Leerachtachterstand

Ongeveer 1 op de 5 kinderen heeft extra ondersteuning nodig, zeker nu!

Leerachterstand

Onder 'normale' omstandigheden heeft ongeveer 1 op de 5 kinderen extra aandacht en begeleiding nodig om (de kans op) leerproblemen of leerachterstanden te voorkomen of te beperken. Vanwege Corona dreigt er nu een hele generatie een (behoorlijke) leerachterstand op te lopen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de leerproblemen van uw dochter of zoon goed in kaart te brengen en te komen tot een geschikte vorm van begeleiding.

Het is in alle gevallen aan te bevelen om mogelijke leerproblemen te bespreken met de school en de leraar van uw kind. In veel gevallen kan de school passend onderwijs bieden of een externe deskundige inschakelen voor verder onderzoek en/of aanvullende begeleiding. De Rijksoverheid heeft voor scholen extra subsidies ter beschikking gesteld zodat scholen extra ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen die een te grote leerachterstand hebben opgelopen vanwege alle Corona maatregelen.

In maart starten wij bij een basischool voor een periode van 20 weken met extra RT ondersteuning van leerlingen met reken- en of spellingproblemen.

Externe deskundige inschakelen

U kunt als ouder ook zelf een externe deskundige inschakelen. Een aantal van onze psychologen en orthopedagogen werkt ook voor en samen met scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Met uw toestemming en goedkeuring nemen wij contact op met de school van uw kind om samen te komen tot de beste oplossing en begeleiding voor uw kind.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Cursus voor leerkrachten en IB-ers

Voor leerkrachten en IB-ers verzorgen wij de cursus "BCB Mindset leerlingen", en daar komt ondere andere dit thema aan bod. Meer informatie over deze cursus vindt u hier.

Wilt u meer weten?

Wenst meer informatie over ondersteuning bij leerproblemen, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 877 16 73.