Aand8

Aand8 is een individuele aandachttraining voor kinderen, jongeren en (een van de) ouders en is gebaseerd op Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT).

In een wereld waarin er steeds meer prikkels op ons afkomen, is het voor sommige van ons ingewikkeld om alles wat binnenkomt te filteren en onze aandacht te focussen en vast te houden. Met name voor kinderen en jongeren met een probleem in de informatieverwerking kan dit zorgen voor frustratie, wanhoop, onzekerheid of angst. Tel hier de toegenomen prestatiedruk en de afgenomen tolerantie voor afwijkend gedrag bij op en zie hier het resultaat van een steeds groter wordend probleem en hulpvraag. Om een voorbeeld te geven, bijna 4,5% van alle kinderen tussen de 4 en 18 jaar in Nederland slikt op dit moment medicatie voor de behandeling van ADHD. Maar is deze medicatie een juist antwoord op de hulpvraag, of zijn er ook andere opties voor behandeling?

Meditatie of Medicatie?

Recent is er veel aandacht uitgegaan naar het onderzoek ‘Meditatie of Medicatie’, waarin dr. Susan Bögels, directeur van UvA-minds en internationaal gerenommeerd op het gebied van mindfulness en cognitieve therapie, onderzoekt of er een alternatief is voor de medicatie. Na de eerste twee jaar zijn onlangs de eerste resultaten gepubliceerd, welke op z’n minst opzienbarend genoemd mogen worden. Zo toont het onderzoek aan dat een aandachttraining (mindfulness) leidt tot sterke vermindering van gedragsproblemen, impulsiviteit en verbetering van aandacht en concentratie. In de documentaire ‘Pillen of Chillen’ van de NPO bevestigen ouders en kinderen de positieve ervaringen met de training.

Aandacht trainen

Met behulp van Aand8 leren kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar hun aandacht te trainen. Door middel van het bewustmaken van de aandachtsprocessen, wordt er meer inzicht verkregen in onder meer gedachten en prikkels van buitenaf. Er wordt geoefend met het luisteren naar signalen die het lichaam geeft. Dit zorgt ervoor dat er, in plaats van handelen vanuit de automatische piloot, meer controle kan worden uitgeoefend op de eigen gedachten, handelingen en emoties. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat het competentiegevoel wordt versterkt en kinderen leren meer te genieten.

Trainingsprogramma

Het gehele trainingsprogramma bestaat uit 13 sessies en is als volgt opgebouwd

  • Intake- en kennismakingsgesprek met kind en ouder(s)
  • In 8 individuele sessies wordt er met uw zoon of dochter gewerkt aan:
    - het richten, verleggen en verlengen van de aandacht
    - het accepteren van lastige gevoelens als boosheid, angst en verdriet
    - het oefenen in het herkennen van signalen die het eigen lichaam geeft om hier vervolgens op een wenselijke manier op te reageren
  • 3 tussentijdse ouderbijeenkomsten, waaronder een afsluitend evalutiegesprek
  • Terugkombijeenkomst met kind en ouder(s)

Kosten en vergoeding

De kosten voor deze training bedragen €. 650,- en betreft individuele sessies met één kind en ouder(s). In onderling overleg kan de training ook voor meerdere kinderen en ouders opgezet worden.

Wanneer er bij uw kind mogelijk sprake is van ADHD, autisme, concentratie- of gedragsproblemen, dan wordt de training mogelijk vergoed door uw gemeente. Wij adviseren u dan ook om altijd contact op te nemen met uw gemeente, CJG, wijk- of jeugdteam om na te vragen of u in aanmerking komt voor vergoeding. Wanneer de gemeente uw training vergoed dan ontvangt u van uw gemeente of jeugdteam een (schriftelijke) beschikking waarmee u zich bij ECLG kunt aanmelden voor de training.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over een intelligentieonderzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.