden naar rato weer nieuwe EduCredits op uw rekening bijgeschreven.

EduCredits kunnen ingewisseld worden vanaf 25 EC's.

Uw EduCredits (deels) overdragen aan ouders

Het is ook toegestaan om (een aantal van) uw EduCredits over te dragen aan de ouders van leerlingen van uw school, zodat zij korting kunnen krijgen op een onderzoek of begeleiding in een van onze praktijken. Ook hierbij geldt dat maximaal 50% van de prijs met EduCredits betaald kan worden.

Hoeveel EduCredits heeft u?

U kunt uw actuele saldo opvragen door een e-mail te sturen naar mevr. Lejla Mededovic, l.mededovic@eclg.nl