Opleiding anti-pestcoördinator PO

Pesten is een complex probleem en lijkt vaak ongrijpbaar

Opleiding Anti-pestcoördinator basisonderwijs

Pesten is een complex probleem. Het is dynamisch, vaak ongrijpbaar, maar bovenal voelbaar. Vooral voor de kinderen en jongeren die gepest worden, maar ook voor de andere leerlingen in de klas. Tussen de tien en vijftien procent van de leerlingen binnen het onderwijs wordt regelmatig ernstig gepest. Dat betekent dat er in uw klas gemiddeld twee tot drie leerlingen slachtoffer zijn van pestgedrag. De afgelopen jaren is er gewerkt aan een wet die scholen verplicht pesten structureel aan te pakken, ‘de anti-pestwet’. Op 1 augustus 2015 is deze wet in werking getreden.

Scholen krijgen een expliciete verantwoordelijkheid voor het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid en moeten de sociale veiligheid op school gaan monitoren. Verder moet er een vast aanspreekpunt komen voor leerlingen en ouders als het gaat om pestproblematiek, de anti-pestcoördinator. Ook moet de de anti-pestcoördinator het anti-pestbeleid binnen de school gaan coördineren. Tot slot zal de Inspectie van het Onderwijs nauwgezetter gaan controleren als het gaat om pesten en de sociale veiligheid binnen de school, en indien nodig handhavend optreden.

Veranderingen voor uw school

Binnen uw school zal er dus het een en ander veranderen. Er is of zal een nieuwe functie ontstaan die vorm gegeven moet worden. Wij lichten u in over de nieuwe wet, kunnen u aangeven waar u als school aan móet voldoen en waar u vrijheid heeft om aan bepaalde zaken een eigen invulling te geven. We bespreken met u hoe u het anti-pestbeleid binnen uw school vorm kunt geven. Vervolgens kunt u met uw team weloverwogen kiezen voor de manier die het beste bij úw school past!

Voor wie

De cursus anti-pestcoördinator is bestemd voor professionals uit het:

 • primair onderwijs: leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en teamleiders.

Doel

Kennis verschaffen over de ‘anti-pestwet’ en de inhoud en gevolgen van deze wet. Inzicht geven in pesten als groepsprobleem, in de ernstige gevolgen van pesten en in het belang van positieve groepsvorming om pesten te voorkomen. Vergroten van de kennis en vaardigheden om de functie van anti-pestcoördinator vorm te kunnen geven. Kennis meegeven om beleid met betrekking tot pesten (inclusief pestprotocol) te kunnen maken.

Inhoud en opbouw van de training

Deze opleiding bestaat uit twee bijeenkomsten. We starten om 9.30 uur en zijn ’s middags om ongeveer 15.30 uur klaar. Er zal op beide dagen voor een lunch gezorgd worden. Aan het eind van dag 1 krijgt u een huiswerkopdracht mee voor de tweede bijeenkomst. Samenvattend worden tijdens de opleiding de volgende onderwerpen behandeld.

De opbouw per dag is als onderstaand:

Programma dag 1:

 • Wat is pesten? Verschil plagen/pesten
 • Vormen van pesten (waaronder cyberpesten)
 • Rollen in de pestsituatie
 • Oorzaken en gevolgen van pesten
 • Positieve groepsvorming
 • Wat wordt er met de ‘anti-pestwet’ van jullie verwacht?
 • Voorbespreken huiswerkopdracht

Programma dag 2:

 • Bespreken huiswerkopdracht; in kaart brengen huidige situatie op school
 • Hoe stel je een goed pestprotocol op?
 • De vijsporenaanpak tegen pesten
 • Als de pester niet stopt ...
 • Veilig voelen op het schoolplein
 • Taak en positie Anti-pestcoördinator binnen de school
 • Maken van een SWOT-analyse; wat gaat er al goed en waar liggen kansen ter verbetering op uw school?
 • Anti-pestprogramma’s; welke programma’s zijn er en wat zijn voor- en nadelen?
 • Ervaring opdoen met materialen
 • Afsluiting
Locaties en trainingsdata
Zwolle
Dag 1 di. nieuwe data
Dag 2 di. volgen
Almere
Dag 1 do. 14 mei '20
Dag 2 do. 04 jun '20
Apeldoorn
Dag 1 di. nieuwe data
Dag 2 di. volgen
Amersfoort
Dag 1 di. 12 mei '20
Dag 2 di. 02 jun '20
Utrecht
Dag 1 di. 14 jan '20
Dag 2 di. 04 feb '20
Arnhem (Velp)
Dag 1 do. nieuwe data
Dag 2 do. volgen
Doetinchem
Dag 1 di. 12 mei '20
Dag 2 di. 02 jun '20
Nijmegen (Wijchen)
Dag 1 di. 19 mei '20
Dag 2 di. 09 jun '20
's-Hertogenbosch
Dag 1 di. 19 mei '20
Dag 2 di. 09 jun '20
Dordrecht
Dag 1 do. 23 jan '20
Dag 2 do. 13 feb '20
Breda
Dag 1 do. nieuwe data
Dag 2 do. volgen
Tilburg
Dag 1 do. 09 jan '20
Dag 2 do. 30 jan '20
Eindhoven
Dag 1 di. 17 mrt '20
Dag 2 di. 07 apr '20
Venlo
Dag 1 do. 28 mei '20
Dag 2 do. 18 jun '20
Maastricht
Dag 1 di. 19 mei '20
Dag 2 di. 09 jun '20

Tijden

De opleiding start om 09.30 uur en duurt tot ca. 15.30 uur

Studie-uren

Totaal 12 uur, waarvan ca. 2 uur opdrachttijd

Kosten

De prijs voor deze 2-daagse opleiding bedraagt €. 445,- per deelnemer inclusief de benodigde materialen, certificaat, koffie/thee/fris en lunches.

Bij 2 of 3 deelnemers van dezelfde school en/of bestuur geldt een korting van 5% en vanaf 4 deelnemers bedraagt de korting 7.5%.

EduCredits

Het aantal EduCredits voor deze training bedraagt 22.

Wat zijn EduCredits?

Afmelden en adressen cursuslocaties

Informatie over afmelden (en kosten) en de cursusadressen vindt u bij "Aanmelden voor deze training/cursus".