Opleiding anti-pestcoördinator PO

Pesten is een complex probleem en lijkt vaak ongrijpbaar

Opleiding Anti-pestcoördinator basisonderwijs

Pesten is een complex probleem van alle tijden. Het is dynamisch, vaak ongrijpbaar en verborgen, maar bovenal voelbaar. Pesten is een groepsprobleem, dat vooral de kinderen en jongeren die gepest worden treft, maar ook de andere leerlingen in de klas. De afgelopen jaren is er gewerkt aan een wet die scholen verplicht pesten structureel aan te pakken, ‘de anti-pestwet’. Op 1 augustus 2015 is deze wet in werking getreden. Sindsdien zijn en positieve effecten gemeten. Het aantal kinderen dat gepest wordt is licht gedaald. Uit het laatste onderzoek (2018) naar pesten geeft 10% van de kinderen en jongeren aan structureel gepest te worden. Dat betekent dat er in uw klas gemiddeld twee tot drie leerlingen slachtoffer zijn van pestgedrag.

Sinds de wet in 2015 hebben scholen een expliciete verantwoordelijkheid voor het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid en moeten de sociale veiligheid op school gaan monitoren. Verder moet er een vast aanspreekpunt komen voor leerlingen en ouders als het gaat om pestproblematiek, de anti-pestcoördinator. Ook moet de anti-pestcoördinator het anti-pestbeleid binnen de school gaan coördineren. Tot slot zal de Inspectie van het Onderwijs nauwgezetter gaan controleren als het gaat om pesten en de sociale veiligheid binnen de school, en indien nodig handhavend optreden.

Veranderingen voor uw school

Binnen uw school zal er dus het een en ander verandert zijn. Er is een nieuwe functie ontstaan die vormgegeven moet worden. Wij lichten u in over de nieuwe wet, kunnen u aangeven waar u als school aan móet voldoen en waar u vrijheid heeft om aan bepaalde zaken een eigen invulling te geven. We bespreken met u hoe u het anti-pestbeleid binnen uw school vorm kunt geven. Vervolgens kunt u met uw team weloverwogen kiezen voor de manier die het beste bij úw school past!

Na de eerste bijeenkomst gaat u op school aan de slag om te kijken in hoeverre jullie voldoen aan de gestelde eisen. We inventariseren de beginsituatie en kijken waar de kansen tot verbetering liggen.

Voor wie

De opleiding anti-pestcoördinator is bestemd voor professionals uit het:

 • primair onderwijs: leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en teamleiders.

Doel

Kennis verschaffen over de ‘anti-pestwet’ en de inhoud en gevolgen van deze wet. Inzicht geven in pesten als groepsprobleem, in de ernstige gevolgen van pesten en in het belang van positieve groepsvorming om pesten te voorkomen. Vergroten van de kennis, vaardigheden en praktische tips om de functie van anti-pestcoördinator vorm te kunnen geven. Kennis meegeven om beleid met betrekking tot pesten (inclusief anti-pestprotocol) te kunnen maken.

Inhoud en opbouw van de opleiding

Deze opleiding bestaat uit twee bijeenkomsten. We starten om 9.30 uur en zijn ’s middags om ongeveer 15.30 uur klaar. Er zal op beide dagen voor een lunch (niet bij online opleiding) gezorgd worden. Aan het eind van dag 1 krijgt u een huiswerkopdracht mee voor de tweede bijeenkomst.

De doorgaande lijn van de cursus is het anti-pestprotocol; de inhoud wordt toegelicht en aan het eind van de cursus wordt het eigen anti-pestprotocol in groepjes geanalyseerd.

De opbouw per dag is als onderstaand:

Programma dag 1:

 • Wanneer praten we over plagen en wanneer over pesten?
 • Hoe kan ik pesten signaleren?
 • Vormen van pesten; online pesten komt uitgebreid aan bod
 • Pesten als groepsprobleem; welke rollen herken je?
 • Oorzaken en gevolgen van pesten
 • De taken van de anti-pestcoördinator
 • Voorbespreken huiswerkopdracht

Programma dag 2:

 • Bespreken huiswerkopdracht; in kaart brengen huidige situatie op school
 • Preventieve aanpak tegen pesten; positieve groepsvorming
 • Incidentenregistratie
 • Curatieve aanpakken tegen pesten
 • Analyseren van een pestsituatie
 • De vijfsporenaanpak; hulp bieden en gesprekstechnieken
 • Als de pester niet stopt...
 • Bespreken van het onderzoek naar de anti-pestprogramma’s
 • Bespreken van het anti-pestprotocol van jouw school; SWOT-analyse
 • Test je anti-pestprotocol aan de hand van een casus
 • Afsluiting
Locaties en trainingsdata
Online opleiding 1
Dag 1 do. 08 jun '23
Dag 2 do. 29 jun '23
Online opleiding 2
Dag 1 di. 14 mrt '23
Dag 2 di. 04 apr '23
's-Hertogenbosch
Dag 1   nieuwe data
Dag 2   volgen
Eindhoven
Dag 1   nieuwe data
Dag 2   volgen

Tijden

De online Zoom sessies starten om 09.00 uur en duren tot ca. 15.00 uur.

Totaal 12 uur, waarvan ca. 2 uur opdrachttijd

Kosten

De prijs voor deze 2-daagse training op locatie bedraagt  €. 455,- inclusief cursusmap, certificaat, koffie/thee en lunches.

De prijs voor de 2-daagse online opleiding bedraagt €. 425,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen en certificaat (digitaal).

Bij aanmelding van 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze opleiding bedraagt 23 resp. 21 (voor online)

Wat zijn EduCredits?

Aanmelden opleiding APC

U kunt zich middels onderstaand formulier aanmelden voor deze opleiding. Meld u svp aan met uw e-mailadres van uw school of bestuur. Aanmeldingen met een @gmail, @hotmail etc. worden niet door ons verwerkt.

Online opleiding 2022 - 2023:

Online opleiding 1:  do. 08 jun - 29 jun '23

Opleiding op locatie 2022 - 2023:

's-Hertogenbosch:  nieuwe data volgen
Eindhoven:  nieuwe data volgen
      * keuze verplicht

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Selecteer aantal aanmeldingen/deelnemers:

1 aanmelding/deelnemer
2 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
3 aanmeldingen/deelnemers 5% korting
4 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting
5 aanmeldingen/deelnemers 7,5% korting

Naam overige deelnemers (ivm certificaat) en hun e-mailadres ivm de uitnodiging.


=a-fkeg w=8jhyuit[]=[=