Leerachtachterstand

Ongeveer 1 op de 5 kinderen heeft extra ondersteuning nodig

Leerachterstand

Ongeveer 1 op de 5 kinderen heeft extra aandacht en begeleiding nodig om (de kans op) leerproblemen of leerachterstanden te voorkomen of te beperken. Er zijn verschillende mogelijkheden om de leerproblemen van uw dochter of zoon goed in kaart te brengen en te komen tot een geschikte vorm van begeleiding.

Het is in alle gevallen aan te bevelen om mogelijke leerproblemen te bespreken met de school en de leraar van uw kind. In veel gevallen kan de school passend onderwijs bieden of een externe deskundige inschakelen voor verder onderzoek en/of aanvullende begeleiding.

Externe deskundige inschakelen

U kunt als ouder ook zelf een externe deskundige inschakelen. Een aantal van onze psychologen en orthopedagogen werkt ook voor en samen met scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Met uw toestemming en goedkeuring nemen wij contact op met de school van uw kind om samen te komen tot de beste oplossing en begeleiding voor uw kind.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Cursus voor leerkrachten en IB-ers

Voor leerkrachten en IB-ers verzorgen wij de cursus "BCB Mindset leerlingen", en daar komt ondere andere dit thema aan bod. Meer informatie over deze cursus vindt u hier.

Wilt u meer weten?

Wenst meer informatie over ondersteuning bij leerproblemen, dan kunt u een e-mail sturen naar Malu Keulen, m.keulen@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.